Media, Mode & Design

Sound & Vision (podium- en evenemententechnicus)

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je gaat aan de slag als Podium- en evenemententechnicus bij schouwburgen, reizende gezelschappen, evenementen, festivals en poppodia, maar je kunt ook werken bij verhuurbedrijven van apparatuur en gespecialiseerde uitzendbureaus. Je bent in teamverband bezig met het opbouwen, installeren en afbouwen van podia, licht en geluid voor voorstellingen, evenementen of AV-producties.

25203, Podium- en Evenemententechniek (Podium- en Evenemententechnicus)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Het is goed om je vooraf te oriënteren tijdens de aangeboden open dagen. Bezoek dan zo mogelijk de 3 locaties waar de opleiding wordt gegeven. Pas dan krijg je een goed beeld van de inhoud en opzet van de opleiding, en wat je kunt verwachten. Datums en locaties vind je op deze pagina. Je kunt deze opgedane kennis tijdens het intakegesprek goed gebruiken.

Als je je hebt aangemeld voor deze opleiding, krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Wij vinden het belangrijk dat je een keuze maakt die goed past bij jouw interesses en mogelijkheden. Tijdens het intakegesprek bespreken we ook het Digitale Doorstroom Dossier. Deels vul jij dat in en deels de mentor van de middelbare school.

 

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

In een gezamenlijke basisperiode van een half jaar maak je kennis met alle aspecten uit de beroepspraktijk van de podium- en evenementenindustrie. Daarna ga je verder in een van de afstudeerrichtingen. De lessen worden gegeven op de praktijklocaties in Arnhem, in Ulft (DRU Cultuurfabriek) en in Bemmel (waar we samenwerken met het bedrijf Rentall).

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke onderdelen volg je bijvoorbeeld, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Werken in teamverband
 • Je eigen netwerk opbouwen
 • Licht-, beeld- en geluidsapparatuur onderhouden, vervoeren en aansluiten
 • Podia bouwen en decors plaatsen
 • Apparatuur bedienen tijdens repetities en voorstellingen.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 
De aangeboden keuzedelen zijn:

 • Verdieping geluid
 • Verdieping licht
 • Live beeld
 • Rigging in de evenemententechniek

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2018-2019)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 265,00
Apple Macbookpro € 1.175,00
Gehoorbescherming € 140,00
Veiligheidshelm € 17,50
Veiligheidsschoenen € 35,00
Adobe Creative Cloud € 145,00
T-shirt Crew Sound & Vision € 10,00
Apple Macbookpro € 1.175,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 60,00
Adobe Creative Cloud € 145,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 60,00
Adobe Creative Cloud € 145,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar de niveau 4-opleiding Podium- en Evenemententechnicus, richting Geluid of Licht