Media, Mode & Design

Mediaredactiemedewerker

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als mediaredacteur doe je onderzoek, verzamel je informatie, check je bronnen en maak je beeld- en geluidsopnamen. Je schrijft teksten en je maakt van een standaard persbericht een interessant artikel.  Je werk wordt gepubliceerd in alle soorten media. Denk hierbij  aan: magazines, websites, radio en tv en social media zoals Instagram, Twitter of LinkedIn. Je werkt bijvoorbeeld bij een website, een multimediabedrijf, een omroep, een reclamebureau of op de communicatieafdeling van een groot bedrijf.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25200, Mediaredactie (Mediaredactiemedewerker)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Je kunt bij deze opleiding in overleg het hele jaar door instromen.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Wat je verder wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage). De opleiding duurt drie jaar, maar havisten en getalenteerde studenten kunnen het mogelijk sneller doen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  Je groeit tijdens de opleiding uit tot een veelzijdig, multimediaal redacteur die kan interviewen, foto’s- en video’s maken en bewerken, teksten schrijven en een website of blog onderhouden.

De opleiding is breed opgezet; in de leereenheden (LE) doe je ervaring op in verschillende onderdelen van het vak, zoals het produceren van nieuwsreportages, bedrijfsfilms, portretten, tv-shows en radio/TV reportages.

Daarnaast doe je ervaring op met de verschillende facetten van het vak zoals camerawerk, regie voeren, montage en beeldbewerking. Je leert basis-journalistieke vaardigheden en zaken als scenarioschrijven, een shotlist en storyboard maken en de (eind-) redactie taken.

Tijdens de opleiding is er veel individuele aandacht; alle producties worden dagelijks begeleid door één of meer docenten, wekelijks is er een LBC-uur (Loopbaancoachinggesprek) voor algemene zaken, en je mentor is altijd aanspreekbaar voor de meer persoonlijke zaken.

De vakdocenten van wie je les krijgt, zijn allemaal werkzaam geweest (of in deeltijd nog steeds werkzaam) binnen hun vakgebied. Rijn IJssel vindt dit van belang, om de band tussen de actuele beroepspraktijk en de inhoud van de opleiding, zo realistisch mogelijk te houden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Engels, Rekenen, Loopbaancoaching en Sport.

Welke profieldelen (praktijkvakken) zijn er?

 • Audio-Visueel Camera
 • Foto- en Video-editing
 • Fotografie
 • Creatief schrijven
 • Journalistiek praktijk
 • Journalistieke interviewpraktijk
 • Mediatheorie
 • Sociale Vaardigheden
 • Journalistiek & Maatschappij

Naast de basis- en profieldelen is er ook ruimte voor het werken aan meerdere keuzedelen. Een keuzedeel biedt jou verdieping op een specifiek vakgebied, zoals Camera Journalist of Cross Mediale Communicatie vaardigheden. Het schrijven van een compleet bedrijfsplan in een keuzedeel Ondernemersvaardigheden of lessen volgen ter voorbereiding op een hbo-vervolgopleiding, behoort ook tot de mogelijkheden.

Er worden nog steeds keuzedelen ontwikkeld.

Elk goed afgesloten keuzedeel komt apart op je diploma te staan en toont dus jouw specialisatie aan; dat vergroot jouw kansen op de arbeidsmarkt en maakt doorstroom naar vervolgopleidingen makkelijker.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 
De aangeboden keuzedelen zijn:

 • Voorbereiding hbo
 • Crossmediaal communiceren
 • Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4
 • Nieuw radioformat maken
 • Camjo
 • Inleiding documentaire fotografie

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 260,00
Laptop  
Memorycard € 15,00
Rekenmachine en geodriehoek € 10,00
Aanvullende voorzieningen  
Adobe Creative Cloud € 135,00
Survival (optioneel)
€ 40,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
Adobe Creative Cloud € 135,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
Adobe Creative Cloud € 135,00
Aanvullende voorzieningen  
Memorycard € 15,00

Als je je diploma hebt, kun je verder in het hbo. Dat kan bijvoorbeeld in de richting journalistiek of hbo-communicatie, SPECO (sportcommunicatie), Communication & Multimedia Design / Creative Business, Media informatie etc.

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.