Facilitair (Vakschool Wageningen)

Medewerker facilitaire dienstverlening | cateringmedewerker

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als medewerker facilitaire dienstverlening kun je assisteren bij gebouwenbeheer, een taak hebben in het opslaan en het vervoer van goederen, zorgen voor beveiliging en/of werken in de catering. Je kunt een baan krijgen binnen diverse organisaties zoals een school, een vakantiepark, een belastingkantoor of gemeente.

Alle organisaties, maar ook evenementen/festivals kennen facilitaire werkzaamheden. Je bent een ware dienstverlener en zorgt dat alles binnen een organisatie ‘op rolletjes loopt’.

Je kunt in deze opleiding Medewerker facilitaire dienstverlening ook kiezen voor een extra accent op catering. Je wordt dan opgeleid voor het facilitaire werk en bent daarnaast opgeleid tot cateringmedewerker.

25499, Dienstverlening (Medewerker facilitaire dienstverlening)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Zowel de BOL- als BBL-opleidingen gaan eind augustus 2018 weer van start.

 

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

De BBL-opleiding is versneld en duurt 1,5 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • theoretische leerweg: je hebt een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: je hebt een diploma entreeopleiding.

 

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 Voor BBL geldt bovendien dat je minstens 18 jaar bent en een (on)betaalde baan hebt bij een erkend leerbedrijf.

Wat je verder nog wilt weten

Je meldt je aan met een voorkeur voor een bepaalde opleidingsrichting binnen de opleiding Dienstverlening. Je kunt kiezen uit:

 • Helpende zorg & welzijn (Kronenburgsingel in Arnhem of Einsteinweg in Elst).
 • Facilitaire dienstverlening (Marijkeweg in Wageningen).
 • Sport en recreatie (Beukenlaan in Arnhem).

Je meldt je aan voor de opleiding Medewerker Facilitaire dienstverlening en geeft tijdens het intakegesprek aan of je belangstelling hebt voor catering.

De opleiding begint met een oriëntatiefase van twintig weken. In de eerste vijf weken maak je ook kennis met de drie uitstroomprofielen. Na de oriëntatiefase maak je een definitieve keuze voor de opleidingsrichting die het beste bij je past. Wil je verder met een ander uitstroomprofiel dan proberen we zo goed en snel mogelijk een overstap te regelen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Je verwerft beroepskennis en -vaardigheden en werkt aan een passende beroepshouding.

Je krijgt ook vakken die niet direct met je beroepsopleiding te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, ICT en loopbaan & burgerschap.

Wat leer je in je opleiding Medewerker facilitaire dienstverlening?

 • Uitvoeren van cateringwerkzaamheden
 • Omgaan met post- en reproactiviteiten
 • Beheren van gebouwen en apparatuur
 • Beheren van voorraden
 • Uitvoeren van logistieke werkzaamheden
 • Uitvoeren van administratieve werkzaamheden

Je krijgt tijdens de opleiding bovendien nog de kans om wat extra's te leren via zogenoemde keuzedelen. Als je deze goed afsluit, komt dat apart op je diploma te staan. Keuzedelen vergroten je kansen op de arbeidsmarkt en kunnen helpen bij de doorstroom naar een vervolgopleiding.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2
 • Digitale vaardigheden basis
 • Engels in de beroepscontext A2
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2
 • Lean en creatief
 • Engels A2/B1

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

  

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 243,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 588,00 per cursusjaar.

 N.B. Je dient voor zowel de BOL- als voor de BBL-opleiding in het bezit te zijn van een laptop (met Windows).
Als je tot de opleiding bent toegelaten en dus als student van Rijn IJssel bent ingeschreven, geldt het volgende: omdat Rijn IJssel een overeenkomst met Microsoft en Slim.nl heeft, krijg je met een Slim.nl-account, gratis de laatste officiële versie van Microsoft Office. Je mag dit pakket installeren op vijf vaste en vijf mobiele apparaten. Zo ben je helemaal up-to-date en kun je altijd en overal aan de slag met de nieuwste software!
 

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 350,00 € 235,00
Aanvullende voorzieningen    
Excursie € 35,00 € 35,00
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 30,00 € 0,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Heb je het diploma Medewerker facilitaire dienstverlener dan kun je doorstromen naar allerlei opleidingen op niveau 3. Onder voorwaarden kun je doorstromen naar de opleiding Facilitair Leidinggevende, niveau 4.

De opleiding Medewerker facilitaire dienstverlening start in Wageningen aan de Marijkeweg.

De BBL-opleiding bieden we aan in 1,5 jaar. Als jij je hebt aangemeld voor deze opleiding, volgen een intakegesprek en diverse testen waarbij gekeken wordt of deze versnelde opleiding voor jou haalbaar is. We kijken daarbij naar je taalvaardigheden, je computervaardigheden en je zelfstandigheid. Je moet daarnaast beschikken over een arbeidsovereenkomst met een erkend leerbedrijf.

 

 

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

60% op school

Stage (beroepspraktijkvorming) is een wezenlijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1,5 jarige opleiding

20% op school

Lesdag
De lesdag is de donderdag.
Locatie
Marijkeweg, Wageningen
Aanmelden

Actueel

Het vernieuwde pand van Rijn IJssel in Wageningen is vandaag opgeleverd.