Laboratoriumtechniek

Analist, uitstroomprofiel Chemisch-fysisch analist

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je schrijft je in op de opleiding Analist. Er is een gemeenschappelijk basisjaar.
Hieronder vind je de beschrijving van het uitstroomprofiel chemisch-fysisch analist op niveau 4.

Als chemisch-fysisch analist ben je opgeleid om te gaan werken in laboratoria van de chemische industrie, universiteiten, diagnostische centra, keuringsdiensten, onderzoeksinstituten en productielaboratoria.

Om beter te weten wat de opleiding inhoudt, kun je je aanmelden voor een Try-out. Je krijgt na de aanmelding nog een uitnodiging.


Aanmelden Try-out Arnhem


Aanmelden Try-out Nijmegen

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

Lees hier ook het verhaal van onze Rijn IJssel ambassadeur Tjesse de Reuver.
Hoe zij gekomen is, waar zij nu is. 

Toelating

Wettelijke toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • lbo-, vbo- of mavo-diploma
 • vmbo KL, GL of TL
 • vakopleiding (mbo) niveau 3
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Aanbevolen is vmbo GL of TL, met ten minste twee van de vier exacte vakken, wiskunde, natuurkunde, chemie of biologie.  
Met een diploma allround laborant niveau 3 kun je mogelijk instromen in de tweede helft van het tweede leerjaar.

Versnelde opleiding
Je kunt de opleiding sneller doorlopen (minimaal 3 jaar) met:

 • diploma havo, met profiel natuur en techniek of profiel natuur en gezondheid, of
 • overgangsbewijs van jaar 1 naar jaar 2 (niveau 4) van een andere laboratoriumschool, of
 • aantoonbaar goede cijfers op het vmbo voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en eventueel biologie.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% theoretische ondersteuning en 40% praktijklessen hebt. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

Leereenheden in een chemische, biologische of medische beroepscontext met daarin

 • Lab- en studievaardigheden 
 • Procedures rondom veiligheid, gezondheid en milieu
 • Materiaalkennis en opslagmethoden
 • Kwaliteitscontrole
 • Werkplek en voorraadbeheer
 • Algemene chemische, biologisch en natuurkundige kennis en vaardigheden

En welke profieldelen zijn er?

Leereenheden in een chemische beroepscontext met daarin

 • Chromatografie
 • Spectrometrie
 • Instrumentele analyse
 • Organische chemie
 • Fysische chemie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel met goed gevolg afsluit, dan wordt dat op het diploma vermeld. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt de doorstroom naar een eventuele vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Methode-ontwikkeling en validatie
 • Verdieping spectrometrie
 • Verdieping chromatografie
 • Verdieping organische chemie
 • Downstream processing DSP
 • Technisch onderwijsassistent (TOA)
 • Internationaal II: werken in het buitenland

Lees meer over keuzedelen.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 400,00
Labjas € 25,00 
Aanvullende voorzieningen  
Laptop/tablet circa € 250,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen basis
Profiel leermiddelenlijst
 
Boeken/Licenties/Readers € 325,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie/werkweek Terschelling € 190,00
Laptop of notebook  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers -
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 4  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers -
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Je kunt na het behalen van je diploma doorstromen naar de hbo-opleidingen chemie of bio-informatica.

Ook is er een mogelijkheid om een traject (keuzedeel) te volgen om door te stromen naar het HLO bij de HAN

Actueel

Tjesse de Reuver, studente chemisch-fysisch analist, is de nieuwe ambassadeur van Rijn IJssel die naar de landelijke verkiezing wordt afgevaardigd.