Laboratoriumtechniek

Analist, uitstroomprofiel Allround laborant

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je schrijft je in op de opleiding Analist. Er is een gemeenschappelijk basisjaar.
Hieronder vind je de beschrijving van het uitstroomprofiel allround laborant, de uitstroomrichting op niveau 3.

Als allround laborant ben je breed opgeleid en kun je aan het werk in laboratoria van bio(techno)logische en chemische bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan de laboratoria van de voedingsmiddelenindustrie of chemische industrie. Verder zijn er banen bij keuringsdiensten en onderzoeksinstellingen.

Om beter te weten wat de opleiding inhoudt, kun je je aanmelden voor een Try-out. Je krijgt na de aanmelding nog een uitnodiging.


Aanmelden Try-out Arnhem


Aanmelden Try-out Nijmegen

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
Bij vmbo KB is het wenselijk dat je ten minste twee van de vier exacte vakken, wiskunde, natuurkunde, chemie of biologie in je pakket hebt.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% theoretische ondersteuning en 40% praktijklessen hebt. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

De opleiding bestaat uit drie delen. Een generiek basisdeel met algemene vakken die bij iedere mbo-opleiding verplicht zijn. Een beroepsspecifiek basisdeel met daarin alle leerstof, taken en processen die horen bij deze opleiding. Keuzedelen waarin je extra zaken leert die van belang kunnen zijn in je latere beroep of vervolgstudie. Als je deze goed afsluit, worden ze apart vermeld op het diploma.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

Leereenheden in een beroepscontext met daarin

 • Lab- en studievaardigheden 
 • Procedures rondom veiligheid, gezondheid en milieu
 • Materiaalkennis en opslagmethoden
 • Kwaliteitscontrole
 • Werkplek en voorraadbeheer
 • Chemische, biologische en natuurkundige kennis en vaardigheden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Voorbereiding doorstroom analisten
 • Verdieping chemie
 • Verdieping biologie voor de allround laborant
 • Technisch onderwijsassistent basis
 • Praktijkonderzoek
 • Engels A2/B1
 • Nederlands 3F
 • Rekenen 3F

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL 
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 400,00
Labjas € 25,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop/tablet circa € 250,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 170,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie -
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers (afhankelijk van gekozen keuzedelen) -
Aanvullende voorzieningen  
 Excursie -

Hierna kan je doorstromen naar de opleiding Biologisch-medisch analist of Chemisch-fysisch analist op niveau 4. Je kunt dan instromen in de tweede helft van het tweede jaar van de niveau-4 opleiding.

Actueel

Tjesse de Reuver, studente chemisch-fysisch analist, is de nieuwe ambassadeur van Rijn IJssel die naar de landelijke verkiezing wordt afgevaardigd.