Media, Mode & Design

Interieuradviseur

BOL

25158, Interieuradviseur

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 Voldoe je niet aan een van deze toelatingseisen, kijk dan eens bij de opleiding Medewerker productpresentatie op niveau 2.

Verplichte intakeactiviteiten
Je krijgt een intakegesprek waarbij je een beeldend portfolio en de gemaakte thuisopdrachten meeneemt (in de uitnodigingsbrief vind je daarover alle informatie).
Voorafgaand aan het intakegesprek laat je op je huidige school een Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) invullen. De DDD moet tijdens het intakegesprek beschikbaar zijn.

Tijdens de intake zijn meerder kandidaten aanwezig. Iedereen krijgt een individuele 2D-ontwerpopdracht. Deze opdracht bestaat uit:

 • Het maken van een ontwerp/inrichting van een ruimte op papier
 • Het maken van een passende collage
 • Het presenteren van het ontwerp aan de groep

Waar kijken we naar?

 • Haalbaarheid van een opleiding op niveau 4
 • Nauwkeurig werken
 • Ruimtelijk inzicht
 • Niet kleurenblind
 • Presentatie/verzorging van het meegebrachte werk, gevoel voor beeld, compositie, verhouding en kleur
 • Presenteervermogen: in gesprek contact maken, werk presenteren en accuraat reageren op vragen
 • Helder studie- en beroepsbeeld

Als bovenstaand aanleiding geeft tot twijfel bij een of bij beide partijen kunnen we besluiten om je mee te laten lopen. Tijdens die meeloopdag(en) letten we speciaal op:

 • Interesse in de lessen
 • Werken volgens opdracht
 • Oog-handcoördinatie
 • Nauwkeurig werken
 • Ruimtelijk inzicht
 • Meetkundig inzicht

Een andere mogelijkheid is dat je een extra thuisopdracht krijgt en een tweede intakegesprek hebt.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt en 40% in de praktijk bezig bent.
Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.
Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Floor Bouwmeister is inmiddels afgestudeerd van de opleiding Interieuradviseur, maar niet zonder iets leuks voor ons achter te laten. Ze heeft namelijk deze te gekke stop motion gemaakt voor haar toelating op de HKU.

Basishalfjaar
De designopleidingen Ruimtelijk Vormgever, Art & Design en Interieuradviseur starten met een gezamenlijk basishalfjaar. In dit halve jaar bepaal je aan de hand van je interesses en kwaliteiten definitief in welke richting je verder wilt. Dit basishalfjaar heeft de volgende voordelen:

 • Je oriënteert je breed op de diverse opleidingen.
 • Tussentijds overstappen is mogelijk zonder dat je hierbij studietijd verliest.

Wat betekent dit voor jou als student?

 • Je maakt nog steeds een keuze voor de designopleiding van jouw voorkeur.
 • Tijdens het halve jaar maak je kennis met de verschillende opleidingsrichtingen. Zo kun je kijken wat alles inhoudt en een goede keuze maken.
 • Je leert de basis die je bij elke opleiding nodig hebt: het bedenken van een concept, het ontwerpen en visualiseren van je ideeën voor een doelgroep, klant of opdrachtgever
 • Je krijgt na een half jaar vanuit het docententeam een studieadvies voor Interieuradviseur of voor Ruimtelijk Vormgever of Art & Design
 • Vanaf dat moment ga je als student van de opleiding Interieuradvieseur een eigen route volgen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

In het profieldeel krijg je lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als interieuradviseur.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Je inventariseert de wensen van de klant.
 • Je ontwerpt diverse inrichtingen voor verschillende ruimtes door het maken van tekeningen, computertekeningen, collages en maquettes.
 • Je presenteert een ontwerp en je ideeën.
 • Je maakt offertes van een ontwerp.
 • Je zorgt voor de uitvoering van een ontwerp.
 • Je onderhoudt klantencontact.
 • Je blijft op de hoogte van trends en ontwikkelingen.
 • Je doet creatieve voorstellen die goed zijn voor de bedrijven

Hoofdvakken

 • Leereenheid/ Project je werkt elke 5 weken aan een project waarbij je een product oplevert
 • Stage

Beroepsondersteunende vakken
Deze vakken ondersteunen de projectlessen.

 • Media Vormgeven; photoshop, illustrator, indesign
 • Sketch up
 • Materialenkennis
 • Technisch tekenen
 • Tekenen
 • Handel/marketing
 • Verkooptraining
 • Productpresentatie
 • BZW; begeleid zelfstandig werken
 • ECDL; computervaardigheden
 • Communicatie
 • Fotografie
 • Ruimtelijk vormgeven
 • SLB (leslab)

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Interieurstyling
 • Kleurvormgeving
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Voorbereiding hbo

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 180,00
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Diversen € 125,00
Laptop  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 40,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie buitenland € 450,00
Adobe Creative Cloud € 135,00
Diversen € 90,00
Laptop  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 40,00
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Excursie € 375,00
Diversen € 60,00
Laptop  
Leerjaar 4  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 0,00
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 140,00
Excursie € 375,00
Diversen € 60,00
Laptop  

Wil je na deze opleiding door naar het hbo, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor manager wonen, zelfstandig ondernemer of interieurarchitect.

Actueel

Samenwerking van onderwijs, culturele partners, sociale partners en partners uit de mode-industrie zorgt voor betere baankansen.