Licht, Beeld & Geluid

Podium- en evenemententechnicus geluid | Sound & Vision (geluidstechnicus)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je gaat aan de slag als geluidstechnicus bij podia en evenementen. Jouw twee belangrijkste taken zijn het weergeven van geluid en het registreren hiervan. Hiervoor moet je rekening houden met het doel en de sfeer van het product dat je moet maken. Je stelt niet alleen geluidsapparatuur op en bedient die. Je zorgt er vooral ook voor dat de kwaliteit goed is. Waar nodig los je storingen op.


Aanmelden Try-out

Je leert tijdens de opleiding de kneepjes van het vak. Dat doe je onder het toeziend oog van deskundigen uit de beroepspraktijk. Je bent in teamverband bezig met het opbouwen, installeren en afbouwen van voorstellingen, evenementen of AV-producties. Een praktische opleiding op het kruispunt van techniek en creativiteit, waarin je bovendien ook alles leert over plannen, organiseren en over logistiek en veiligheid. Tijdens je opleiding werk je al aan je eigen portfolio, waarmee je na je opleiding een baan kan zoeken bij bijvoorbeeld schouwburgen, productiehuizen, reizende gezelschappen, evenementen, festivals en poppodia, maar ook bij verhuurbedrijven van apparatuur en gespecialiseerde uitzendbureaus.

25204, Podium- en evenemententechnicus geluid

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren o

Je kunt bij deze opleiding in overleg het hele jaar door instromen.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Het is goed om je vooraf te oriënteren tijdens de aangeboden open dagen. Bezoek dan zo mogelijk de 3 locaties waar de opleiding wordt gegeven. Pas dan krijg je een goed beeld van de inhoud en opzet van de opleiding, en wat je kunt verwachten. Datums en locaties vind je op deze pagina. Je kunt deze opgedane kennis tijdens het intakegesprek goed gebruiken.

Als je je hebt aangemeld voor deze opleiding, krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Wij vinden het belangrijk dat je een keuze maakt die goed past bij jouw interesses en mogelijkheden. Tijdens het intakegesprek bespreken we ook het Digitale Doorstroom Dossier. Deels vul jij dat in en deels de mentor van de middelbare school.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage). 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

In een gezamenlijke basisperiode van een half jaar maak je kennis met alle aspecten uit de beroepspraktijk van de podium- en evenementenindustrie. Daarna ga je verder in een van de afstudeerrichtingen. De lessen worden gegeven op de praktijklocaties in Arnhem, in Ulft (DRU Cultuurfabriek) en in Bemmel (waar we samenwerken met het bedrijf Rentall).

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Welke onderdelen volg je bijvoorbeeld, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Werken in teamverband
 • Je eigen netwerk opbouwen
 • (Geluids)apparatuur onderhouden, vervoeren en aansluiten
 • Apparatuur bedienen tijdens repetities en voorstellingen.
 • Plannen, organiseren en aansturen van medewerkers

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Audio-opname
 • Systeembeheer voor ethernet
 • Live beeld
 • Rigging in de evenemententechniek
 • Oriëntatie op ondernemerschap

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2021-2022 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1216,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2020-2021)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 200,00
Gehoorbescherming € 150,00
Veiligheidshelm € 17,50 
Veiligheidsschoenen € 35,00
Adobe Creative Cloud € 135,00
T-shirt Crew Sound & Vision € 10,00
Apple Macbookpro  
Aanvullende voorzieningen  
Excursies € 60,00 
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 110,00
Adobe Creative Cloud € 135,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 110,00
Adobe Creative Cloud € 135,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar de hbo-opleiding Techniek en Theater of Theatervormgeving aan een Hogeschool voor de Kunsten.

Actueel

Rijn IJssel bouwt Tech Plaza voor studenten techniek, ICT en laboratorium.