Keuzedelen

Je hebt iets te kiezen!

Keuzedelen zijn gericht op verdieping of verbreding van de opleiding of gericht op doorstroom naar een hoger mbo- of hbo-niveau. Elk keuzedeel wordt geëxamineerd.

Een mbo-opleiding bestaat uit een basis- en een profieldeel. Het basisdeel zijn de algemene vakken rekenen, Nederlands en loopbaan en burgerschap en voor niveau 4 ook Engels. Het basisdeel bestaat ook uit beroepsgerichte vakken. In het profieldeel komen de specifieke taken van je toekomstige beroep aan bod.
Daarnaast zijn er keuzedelen. Keuzedelen mag je zelf kiezen. Ze zijn bedoeld ter verbreding of verdieping van je vak. Wil je doorstromen naar een andere mbo-opleiding of naar het hbo, dan is het logisch de doorstroomgerichte keuzedelen te volgen. De loopbaancoach kan je helpen kiezen.

De keuzedelen van Rijn IJssel zijn toegankelijk voor alle studenten. Je hoeft niet per se een keuzedeel van je eigen opleiding te kiezen. Ze mogen alleen niet overlappen met één of meerdere onderdelen van jouw studierichting. De examencommissie beoordeelt dit.

Kiezen is niet vrijblijvend

Het aantal uren dat je aan de keuzedelen besteedt, is afhankelijk van de opleiding die je volgt. Dat zie je in onderstaande tabel. Heb je een keus gemaakt en ben je toegelaten, dan wordt dit vastgelegd in een onderwijsovereenkomst.

Kwalificatie Soort opleiding Keuzedeelverplichting
Niveau 1 Entreeopleiding studielast: 240 klokuren
Niveau 2 Basisberoepsopleiding studielast: 480 klokuren
Niveau 3 Vakopleiding studielast: 720 klokuren
Niveau 4 Middenkaderopleiding 3 jaar studielast: 720 klokuren
Niveau 4 Middenkaderopleiding 4 jaar studielast: 960 klokuren
Niveau 4 Specialistenopleiding  studielast: 240 klokuren

Zelf kiezen wil niet zeggen dat het vrijblijvend is. Keuzedelen zijn verplicht. Heb je een keuzedeel met een voldoende afgerond, dat wordt dit op je diploma vermeld. Heb je een onvoldoende, dan komt het er niet op te staan. Je hoeft geen voldoende voor de keuzedelen te halen om te kunnen slagen. Het cijfer komt wel op je resultatenlijst te staan. Ook als het een onvoldoende is.

Wisselend aanbod

De keuzedelen kunnen wisselen. Het aanbod wordt twee keer per jaar aangepast. Zo springen we in op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in jouw vakgebied. Ga je straks aan de slag? Dankzij de keuzedelen kun je je nog meer van je vakgenoten onderscheiden. Handig als je gaat solliciteren. Op je cv en in je sollicitatiebrief kun je laten zien wat je allemaal in huis hebt.

Of ga je verder leren?

Als je na je opleiding een volgende mbo-opleiding gaat volgen of doorstroomt naar het hbo, kun je de doorstroomgerichte keuzedelen volgen. Sommige keuzedelen geven zelfs recht op vrijstellingen. De examencommissie beoordeelt of dit mogelijk is en kent de vrijstellingen toe.