Economie, Handel & Administratie

Vakman-ondernemer

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je kunt een eigen onderneming gaan starten gericht op zowel business-to-business als business-to-consumer in jouw eigen vakgebied. Jouw eigen vakmanschap ligt daarvoor aan de basis. Of je nu specialist bent op het gebied van ICT of techniek, thuis bent in de thuiszorg of kinderopvang, alles weet van brood en banket, tuinieren of drukken. Met de eenjarige specialistenopleiding Vakman Ondernemer krijg je alle instrumenten om die droom te verwezenlijken.

Natuurlijk heb je er alles voor over om je onderneming tot een succes te maken. Je durft risico's te nemen en je staat achter je beslissingen. En als je dan een keer valt, heb jij de kracht om meteen weer op te staan. Daarnaast ga je behoedzaam te werk en denk je goed na bij elke stap die je neemt. Je kunt goed met mensen omgaan, bent zelfverzekerd en je denkt commercieel. De opleiding Vakman Ondernemer is jou op het lijf geschreven.

Natuurlijk willen wij je graag ontvangen op onze opleiding. Van belang is dat je een goed beeld hebt van je keuze en motivatie. Daarom is het goed en adviseren wij je om op de website van het SBB een beroepskeuze test te doen: https://www.s-bb.nl/studenten/welk-beroep-past-bij-mij

25165, Ondernemerschap op basis van vakmanschap (Vakman-ondernemer)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding is een zogeheten kop-opleiding en duurt 1 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Om toegelaten te worden tot deze opleiding heb je een mbo–diploma op niveau 3 nodig. Ook word je uitgenodigd voor een intakegesprek, om je optimaal voor te bereiden op onze opleiding binnen Rijn IJssel. Voor een optimale dienstverlening en adequate afronding van je aanmelding, raden wij je aan om je voor 1 januari 2018 aan te melden. ‘Begin op tijd, dan krijg je achteraf geen spijt.’

Wij juichen toe als ouders actief betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon/dochter en gaan graag met ouders in gesprek over ons onderwijs. Daarom organiseren wij gedurende het schooljaar open dagen/avonden. 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding van 1 jaar. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt en 40% in de praktijk bezig bent. De stage (beroepspraktijkvorming) is een wezenlijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. 

Zorg dat je dit op tijd geregeld hebt, zodat je verzekerd bent van een leuk bedrijf waar je kunt oefenen aan je competenties. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je ondernemerschap uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Wat leer je onder meer, helemaal gericht op jouw ondernemerschap? (profieldeel)

  • Leidinggeven
  • Verkoopgesprekken voeren
  • Onderhandelen
  • Netwerken
  • Een ondernemingsplan maken
  • Bedrijfseconomische berekeningen maken
  • Voorraadbeheer toepassen
  • Assortiment samenstellen

Als vakman-ondernemer specialiseer je je in twee kerntaken:  

  • Businessplan
  • Financiering

Jouw businessplan, ook wel ondernemingsplan genoemd, is je houvast voor het opzetten van je onderneming. Je zet in feite een plan van aanpak uiteen. Je geeft antwoord op vragen als: wat ga ik precies doen? Waar ga ik me vestigen? Welke rechtsvorm kies ik? Is er een markt voor mijn product, waaruit blijkt dat en hoe kom ik aan klanten? Hoe zit het met de concurrentie? En hoeveel geld heb ik in totaal nodig om dit bedrijf te kunnen oprichten?

Je kunt tijdens de opleiding extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je kansen als ondernemer en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling. 

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 130,00 
Aanvullende voorzieningen     
Excursies € 50,00 

Na de opleiding Ondernemer Vakman kun je onder andere doorstromen naar hbo-opleidingen als Small Business en Retail Management, Commerciële Economie en Bedrijfseconomie.

Actueel

Rijn IJssel opent vernieuwde businesswall

Selectie stagebedrijven zichtbaar op Businesswall Rijn IJssel