ICT

Expert IT systems and devices

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als Expert IT systems and devices ben je bij een bedrijf vaak de contactpersoon op ICT-gebied oftewel ICT-beheerder. Je helpt gebruikers apparatuur te installeren en te gebruiken, lost storingen op en beheert de infrastructuur en applicaties. Daarnaast houdt de expert IT systems and devices zich bezig met het beveiligen van informatiesystemen en heb je een rol bij het bespreken van wensen van opdrachtgevers en vertaal je dit naar aanpassingen of vernieuwingen in de IT infrastructuur of applicaties. Je wordt ingezet in verschillende bedrijven in alle mogelijke sectoren van de economie. Je hebt oog voor de organisatie waar je voor werkt, hebt een helikopterview en kunt goed delegeren. Je werkt vaak samen met collega’s in projectteams, en hebt de verantwoordelijkheid voor het goed  functioneren van de IT infrastructuur en apparatuur en het ondersteunen van gebruikers.

Wil jij weten wat onze opleiding inhoudt? Meld je aan voor een Try-out! Je krijgt na de aanmelding een uitnodiging.

Niet gevonden wat je zocht? Bekijk dan al onze IT opleidingen. Neem bijvoorbeeld de software developer.

 

25606, Expert IT systems and devices

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Duur
Zowel de BOL- als BBL-opleiding duurt 3 jaar.
         

BOL
Bij voldoende voorkennis is het mogelijk om tussentijds in te stromen. Dit zijn echter uitzonderingen. Er gaat een intake aan vooraf om te kijken of de instroom in het lopende jaar wenselijk en haalbaar is.

BBL
Elke 10 weken is er de mogelijkheid tot instroom. Er gaat een intake aan vooraf om te kijken of de instroom in het lopende jaar wenselijk en haalbaar is.

Voor meer informatie over de BBL-opleiding kun je mailen naar de heer B. Akkurt: b.akkurt@rijnijssel.nl.

Voor de BOL-opleiding neem je per mail contact op met de heer W. Siebes: w.siebes@rijnijssel.nl.

Bekijk voor details van deze opleiding de studiegids.

Kijk hier voor de Onderwijs- en Examenregeling.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

BBL-opleiding 

Voordat je met de opleiding kunt beginnen, moet je een arbeidscontract hebben. Zoek je werk, ga dan naar de website Stagemarkt.nl en kijk daar voor erkende leerbedrijven.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap.

Als ICT-beheerder krijg je steeds meer te maken met koppelingen tussen diverse netwerken, informatie- en mediasystemen. Het kan gaan om heel grote of kleinere informatiesysteem. Denk aan het ontwikkelen van een compleet informatiesysteem voor een afdeling binnen een organisatie of aan het volledig inrichten van een specifieke werkplek. Uiteraard gaat het dan om ICT-gerelateerde apparatuur zoals netwerken, servers, (mobiele) telefoons, werkstations, tablets, et cetera.

Als ICT-beheerder heb je brede kennis van wat er in het bedrijf speelt en hoe dat de ontwikkeling van informatiesystemen beïnvloedt. Je adviseert en werkt samen in multidisciplinaire teams.

Welke onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • MOS (Microsoft Office Specialist),
 • Cisco Networking Academy CCNA Introduction to Networking en CCNA Routing en Switching Essentials
 • Cisco NDG Linux Essentials en NDG LPIC1-101
 • Windows client systemen
 • Windows server systemen

De informatiesysteem waarop je je richt, hebben een hardware-, software- en een menselijke component. Zo kan een netwerk-/media-infrastructuur een onderdeel zijn van het totale informatiesysteem, maar het kan ook uit losse onderdelen bestaan zoals mobile devices, smartphones en tablets die wel of niet deel uitmaken van een netwerk-/media-infrastructuur. In een servicedeskomgeving houd je als ICT-beheerder het overzicht: verlopen alle processen, werkzaamheden en procedures goed?

De aangeboden ICT-onderdelen zijn oa:

 • ServiceDesk/ITIL
 • Virtualisatie (HyperV/Citrix)
 • Micosoft Exchange

De opleiding bevat diverse landelijke certificeringen op het gebied van hardware, software (besturingssystemen en standaardapplicaties) en netwerken.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Je kunt kiezen uit:

 • Verdieping Software (MOS certificering)
 • Engels B1/B2
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Voorbereiding hbo

Combinaties die mogelijk zijn:
1+2+3
1+2+4

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/licenties/readers € 160,00 € 160,00
Laptop    
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/licenties/readers € 0,00 € 20,00
Laptop (indien nog niet in bezit)    
Aanvullende voorzieningen    
Diverse  € 95,00  € 95,00
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen

Leermiddelenlijst
Netwerkbeheer

Leermiddelenlijst
ICT Beheerder

 
Boeken/licenties/readers € 40,00 € 40,00
Laptop (indien nog niet in bezit)    
Aanvullende voorzieningen    
Diverse  € 30,00  € 30,00

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar diverse hbo-opleidingen ICT.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.

Bekijk ook eens..

ICT

ICT

3 opleidingen