Laboratoriumtechniek

Analist, uitstroomprofiel Biologisch medisch analist

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je schrijft je in op de opleiding Analist. Er is een gemeenschappelijk basisjaar.
Hieronder vind je de beschrijving van het uitstroomprofiel biologisch medisch analist op niveau 4.

Met je diploma op zak, kun je op veel plekken terecht. Zoals in ziekenhuislaboratoria of grote bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Liever doorstuderen? Geen probleem: Dankzij onze samenwerking met de HAN kun je al tijdens je opleiding doorstromen naar het hbo.

Als nieuwsgierig aagje én enthousiaste stuiterbal met interesse in de biologie wil je natuurlijk maar één ding: lekker veel leren in de praktijk! Waar dat perfect kan, is bij de opleiding Biologisch medisch analist.

De opleiding duurt 4 jaar. Op onze locatie in Nijmegen of in ons nieuwe onderkomen Tech Plaza in Arnhem leer je van alles om later zelf goed onderzoek te doen, van DNA-technieken en microscopie tot het werken met bacteriën. Natuurlijk gaan we eerst uitgebreid in op de basiskennis biologie. Onmisbaar voor dit vak!

Bij Rijn IJssel breid je jouw studie uit met keuzedelen die jij leuk vindt, waaronder plantkunde en ecologie of medisch. Een aanrader om een nóg grotere kans te hebben op een leuke baan.

Meer weten? Kom dan vooral langs op onze open dagen. 

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • lbo-, vbo- of mavo-diploma
 • vmbo KL, GL of TL
 • vakopleiding (mbo) niveau 3
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Aanbevolen is vmbo GL of TL, met ten minste twee van de vier exacte vakken, wiskunde, natuurkunde, chemie of biologie.  
Met een diploma allround laborant niveau 3 kun je mogelijk instromen in de tweede helft van het tweede leerjaar.

Versnelde opleiding
Je kunt de opleiding sneller doorlopen (minimaal 3 jaar) met:

 • diploma havo, met profiel natuur en techniek of profiel natuur en gezondheid, of
 • overgangsbewijs van jaar 1 naar jaar 2 (niveau 4) van een andere laboratoriumschool, of
 • aantoonbaar goede cijfers op het vmbo voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en eventueel biologie.

Wat je verder nog wilt weten

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap.

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

Leereenheden in een chemische, biologische of medische beroepscontext met daarin

 • Lab- en studievaardigheden 
 • Procedures rondom veiligheid, gezondheid en milieu
 • Materiaalkennis en opslagmethoden
 • Kwaliteitscontrole
 • Werkplek en voorraadbeheer
 • Algemene chemische, biologische, medische en natuurkundige kennis en vaardigheden
En welke profieldelen zijn er?
Leereenheden in een biologische en medische beroepscontext met daarin
 • Specialistische kweektechnieken
 • Immunologische kennis en vaardigheden
 • Specialistische biologisch medische kennis en vaardigheden
 • Moleculair biologische technieken
 • Histotechnieken
 • Instrumentele analysetechnieken
Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel met goed gevolg afsluit, dan wordt dat op het diploma vermeld. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt de doorstroom naar een eventuele vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Biomoleculaire identificatie
 • Technische microbiologie
 • Fermentatietechnologie
 • Downstream processing DSP
 • Plantkunde in het laboratorium
 • Ecologie voor het laboratorium
 • Verdieping histopathologie
 • Achtergronden van biologisch-medisch laboratoriumwerk
 • Technisch onderwijsassistent (TOA)
 • Internationaal II: werken in het buitenland

Lees meer over keuzedelen

Je kunt na het behalen van je diploma doorstromen naar de hbo-opleidingen biologisch en medisch laboratoriumonderzoek of bio-informatica.

Ook is er een mogelijkheid om een traject (keuzedeel) te volgen om door te stromen naar het HLO bij de HAN

Voor de laboratoriumopleidingen vind je hier een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen.

Actueel

Tijdens de Techniekdag op zaterdag 21 mei beleven kinderen van 8 tot en met 14 jaar spelenderwijs allerlei techniekavonturen.