Economie, Handel & Administratie

Marketing & communicatie

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als medewerker marketing & communicatie werk je op een marketing- of communicatieafdeling van een commercieel bedrijf of een non-profit organisatie. Bij marketing draait het met name om het goed in kunnen spelen op de wensen en behoeften van klanten. Om achter die wensen en behoeften te komen, doe je marktonderzoek en verken je de markt.

Je zoekt altijd naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe producten en nieuwe afzetmarkten. Als het bedrijf erin slaagt de wensen en behoeften van de klanten in beeld te brengen en als het de juiste producten of diensten heeft ontwikkeld, dan moet de klant er vervolgens nog op worden geattendeerd door productpromotie.

Je ontwikkelt bij de marketingafdeling daarom ook reclamecampagnes. Je hebt regelmatig contact met reclamebureaus en de media waarmee je de campagnes uitvoert. De opleiding Marketing & Communicatie is geschikt voor mensen die ambitieus, creatief en marktgericht zijn. 

Deze opleiding geeft je een basis om als medewerker op een marketing- of communicatie- afdeling aan het werk te gaan. Uiteraard kun je je met dit diploma verder ontwikkelen tot marketingmanager.

25148, Marketing, communicatie en evenementen (Medewerker marketing en communicatie)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanmelden ná 1 april voor schooljaar 2018-2019

Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen en heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog. Als je je aanmeldt moet je over de juiste vooropleiding beschikken en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten.

Heb je vragen? Het Studie Informatiepunt beantwoordt ze graag!

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je volgt ook algemene vakken zoals Nederlands, Rekenen (generiek en beroepsgericht), Engels (generiek en beroepsgericht), een tweede moderne vreemde taal (Duits/Spaans) (beroepsgericht) en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Kennis marketingbeleid en –instrumenten (on- en offline)
 • Kennis communicatiebeleid en –instrumenten (on- en offline)
 • Kennis algemene economie
 • Calculaties en analyses
 • ICT-vaardigheden
 • Conceptontwikkeling marketing en communicatie (on- en offline)
 • Onderhoud website

Welke profieldelen zijn er?

 • Marktverkenning en -onderzoek
 • Vormgeving en redactie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Rijn IJssel heeft voor de opleiding Marketing & Communicatie de erkenning 'Education Partner' gekregen van NIMA. Dat houdt in dat studenten van deze opleiding worden voorbereid op het NIMA examen Basiskennis Marketing. Dit examen toetst de basisbeginselen van marketing en ondernemerschap. Naast het mbo diploma kunnen je met deze opleiding dus ook een officieel NIMA diploma halen.

Het NIMA examen wordt in het derde leerjaar van de opleiding aangeboden. Met het behalen van dit diploma stroom je nog beter voorbereid door naar het hbo of ben je nog beter voorbereid om aan het werk te kunnen als marketingmedewerker. De dubbele kwalificering (niveau 4 én basisdiploma NIMA) is een positieve aanvulling op je cv.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2016-2017)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 325,00
Aanvullende voorzieningen     
International Business & Marketing  
Reis Spanje of Duitsland (optioneel)  
Studiereis Duitsland of € 350,00
Studiereis Spanje € 585,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 300,00 
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers
Nvt. In leerjaar 3 wordt gewerkt met boeken en materiaal wat in het
1e of 2e leerjaar is aangeschaft.
 
Aanvullende voorzieningen  
Extended BTEC programma (alleen wanneer hiervoor wordt gekozen) € 60,00
NIMA Basisdeel examen (alleen wanneer hiervoor wordt gekozen) € 70,00

Aan het einde van de opleiding heb je toegang tot het hbo. Hbo-opleidingen die goed aansluiten bij dit diploma zijn: Commerciële economie, Communicatie en Journalistiek.

Actueel

Tijdens de Skills Heroes 'The Finals' hebben de studenten van Rijn IJssel een geweldig resultaat neergezet en zijn naar huis gegaan met twee keer goud,...