Laboratoriumtechniek

Analist, uitstroomprofiel Chemisch-fysisch analist

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je schrijft je in op de opleiding Analist. Er is een gemeenschappelijk basisjaar.
Hieronder vind je de beschrijving van het uitstroomprofiel chemisch-fysisch analist op niveau 4.

Als chemisch-fysisch analist doe je onderzoek naar de kwaliteit en samenstelling van verschillende producten. De kennis doe je op tijdens de opleidinge en pas je toe bij het werken met bijvoorbeeld medicijnen of eten en drinken. De banen in onder meer de milieu- en levensmiddelenindustrie liggen voor het oprapen na je studie. Liever doorstuderen? Geen probleem: Dankzij onze samenwerking met de HAN kun je al tijdens je opleiding doorstromen naar het hbo.

Nauwkeurig werken? Dat kun je. Interesse in chemie en natuurkunde? Dat heb je. Welkom dus bij de opleiding Chemisch-fysisch analist! Hier leer je als geen ander om doelgericht en kritisch onderzoek te doen.

De opleiding duurt 4 jaar. Gedurende deze periode loop je onder meer diverse keren stage in bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie of farmacie. De uren op school breng je door in ons hypermoderne Tech Plaza in Arnhem of op onze locatie in Nijmegen. Daar werk je met zeer geavanceerde apparatuur.

Meer weten? Kom dan vooral langs op onze open dagen. 

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

Lees hier ook het verhaal van onze Rijn IJssel ambassadeur Tjesse de Reuver.
Hoe zij gekomen is, waar zij nu is. 

Toelating

Wettelijke toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • lbo-, vbo- of mavo-diploma
 • vmbo KL, GL of TL
 • vakopleiding (mbo) niveau 3
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Aanbevolen is vmbo GL of TL, met ten minste twee van de vier exacte vakken, wiskunde, natuurkunde, chemie of biologie.  
Met een diploma allround laborant niveau 3 kun je mogelijk instromen in de tweede helft van het tweede leerjaar.

Versnelde opleiding
Je kunt de opleiding sneller doorlopen (minimaal 3 jaar) met:

 • diploma havo, met profiel natuur en techniek of profiel natuur en gezondheid, of
 • overgangsbewijs van jaar 1 naar jaar 2 (niveau 4) van een andere laboratoriumschool, of
 • aantoonbaar goede cijfers op het vmbo voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en eventueel biologie.

Wat je verder nog wilt weten

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

Leereenheden in een chemische, biologische of medische beroepscontext met daarin

 • Lab- en studievaardigheden 
 • Procedures rondom veiligheid, gezondheid en milieu
 • Materiaalkennis en opslagmethoden
 • Kwaliteitscontrole
 • Werkplek en voorraadbeheer
 • Algemene chemische, biologisch en natuurkundige kennis en vaardigheden

En welke profieldelen zijn er?

Leereenheden in een chemische beroepscontext met daarin

 • Chromatografie
 • Spectrometrie
 • Instrumentele analyse
 • Organische chemie
 • Fysische chemie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel met goed gevolg afsluit, dan wordt dat op het diploma vermeld. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt de doorstroom naar een eventuele vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Methode-ontwikkeling en validatie
 • Verdieping spectrometrie
 • Verdieping chromatografie
 • Verdieping organische chemie
 • Downstream processing DSP
 • Technisch onderwijsassistent (TOA)
 • Internationaal II: werken in het buitenland

Lees meer over keuzedelen.

Je kunt na het behalen van je diploma doorstromen naar de hbo-opleidingen chemie of bio-informatica.

Ook is er een mogelijkheid om een traject (keuzedeel) te volgen om door te stromen naar het HLO bij de HAN

Voor de laboratoriumopleidingen vind je hier een overzicht met antwoorden op veelgestelde vragen.

Actueel

Tijdens de Techniekdag op zaterdag 21 mei beleven kinderen van 8 tot en met 14 jaar spelenderwijs allerlei techniekavonturen.