Economie, Handel & Administratie

Juridisch-administratief dienstverlener

BOL

Dit kun je doen na je studie als juridisch-administratief dienstverlener

Als juridisch-administratief dienstverlener werk je bij organisaties op het gebied van:

 • openbaar bestuur: bijvoorbeeld Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke instanties, Kadaster, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en diverse zelfstandige bestuursorganen. 
 • sociale zekerheid: bijvoorbeeld afdelingen inkomen en zorg van gemeenten, UWV, SVB, schuldhulpverlening en diverse instanties binnen de sociale zekerheid waarbij de werkzaamheden gericht zijn op klantcontact en het werken aan klantdossiers. 
 • zakelijke dienstverlening: rechtsdienstverlening, bijvoorbeeld ter ondersteuning van notariaat, deurwaarderspraktijk, incassobranche, inkomensbeheer, advocatuur, Kamers van Koophandel, rechtbanken/OM, verzekeraars, makelaardij, bewindvoering en woningbouwcorporaties. 

Je doet ondersteunend, juridisch-administratief werk. In de zakelijke dienstverlening is het ondersteunen van trajecten op het gebied van financieel-juridische bijstand (bijvoorbeeld inkomensbeheer en schuldhulpverlening) een duidelijke groeimarkt. Je werkt onder meer aan de hand van klantvragen. Je werkt zelfstandig of in teamverband. In het openbaar bestuur (en met name in de sociale zekerheid) heb je beperkte beslissingsbevoegdheid: medewerkers op hbo(+)-niveau hebben de regie. De bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening en vooral in het openbaar bestuur en in de sociale zekerheid veranderen steeds. Je moet continu je kennis en vaardigheden bijhouden.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25145, Juridisch-administratieve beroepen (Juridisch-administratief dienstverlener)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Wij willen je graag ontvangen bij onze opleiding. Het is van belang dat je een goed beeld hebt van het beroep en gemotiveerd bent om deze opleiding te doen.

Het is aan te raden om een van onze open dagen te bezoeken om antwoord te krijgen op je vragen. Wij juichen het toe als ouders betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon/dochter en gaan ook graag in gesprek over ons onderwijs.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is gewenst. 

Wat je verder nog wilt weten

Je moet voor dit werk administratief en juridisch vaardig zijn. Je stelt je klantgericht en zakelijk op en kunt je eigen werk organiseren. Het is verder belangrijk dat je ‘organisatiesensitief’ bent; je begrijpt in welke context jouw organisatie opereert. Bij een overheidsorganisatie is politiek-bestuurlijke sensitiviteit belangrijk, bij een commerciële organisatie moet je begrijpen dat er winst en omzet moeten worden gemaakt om te kunnen voortbestaan. Het werk vraagt inzicht in bedrijfsprocessen en je moet een procesmatige manier van denken en handelen hebben. Je moet integer zijn en je neutraal kunnen opstellen. Het werk vraagt absolute geheimhoudingsplicht. Je bent onderzoekend van aard, proactief en communicatief vaardig. Je hebt een kritische houding en kunt efficiënt, ordelijk en geconcentreerd werken en logisch nadenken. Je moet je snel nieuwe kennis eigen kunnen maken en flexibel zijn.

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels (niveau 4) en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Brede oriëntatie rechtskennis
 • Brede kennis arbeidsrecht
 • Brede kennis belastingrecht
 • Brede kennis arbeidsmarkt, re-integratie en scholing
 • Brede kennis organisatiekunde
 • Brede kennis sociale zekerheid en sociale kaart
 • Brede kennis bestuursrecht/staatsrecht/bestuurskunde
 • Brede kennis privaatrecht
 • Brede kennis personen- en familierecht
 • Termijn- en procedurebewaking
 • Gegevenstypering en -interpretatie
 • Dossierbeheer
 • Communicatieve vaardigheden
 • Overige vaardigheden
  • kan omgaan met brondocumenten/naslagwerken
  • kan psychosociale problematiek van doelgroepen (globaal) herkennen
  • kan rechtsbronnen hanteren (valide informatie opzoeken)

En welke profieldelen zijn er?

 • Brede kennis burgerlijk procesrecht
 • Brede kennis overig recht
 • Brede en specialistische kennis personen- , familie- en erfrecht
 • Specialistische kennis bestuursrecht/staatsrecht/bestuurskunde
 • Specialistische kennis privaatrecht
 • Opstelling documenten
 • Inwinnen informatie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Verdieping sociale zekerheid
 • Voorbereiding hbo

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2020-2021 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1202,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2020-2021)

In het tweede en derde leerjaar hoef je niet alle boeken/materialen meer aan te schaffen als je die al eerder aangeschaft hebt.

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 375,00
Laptop € 300,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 240,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 230,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het behalen van dit diploma op mbo-niveau 4 kun je doorstromen naar hbo-opleidingen die goed aansluiten, bijvoorbeeld hbo-recht.

Actueel

Studente beloond voor eerdere prestatie in de categorie Ondernemer retail tijdens Skills Heroes in Leeuwarden.