Media, Mode & Design

Allround DTP'er

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je kunt aan de slag bij een communicatie-, reclame- of ontwerpbureau. Of bij een sign- of displaybedrijf, drukkerij, uitgeverij of grote organisatie met een eigen ontwerp-/DTP-afdeling.
 
Als Allround DTP-er ben je uitvoerend en coördinerend bezig. Je verzamelt en verwerkt bestanden met tekst en beeld, zodat er van jouw grafische bestand een advertentie, poster, brochure, gevelbord of display gedrukt kan worden. Of je verzorgt de opmaak voor interactieve media-uitingen zoals een animatie of een online banner. Daarnaast coördineer je het proces van opdracht naar resultaat en voer je gesprekken met de vormgever.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25197, DTP (Allround DTP-er)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Meld je aan vóór 1 april 2018
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan aan vóór 1 april 2018. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden op een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld vóór 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

Wat je verder wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).
 
Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.
 
Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.
 
Wat komt er aan bod in het profieldeel?

 • Teksten, foto’s, tekeningen of andere ontwerpen zo in een grafisch bestand opmaken dat dit als een media-uiting gepubliceerd of geproduceerd (gedrukt) kan worden
 • Omgaan met digitale apparatuur zoals scanners, printers en camera’s
 • Omgaan met speciale multimediaprogramma’s
 • Je portfolio ontwikkelen en presenteren
 • Omgaan met deadlines
 • Zelfstandig werken en samenwerken
 • Bestanden overdragen aan derden zoals drukkers
 • Communicatieve vaardigheden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2014-2015)

In het tweede en derde leerjaar hoef je niet alle boeken/materialen meer aan te schaffen als je die al eerder aangeschaft hebt.

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 450,00
Licentie Adobe CC Nederlands € 135,00
Laptop  
Externe harde schijf  
Rekenmachine  
Tekenmateriaal  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
Licentie Adobe CC Nederlands € 135,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
Licentie Adobe CC Nederlands € 135,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het succesvol afronden van je opleiding kun je de opleiding Mediavormgever op mbo-niveau 4 grafische richting gaan doen.

Wil je een dag meelopen met deze opleiding, dat kan altijd! Meld je aan via www.rijnijssel.nl/meelopen.

Actueel

Show van ‘vergeten’ kledingstukken in Luxor

Studenten Rijn IJssel maken van ‘vergeten’ kledingstukken nieuwe collectie