Facilitair (Vakschool Wageningen)

Medewerker facilitaire dienstverlening | cateringmedewerker

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als medewerker facilitaire dienstverlening kun je assisteren bij gebouwenbeheer, een taak hebben in het opslaan en het vervoer van goederen, zorgen voor beveiliging en/of werken in de catering. Je kunt een baan krijgen binnen diverse organisaties zoals een school, een vakantiepark, een belastingkantoor of gemeente.

Alle organisaties, maar ook evenementen/festivals kennen facilitaire werkzaamheden. Je bent een ware dienstverlener en zorgt dat alles binnen een organisatie ‘op rolletjes loopt’.

Je kunt in deze opleiding Medewerker facilitaire dienstverlening ook kiezen voor een extra accent op catering. Je wordt dan opgeleid voor het facilitaire werk en bent daarnaast opgeleid tot cateringmedewerker.

25499, Medewerker facilitaire dienstverlening

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Deze BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Toelating

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Wat je verder nog wilt weten

Je meldt je aan met een voorkeur voor een bepaalde opleidingsrichting binnen de opleiding Dienstverlening. Je kunt kiezen uit:

 • Helpende zorg & welzijn (Kronenburgsingel in Arnhem of Einsteinweg in Elst).
 • Facilitaire dienstverlening (Marijkeweg in Wageningen).
 • Sport en recreatie (Beukenlaan in Arnhem).

Je meldt je aan voor de opleiding Medewerker Facilitaire dienstverlening en geeft tijdens het intakegesprek aan of je belangstelling hebt voor catering.

Wil je verder met een ander uitstroomprofiel dan proberen we zo goed en snel mogelijk een overstap van locatie en profiel te regelen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Je verwerft beroepskennis en -vaardigheden en werkt aan een passende beroepshouding.

Je krijgt ook vakken die niet direct met je beroepsopleiding te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, ICT en loopbaan & burgerschap.

Wat leer je in je opleiding Medewerker facilitaire dienstverlening?

 • Uitvoeren van cateringwerkzaamheden
 • Omgaan met post- en reproactiviteiten
 • Beheren van gebouwen en apparatuur
 • Beheren van voorraden
 • Uitvoeren van logistieke werkzaamheden
 • Uitvoeren van administratieve werkzaamheden

Je krijgt tijdens de opleiding bovendien nog de kans om wat extra's te leren via zogenoemde keuzedelen. Als je deze goed afsluit, komt dat apart op je diploma te staan. Keuzedelen vergroten je kansen op de arbeidsmarkt en kunnen helpen bij de doorstroom naar een vervolgopleiding.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2
 • Digitale vaardigheden basis
 • Engels in de beroepscontext A2
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2
 • Lean en creatief
 • Engels A2/B1

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1 BOL
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 230,00
Beroepskleding
  Dames
  Heren

vanaf € 370,00
vanaf € 400,00
   
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 30,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Heb je het diploma Medewerker facilitaire dienstverlener dan kun je doorstromen naar de opleiding Allround medewerker facilitaire dienstverlening.

Actueel

Kunstwerk van Klaas Gubbels onthuld bij feestelijke opening nieuwbouw Rijn IJssel Vakschool Wageningen