Media, Mode & Design

Mediavormgever Art & Design

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als Art & Designer maak je krachtige ontwerpen voor allerlei media-uitingen zoals illustraties, boekjes, logo’s, huisstijlen, posters, kunstwerken, ruimtelijke installaties en filmpjes. Je werkt met je handen en met de computer of met een combinatie van technieken. Je werkt multidisciplinair. Je hebt een eigen visie en zet je verbeeldingskracht in. Bij de vormgeving van alle producten die je ontwerpt, staat een eigen onderscheidende stijl centraal.

Je bent in dienst van bijvoorbeeld een communicatiebureau, reclamebureau, ontwerpbureau, vormgeefstudio, multimediabedrijf, audiovisueel bedrijf, uitgeverij of drukkerij. Je kunt ook als zelfstandig ondernemer of freelancer werken. Je werkt in opdracht van particulieren, bedrijven of instellingen. Je kijkt en luistert steeds goed naar al die verschillende opdrachtgevers.

25201, Mediavormgeving (Mediavormgever)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

Toelating

 

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Waar kijken we naar?

 • Haalbaarheid van een opleiding op niveau 4
 • Nauwkeurig werken
 • Ruimtelijk inzicht
 • Niet kleurenblind
 • Presentatie/verzorging van het meegebracht werk, gevoel voor beeld, compositie, verhoudingen en  kleur
 • Presenteervermogen: in gesprek contact maken, werk presenteren en accuraat reageren op vragen

Als bovenstaand aanleiding geeft tot twijfel bij een of bij beide partijen kunnen we besluiten om je mee te laten lopen. Tijdens de meeloopdag(en) letten we speciaal op:

 • Interesse in de lessen
 • Werken volgens opdracht
 • Oog-handcoördinatie
 • Nauwkeurig werken
 • Ruimtelijk inzicht
 • Meetkundig inzicht

Een andere optie is dat je een extra thuisopdracht krijgt en een tweede intakegesprek hebt.

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt en 40% in de praktijk bezig bent. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Basishalfjaar
De designopleidingen Ruimtelijk Vormgever, Mediavormgever Art & Design en Interieuradviseur starten met een gezamenlijk basishalfjaar. In dit halve jaar bepaal je aan de hand van je interesses en kwaliteiten definitief in welke richting je verder wilt. Dit basishalfjaar heeft de volgende voordelen:

 • Je oriënteert je breed op de diverse opleidingen.
 • Tussentijds overstappen is mogelijk is zonder dat je hierbij studietijd verliest.

Wat betekent dit voor jou als student?

 • Je maakt nog steeds een keuze voor de design-opleiding van jouw voorkeur.
 • Tijdens het halve jaar maak je kennis met de verschillende opleidingsrichtingen. Zo kun je kijken wat alles inhoudt en een goede keuze maken.
 • Je leert de basis die je bij elke opleiding nodig hebt: het bedenken van een concept, het ontwerpen en visualiseren van je ideeën voor een doelgroep, klant of opdrachtgever.
 • Je krijgt na een half jaar vanuit het docententeam een studieadvies voor Interieuradviseur of voor Ruimtelijk Vormgever of Art & Design.
 • Vanaf dat moment gaan de studenten van de opleiding Interieuradvies een eigen route volgen.
  Voor de studenten van de opleidingen Ruimtelijk Vormgever en Mediavormgever Art & Design volgt het bindend studieadvies 10 weken later. Hierbij kijken we naar je talenten en vaardigheden die je hebt laten zien tijdens de eerste 30 schoolweken.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

In het profieldeel krijg je lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als mediavormgever. Wat moet je zoal kunnen?

 • Je ontwerpt de media-uiting.
 • Je realiseert de media-uiting.
 • Je voert ondernemerstaken uit.

Tijdens de opleiding bouw je aan een compleet beeldend portfolio.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. 

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Welke keuzedelen zijn er:

 • Art & Design
 • Persoonlijk meesterschap
 • Toegepast ruimtelijk ontwerp voor mediavormgevers
 • Voorbereiding hbo Kunstonderwijs
 • Internationaal 2: werken in het buitenland

Lees meer over keuzedelen

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 540,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie € 50,00
Laptop  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 210,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie € 25,00
Laptop  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 60,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie buitenland € 450,00
Laptop  
Leerjaar 4  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers -
Aanvullende voorzieningen  
Diverse € 150,00

Na deze opleiding op mbo-niveau 4 kun je door naar het hbo, bijvoorbeeld naar:

 • Hbo Academie voor Beeldende Kunsten – verschillende richtingen
 • Hbo Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
 • Hbo Communication & Multimedia Design

Actueel

Studenten Rijn IJssel naar landelijke finale Skills Heroes

Shanice Taribuka (19) uit Barneveld en Nienke Vos (20) uit Heteren naar NK