Podiumkunsten

De School van het Nederlandse Lied

BOL

Dit kun je doen na je studie

Jij bent de sfeermaker, het hoogtepunt van de avond. Een zaal of zelfs stadion vol enthousiaste mensen die niet komen voor Jannes, Guus Meeuwis of Marco Borsato, maar voor jóu. Misschien zingen ze mee met de klassiekers van André Hazes, maar dan vertolkt door jou. Of zingen ze jouw eigen nieuwe plaat uit volle borst mee. Mensen in het publiek slaan een arm om elkaar heen en schijnen met de zaklamp op hun telefoon mee in de maat van jouw emotionele nummer. En wisselen die zaklamp een paar minuten later in voor een koud biertje terwijl ze achteraan in de polonaise aansluiten.

De opleiding is in basis de opleiding Artiest met als specialisatie het Nederlandse lied en bedoeld om studenten met affiniteit met Nederlandstalige muziek een niveau-4-artiest-opleiding te kunnen laten behalen. De overheid stuurt op flexibiliteit in opleidingen om beter te kunnen aansluiten op de actualiteit, en omdat het Nederlandse lied erg populair is, sluit deze opleiding daar bij aan. Je kunt met deze opleiding doorstromen naar het hbo en het bereidt je goed voor tot professioneel functioneren in onze samenleving.

Frits Spits en het perfecte Nederlandstalige lied: lees het interview met hem hier (Volkskrant van 6 januari 2018).

 

25497, Artiesten (Muzikant)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Uitgebreide auditie

Naast de wettelijke toelatingseisen zijn er voor deze opleiding aanvullende eisen. Het gaat om zangkwaliteiten en stembeheersing en om de geschiktheid voor het beroepenveld. Dit wordt beoordeeld in de auditieprocedure.
Het auditiepanel bestaat uit docenten en medewerkers uit het werkveld die beoordelen of je voldoende kwaliteiten bezit om de opleiding succesvol te kunnen afronden.

Wat houdt de auditie in?

Je studeert twee Nederlandse nummers in. Een langzaam en een snel nummer. Je zorgt zelf dat je een achtergrondband bij je hebt voor die twee nummers (op USB-stick).
Daarnaast krijg je van de opleiding een nummer toegestuurd dat je thuis kunt oefenen. In totaal zing je dus bij de auditie 3 nummers.
Naast zang- en stemgebruik letten we ook op de manier waarop je je presenteert.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je wordt getraind in het zanger(es)-zijn. Ook het optreden voor publiek op een groot podium wordt geoefend. Binnen de lijn Artiest Ontwikkeling leer je zelfstandig te ondernemen, een netwerk op te bouwen en jezelf goed in de markt te zetten. Je wordt ondersteund in je studieloopbaanontwikkeling.

Je krijgt ook vakken die niet direct met opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen en Engels.

Welke algemene onderdelen volg je binnen Artist Development, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Algemene Ondernemersvaardigheden
 • Muziekgeschiedenis
 • Didactiek
 • Loopbaan en burgerschap

En waaruit bestaat het profieldeel?

 • Zangles
 • Teksten schrijven
 • Podiumoefeningen en soundcheck
 • Licht en geluid
 • Muziektheorie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling. In ieder geval wordt een keuzedeel aangeboden waarin je wordt voorbereid op doorstroom naar het hbo.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 150,00
Borg kluis € 10,00
Aanvullende voorzieningen  
Extra individuele zangles (optioneel) € 500,00
Excursies € 50,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 80,00
Borg kluis € 10,00
Aanvullende voorzieningen  
Extra individuele zangles (optioneel) € 500,00
Excursies € 50,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 80,00
Borg kluis € 10,00
Aanvullende voorzieningen  
Extra individuele zangles (optioneel) € 500,00
Excursies € 50,00

Je kunt bijvoorbeeld de kopstudie Medewerker evenementenorganisatie doen waardoor je ook je eigen concerten leert organiseren. Omdat het een niveau-4 opleiding is kun je ook doorstromen naar hbo-opleidingen.

Actueel

Onze Artiest-opleidingen de beste van Nederland!

Zes opleidingen van Rijn IJssel zijn bestempeld als topopleiding.