Podiumkunsten

Musicalperformer | De Nederlandse Musical Academie

BOL

Dé opleiding voor uitzonderlijk talent!

De Nederlandse Musical Academie is een opleiding bedoeld voor uitzonderlijk talent op het gebied van zang, dans en spel.
Je wordt opgeleid tot musicalperformer en kunt na het behalen van je diploma werkzaam zijn in de volle breedte van de professionele entertainmentbranche.

Dit kun je doen na je studie

“Attention, this is your five minutes call, five minutes.” De dwingende intercomstem in je kleedkamer haalt je uit je concentratie en brengt je terug in het hier en nu. Je stopt met stretchen. Nog even warm zingen in bes-majeur. Lichte verkoudheid, of toch de zenuwen? Als dat maar goed gaat. Grime bijwerken. Rekwisieten… check. Je kunt maar niet wennen aan dat strakke kostuum. Je pruik jeukt, je probeert te krabben met je nepnagels. Wordt het vanavond een top of een flop? Over een paar minuten weet je het. Volle bak, in ieder geval. Je hoort het orkest al stemmen. Het is tijd. Je moet nu op. De gang door, naar de coulissen. Het zaallicht gaat uit, de toneelspots aan. De dirigent tikt. Het wordt stil. Adem in, langzaam uit. Denk aan je ademsteun, en... showtime!”

Kortom, je werkt als musicalacteur in de professionele entertainmentbranche. In je werk speelt de combinatie van zingen, dansen en acteren de hoofdrol. Denk niet alleen aan het spelen in musicalvoorstellingen, maar ook aan werk in tv-series, commercials of eigen theaterproducties. Of je spreekt cartoons en tekenfilms in.

De opleiding de Nederlandse Musical Academie wordt samen met Studio26 uitgevoerd.

studio26 

Talent gezocht

De Nederlandse Musical Academie zoekt talent! Ben jij dat, meld je dan aan!

Misschien ken jij een uitzonderlijk talent?
Laat hem of haar dan kennismaken met de Nederlandse Musical Academie: deel de link van deze website.

25653, Musicalperformer

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Duur

Deze opleiding duurt 3 jaar.

Je kunt in overleg bij deze opleiding het hele jaar door instromen zolang het maximale aantal van 22 studenten nog niet is bereikt.

Auditiedata

Voor het schooljaar 2022-2023 zijn de auditiedata ingepland op:

 • 9 februari 2022
 • 22 maart 2022
 • 15 juni 2022

De auditie

Je bereidt een Nederlandstalig musicalnummer voor en laat dit horen aan de commissie. Ook bereid je een monoloog voor die je voordraagt aan de commissie. Voor dans krijg je ter plaatse een groepsopdracht, deze hoef je dus niet voor te bereiden.

Op het moment dat je hebt ingeschreven voor de auditie, ontvang je een uitgebreide brief met alle informatie thuis. Er bestaat altijd veel belangstelling voor deze audities, dus meld je zo snel mogelijk aan.

Kijk hier waar naar gekeken wordt bij de auditie.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Auditie

Zonder talent in zang, dans en/of spel kom je er niet in dit vak. Om toegelaten te worden, moet je auditie doen. Het auditiepanel bestaat uit diverse zang-, dans- en speldocenten. Ze beoordelen of je over voldoende basisvaardigheden beschikt en of je in staat bent om je zang, dans en acteertechnieken eigen te maken.

Het musicalvak is een vak voor doorzetters. Je moet beschikken over een flinke dosis wilskracht, een gezond lijf en een ijzeren zelfdiscipline. Je kunt loyaal zijn aan je team en je beseft dat je met een goede samenwerking een betere productie neerzet. Je loopt niet de kantjes er van af maar je bent bereid om een extra tandje bij te zetten. Je geeft alles voor het gezamenlijke doel.

Het aantal beschikbare plaatsen voor de opleiding musicalperformer is vastgesteld op 22. Er bestaat altijd veel belangstelling voor de audities. Meld je dus zo snel mogelijk aan! Zie het tabblad 'Auditie' bovenin voor meer informatie. Of ga direct naar het aanmeldformulier.

Onderdelen auditie

Je bereidt een Nederlandstalig musicalnummer voor en laat dit horen aan de commissie. Ook bereid je een monoloog voor die je voordraagt aan de commissie. Voor dans krijg je ter plaatse een groepsopdracht, deze hoef je dus niet voor te bereiden.

Op het moment dat je hebt ingeschreven voor de auditie, ontvang je een uitgebreide brief met alle informatie thuis. Er bestaat altijd veel belangstelling voor deze audities, dus meld je zo snel mogelijk aan.

Kijk hier waar naar gekeken wordt bij de auditie.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).
 
Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Elk leerjaar kent ongeveer acht leereenheden. Binnen de leereenheid Broadway bijvoorbeeld, ga je aan de slag met repertoire uit de Broadway-traditie. In de leereenheid Kindervoorstelling maak je voorstellingen voor kinderen en in de leereenheid Didactiek leer je hoe je workshops geeft.
 
De Nederlandse Musical Academie bereidt je goed voor op de theaterpraktijk. Dit doen we door praktijkopdrachten en stages te organiseren in samenwerking met het werkveld. Je speelt in dinnershows, je verzorgt het entertainment in animatieteams en je maakt presentaties en voorstellingen met je groep.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  
 
Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.
 
Wat komt er in het profieldeel aan bod?
(nb het vakkenaanbod verschilt per thema)

 • Repertoire
 • Combinatieles
 • Ensemblezang
 • Spel
 • Tekstbehandeling
 • Klassieke dans
 • Modern/showdans
 • Jazz
 • Zangtechniek
 • Privézang
 • Stemgebruik
 • Solfege/harmonie aan de piano
 • Beroepsgerichte coaching
 • AOV
 • KUOR/Musicalgeschiedenis

 
Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen.

Afstandsonderwijs geen probleem voor studenten Musicalperformer

Ook in coronatijd werken onze studenten van de Nederlandse Musical aan hun opdrachten.
Door online goed met elkaar samen te werken wisten zij leuke creatieve vertolkingen te maken van de musicals Hairspray en Grease neer te zetten.

Hairspray

Grease

 

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Ondernemerschap mbo
 • Livetechniek
 • Voorbereiding hbo

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL 
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 75,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Geen
 
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 50,00 
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Excursie Berlijn (optioneel) € 450,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 0,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Je kunt bijvoorbeeld de kopstudie Onderwijsassistent bovenop je musicalopleiding gaan doen. Dan kun je het vak gaan overdragen op anderen. Of je kunt doorstromen naar hbo-opleidingen bij Dansacademies en hbo-musicalopleidingen.

Actueel

Eén busje. Twaalf studenten Creatieve Industrie van Rijn IJssel. Hun directeur als chauffeur en tourmanager. Dat zijn de ingrediënten van een uniek zomerinitiatief....