ICT

Software developer

BOL

Dit kun je doen na je studie

Na deze opleiding kun je aan de slag als software developer binnen het bedrijfsleven. Jouw baan kan onder andere bestaan uit het ontwikkelen, onderhouden en ontwerpen van web, app en mobiele applicaties. Je werkt in een team met andere developers. Samen zorg je ervoor dat de applicaties naar de wensen van de klant worden ontwikkeld. Daar komt ook bij kijken dat jij het product moet kunnen presenteren aan de klant.
Behalve aan de slag in het bedrijfsleven is er ook de mogelijkheid om door te studeren aan het hbo.


Aanmelden Try-out

Niet gevonden wat je zocht? Bekijk dan ook onze andere IT opleidingen. Neem bijvoorbeeld de opleiding Expert IT systems and devices.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25604, Software developer

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Duur
Deze BOL-opleiding duurt 4 jaar.

Elke 10 weken is er de mogelijkheid tot instroom. Er gaat een intake aan vooraf om te kijken of het instroommoment voor jou geschikt is.

Bekijk voor details van deze opleiding de studiegids.

Kijk hier voor de Onderwijs- en Examenregeling.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Verder vragen wij aantoonbare affiniteit met het beroepengebied door het maken van een huiswerkopdracht.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 75% van de tijd les op school en 25% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

De standaardduur van de opleiding is vier jaar, maar afhankelijk van jouw inzet en kennisniveau kun je de opleiding in drie jaar afronden. In het eerste leerjaar krijg je na twee perioden (20 lesweken) een voorlopig studieadvies en na drie perioden (30 lesweken) een bindend studieadvies. Met het voorlopig studieadvies kun je nog bijsturen als het nodig is, zodat je een positief bindend studieadvies krijgt na 30 weken.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap. 

Als software developer werk je straks in de praktijk mee in ontwikkeltrajecten. Je hebt wisselende werkzaamheden. Je moet daarbij zelf procedures bedenken als je problemen of technische onmogelijkheden tegenkomt. Je werkt in een eigen gestructureerde lokale - niet live - werkomgeving, op het lokale netwerk of computersysteem.

Je krijgt als ontwikkelaar te maken met de toenemende informatiebehoefte, de snelle technische ontwikkelingen binnen het vakgebied en de steeds hogere kwaliteitseisen die de eindgebruikers aan producten stellen. Je beschikt daarom over specialistische kennis en vaardigheden die je bovendien kunt reproduceren, analyseren en toepassen. Zo kan je ontwerp documenten opleveren die aan alle eisen en wensen voldoen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet vast. Samen met je loopbaancoach geef je daar een invulling aan.

Tijdens de opleiding doorloop je de volgende fases:

 • Oriëntatiefase - je oriënteert je op het beroep en maakt eenvoudige applicaties onder begeleiding
 • Developmentfase - je ontwikkelt je competenties en maakt complexere applicaties onder begeleiding
 • Expertfase - je bereikt het niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar, je maakt zelfstandig complexere applicaties en stuurt andere ontwikkelaars aan

Tijdens de opleiding komen onder andere de volgende technieken aan bod:

 • HTML5, CSS
 • PHP (Laravel)
 • C# (ASP.NET)
 • Database (MySQL)
 • Versiebeheer (Git)
 • Scrum/Agile

Naast het bovenstaande kun je je ook verdiepen in andere technieken, zoals:

 • Java
 • Python (Django)
 • Android

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
Wij bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Verdieping Software
 • Virtual en augmented reality
 • Engels B1/B2
 • Special input-output
 • Voorbereiding hbo

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 120,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 85,00
Laptop (indien nog niet in bezit)  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 25,00
Laptop (indien nog niet in bezit)  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar diverse hbo-opleidingen.

Actueel

Rijn IJssel bouwt Tech Plaza voor studenten techniek, ICT en laboratorium.