Media, Mode & Design

Medewerker DTP

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je kunt aan de slag bij een communicatie-, reclame- of ontwerpbureau. Of bij een sign- of displaybedrijf, drukkerij, uitgeverij of grote organisatie met een eigen ontwerp-/DTP-afdeling.
Als medewerker DTP ben je vooral uitvoerend bezig. Onder begeleiding van een mediavormgever verzamel en verwerk je bestanden met tekst en beeld. Zo kan er van een grafisch bestand een advertentie, poster, brochure, gevelbord of display gedrukt worden. Of je verzorgt samen met de mediavormgever de opmaak voor interactieve media-uitingen zoals een animatie of een online banner.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25198, DTP (Medewerker DTP)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
  theoretische leerweg: een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: een diploma entreeopleiding.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.
Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Wat komt er aan bod in het profieldeel?

 • Teksten, foto’s, tekeningen of andere ontwerpen zo in een grafisch bestand opmaken dat dit als een media-uiting gepubliceerd of geproduceerd (gedrukt) kan worden
 • Omgaan met digitale apparatuur zoals scanners, printers en camera’s
 • Omgaan met speciale multimediaprogramma’s
 • Je portfolio ontwikkelen en presenteren
 • Omgaan met deadlines
 • Zelfstandig werken en samenwerken
 • Bestanden overdragen aan derden zoals drukkers
 • Communicatieve vaardigheden


Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 150,00
Licentie Adobe CC Nederlands € 145,00
Laptop  
Externe harde schijf  
Rekenmachine  
Tekenmateriaal  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken € 15,00
Licentie Adobe CC Nederlands € 135,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Met een mbo opleiding op niveau 2 kun je door naar een mbo opleiding op niveau 3. De opleidingen die het best aansluiten bij de opleiding Medewerker DTP zijn:

Actueel

Studenten Rijn IJssel naar landelijke finale Skills Heroes

Shanice Taribuka (19) uit Barneveld en Nienke Vos (20) uit Heteren naar NK