Media, Mode & Design

Podium- en evenemententechnicus

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je gaat aan de slag als Podium- en Evenemententechnicus bij schouwburgen, reizende gezelschappen, evenementen, festivals en poppodia, maar je kunt ook werken bij verhuurbedrijven van apparatuur en gespecialiseerde uitzendbureaus. Je bent in teamverband bezig met het opbouwen, installeren en afbouwen van podia, licht en geluid voor voorstellingen, evenementen of AV-producties.

25203, Podium- en Evenemententechniek (Podium- en Evenemententechnicus)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • lbo-, vbo- of mavo-diploma
 • vmbo KL, GL of TL
 • basisberoepsopleiding (mbo) niveau 2
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

In een gezamenlijke basisperiode van een half jaar maak je kennis met alle aspecten uit de beroepspraktijk van de podium- en evenementenindustrie. Daarna ga je verder in een van de afstudeerrichtingen. De lessen worden gegeven op de praktijklocaties in Arnhem, in Ulft (DRU Cultuurfabriek) en in Bemmel (waar we samenwerken met het bedrijf Rentall).

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke onderdelen volg je bijvoorbeeld, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Werken in teamverband
 • Je eigen netwerk opbouwen
 • Licht-, beeld- en geluidsapparatuur onderhouden, vervoeren en aansluiten
 • Podia bouwen en decors plaatsen
 • Apparatuur bedienen tijdens repetities en voorstellingen.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2015-2016)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 340,00
Apple Macbookpro € 1.175,00
Gehoorbescherming € 115,00
Veiligheidshelm € 17,50
Veiligheidsschoenen € 35,00
MS Office voor Mac 2011 € 27,00
Adobe Creative Suite C6 € 135,00
T-shirt Crew Sound & Vision € 10,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursies € 70,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 75,00
MS Office voor Mac 2011 € 27,00
Adobe Creative Suite C6 € 135,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 75,00
MS Office voor Mac 2011 € 27,00
Adobe Creative Suite C6 € 135,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar de niveau 4-opleiding Podium- en Evenemententechnicus, richting Geluid of Licht

Actueel

Show van ‘vergeten’ kledingstukken in Luxor

Studenten Rijn IJssel maken van ‘vergeten’ kledingstukken nieuwe collectie