Media, Mode & Design

Mediaredactiemedewerker

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als mediaredacteur doe je onderzoek, verzamel je informatie, check je bronnen en maak je beeld- en geluidsopnamen. Je schrijft teksten en je maakt van een standaard persbericht een interessant artikel.  Je werk wordt gepubliceerd in alle soorten media. Denk hierbij  aan: magazines, websites, radio en tv en social media zoals Instagram, Twitter of LinkedIn. Je werkt bijvoorbeeld bij een website, een multimediabedrijf, een omroep, een reclamebureau of op de communicatieafdeling van een groot bedrijf.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25200, Mediaredactie (Mediaredactiemedewerker)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
Het aantal beschikbare plaatsen voor de opleiding Mediaredactiemedewerker is vastgesteld op 30.

 

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage). De opleiding duurt drie jaar, maar havisten en getalenteerde studenten kunnen het mogelijk sneller doen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  Je groeit tijdens de opleiding uit tot een veelzijdig, multimediaal redacteur die kan interviewen, filmpjes maken, teksten schrijven en een blog onderhouden. 

De opleiding is breed opgezet, je doet ervaring op met een ruim spectrum aan producties: fotografie, nieuwsreportages, bedrijfsfilms, portretten, tv-shows en radioreportages.  Daarnaast doe je ervaring op met de verschillende facetten van het vak: naast camerawerk, montage en beeldbewerking ook zaken als scenarioschrijven, shotlist en storyboard maken en productie. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke profieldelen zijn er?

  • Film
  • Video
  • Fotografie
  • Journalistieke vaardigheden
  • Creatief schrijven
  • Research
  • Communicatieve vaardigheden

Naast de basis- en profieldelen is er ook ruimte voor het werken aan meerdere keuzedelen. Een keuzedeel biedt jou verdieping op een specifiek vakgebied, zoals Camera Journalist of Cross Mediale Communicatie vaardigheden. Het schrijven van een compleet bedrijfsplan in een keuzedeel Ondernemersvaardigheden of lessen volgen ter voorbereiding op een hbo-vervolgopleiding, behoort ook tot de mogelijkheden.

Er worden nog steeds keuzedelen ontwikkeld.

Elk goed afgesloten keuzedeel komt apart op je diploma te staan en toont dus jouw specialisatie aan; dat vergroot jouw kansen op de arbeidsmarkt en maakt doorstroom naar vervolgopleidingen makkelijker.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 185,00
Licentie Adobe CS6 € 140,00
Laptop € 700,00
Memorycard € 15,00
Bureaucalculator en geodriehoek € 10,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursies € 100,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 15,00
Licentie Adobe CS6 € 140,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursies € 50,00
Keuzedeel 'Ik werk voor mijzelf' € 20,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
Licentie Adobe CS6 € 140,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursies € 50,00

 

Als je je diploma hebt, kun je verder in het hbo. Dat kan bijvoorbeeld in de richting Journalistiek of Communicatie & Multimedia Design.

Actueel

Studenten Rijn IJssel naar landelijke finale Skills Heroes

Shanice Taribuka (19) uit Barneveld en Nienke Vos (20) uit Heteren naar NK