Evenementen en Make-up & Hair Artist

Make-up & Hair Artist

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als Make-up & Hair Artist (allround grimeur) werk je achter de schermen, bijvoorbeeld in het theater, bij de opera, bij de televisie of op een filmset. Je zorgt ervoor dat de acteurs/modellen er precies zo uitzien als nodig is voor de rol die ze moeten spelen. Je maakt make-up- en haarontwerpen en voert ze ook zelf uit. Je maakt daarbij gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van 3D-ontwerpen en printen en speciale effecten. Je zet je creativiteit en je vaktechnische vaardigheden in. Meestal werk je als ZZP'er. Je bent steeds bezig om genoeg opdrachten binnen te halen en te onderhandelen met de klanten.

Je bent als Make-up & Hair Artist onderdeel van een team dat bestaat uit mensen met elk hun eigen vak, bijvoorbeeld de lichttechnicus, de kostuumontwerper en de regisseur. Alle werkzaamheden moeten op elkaar afgestemd worden, dus je overlegt regelmatig. Tegelijkertijd blijf jij verantwoordelijk voor de kwaliteit van je eigen werk.

Je werkomgevingen (theater, televisie en dergelijke) verschillen nogal: het zijn aparte werelden met ieder hun eigen mentaliteit en een eigen manier van werken. De teams zijn soms van een internationale samenstelling, de voertaal is vaak Engels/Duits. Je communicatie- en aanpassingsvermogen worden continu aangesproken.

Dit is geen werk met vaste werktijden. Werken op zondag of op feestdagen is heel normaal. Je maakt vaak lange dagen. Ook de werkomstandigheden zijn niet altijd ideaal: tussendoor moet je lang wachten en soms moet je in primitieve omstandigheden je werk doen.

25402, Make-up Art (Allround Grimeur)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

 • Bezoek open dag van de opleiding
 • Thuiswerkopdracht die je tijdens de intake moet presenteren
 • Portfoliopresentatie: wat heb je allemaal al gedaan op het gebied van Make-up & hair?

Ben je nog geen 17 jaar bij het begin van het eerste lesjaar, dan is er voor jou de vierjarige opleiding Make Up & Hair Artist. Want veel van onze stageopdrachten zijn ’s avonds en in de weekenden en daarvoor moet je minstens 18 jaar zijn.

We kunnen maximaal 60 studenten plaatsen. Wij verdelen de beschikbare plaatsen op basis van geschiktheid en de volgorde van aanmelding.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt en 40% in de praktijk bezig bent.
Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.
Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je bouwt een digitaal portfolio op dat we tijdens je opleiding beoordelen. Dit komt straks ook van pas bij je sollicitatie of vervolgopleiding.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

En wat zit er in het profieldeel?

 • Grime
 • Speciale make-up effecten
 • Visagie
 • Bodypaint/airbrush
 • Haarwerken
 • Kappersvaardigheden
 • Huid- en haarverzorging
 • Fotografie
 • Organiseren en plannen
 • Analyse en ontwerp/digitaal ontwerpen
 • Ondernemersvaardigheden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Voorlopig bieden we de volgende keuzedelen aan:

 • Werken in het buitenland
 • Doorstroom naar het hbo
 • Digitaal produceren 3D-object
 • Duits

Lees meer over keuzedelen

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Vooropleiding  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 65,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie of workshop € 20,00 
Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen - driejarig  
Boeken/licenties/readers € 350,00
Materialenset Make-up & grime € 680,00
Materialenset Hair € 555,00
Matrialenset vervaardigen pruik en knoopset € 325,00
Airbrush pistool € 125,00
Materialenset styling € 30,00
Excursie en workshops € 25,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 120,00
Workshops € 20,00
Materialenset 'De Luxe' € 50,00
Aanvullende voorzieningen  
Studiereis Berlijn (optioneel) € 450,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 30,00
Workshops € 20,00
Aanvullende voorzieningen  
Materialenset 'De Luxe' € 50,00 

Na deze opleiding kun je doorstromen naar het hbo.