Economie, Handel & Administratie

Juridisch-administratief dienstverlener

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als juridisch-administratief dienstverlener werk je bij organisaties op het gebied van:

 • openbaar bestuur: bijvoorbeeld Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke instanties, Kadaster, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en diverse zelfstandige bestuursorganen. 
 • sociale zekerheid: bijvoorbeeld afdelingen inkomen en zorg van gemeenten, UWV, SVB, schuldhulpverlening en diverse instanties binnen de sociale zekerheid waarbij de werkzaamheden gericht zijn op klantcontact en het werken aan klantdossiers. 
 • zakelijke dienstverlening: rechtsdienstverlening, bijvoorbeeld ter ondersteuning van notariaat, deurwaarderspraktijk, incassobranche, inkomensbeheer, advocatuur, Kamers van Koophandel, rechtbanken/OM, verzekeraars, makelaardij, bewindvoering en woningbouwcorporaties. 

Je doet ondersteunend, juridisch-administratief werk. In de zakelijke dienstverlening is het ondersteunen van trajecten op het gebied van financieel-juridische bijstand (bijvoorbeeld inkomensbeheer en schuldhulpverlening) een duidelijke groeimarkt. Je werkt onder meer aan de hand van klantvragen. Je werkt zelfstandig of in teamverband. In het openbaar bestuur (en met name in de sociale zekerheid) heb je beperkte beslissingsbevoegdheid: medewerkers op hbo(+)-niveau hebben de regie. De bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening en vooral in het openbaar bestuur en in de sociale zekerheid veranderen steeds. Je moet continu je kennis en vaardigheden bijhouden.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25145, Juridisch-administratieve beroepen (Juridisch-administratief dienstverlener)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Wij willen je graag ontvangen bij onze opleiding. Het is van belang dat je een goed beeld hebt van het beroep en gemotiveerd bent om deze opleiding te doen.

Het is aan te raden om een van onze open dagen te bezoeken om antwoord te krijgen op je vragen. Wij juichen het toe als ouders betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon/dochter en gaan ook graag in gesprek over ons onderwijs.

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is gewenst. 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

Wat je verder nog wilt weten

Je moet voor dit werk administratief en juridisch vaardig zijn. Je stelt je klantgericht en zakelijk op en kunt je eigen werk organiseren. Het is verder belangrijk dat je ‘organisatiesensitief’ bent; je begrijpt in welke context jouw organisatie opereert. Bij een overheidsorganisatie is politiek-bestuurlijke sensitiviteit belangrijk, bij een commerciële organisatie moet je begrijpen dat er winst en omzet moeten worden gemaakt om te kunnen voortbestaan. Het werk vraagt inzicht in bedrijfsprocessen en je moet een procesmatige manier van denken en handelen hebben. Je moet integer zijn en je neutraal kunnen opstellen. Het werk vraagt absolute geheimhoudingsplicht. Je bent onderzoekend van aard, proactief en communicatief vaardig. Je hebt een kritische houding en kunt efficiënt, ordelijk en geconcentreerd werken en logisch nadenken. Je moet je snel nieuwe kennis eigen kunnen maken en flexibel zijn.

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels (niveau 4) en loopbaan & burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Brede oriëntatie rechtskennis
 • Brede kennis arbeidsrecht
 • Brede kennis belastingrecht
 • Brede kennis arbeidsmarkt, re-integratie en scholing
 • Brede kennis organisatiekunde
 • Brede kennis sociale zekerheid en sociale kaart
 • Brede kennis bestuursrecht/staatsrecht/bestuurskunde
 • Brede kennis privaatrecht
 • Brede kennis personen- en familierecht
 • Termijn- en procedurebewaking
 • Gegevenstypering en -interpretatie
 • Dossierbeheer
 • Communicatieve vaardigheden
 • Overige vaardigheden
  • kan omgaan met brondocumenten/naslagwerken
  • kan psychosociale problematiek van doelgroepen (globaal) herkennen
  • kan rechtsbronnen hanteren (valide informatie opzoeken)

En welke profieldelen zijn er?

 • Brede kennis burgerlijk procesrecht
 • Brede kennis overig recht
 • Brede en specialistische kennis personen- , familie- en erfrecht
 • Specialistische kennis bestuursrecht/staatsrecht/bestuurskunde
 • Specialistische kennis privaatrecht
 • Opstelling documenten
 • Inwinnen informatie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Op dit moment werken wij hard aan de invulling en beschrijving van alle keuzedelen van de opleiding. 

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2016-2017)

In het tweede en derde leerjaar hoef je niet alle boeken/materialen meer aan te schaffen als je die al eerder aangeschaft hebt.

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 500,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 400,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 250,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het behalen van dit diploma op mbo-niveau 4 kun je doorstromen naar hbo-opleidingen die goed aansluiten, bijvoorbeeld hbo-recht.

Actueel

Rijn IJssel opent vernieuwde businesswall

Selectie stagebedrijven zichtbaar op Businesswall Rijn IJssel