Podiumkunsten

Rijn IJssel Dans Show

BOL

Als je geen dag zonder dansen kan, dan is Rijn IJssel Dans Show iets voor jou. Je bent elke dag in beweging, traint hard en vraagt heel veel van je lichaam. Je verlegt steeds je grenzen, wilt nieuwe stijlen en danstechnieken leren. Je hebt van nature al aanleg voor dans en pikt nieuwe bewegingen en routines snel op. Maar je wilt nog veel beter worden. En je wilt van alles iets weten.

Dit kun je doen na je studie

Je werkt als uitvoerend allround danser in de volle breedte van de entertainmentbranche in zowel binnen- als buitenland. Denk hierbij aan professionele dansgezelschappen, dans- of musicalproducties, entertainmentparken, cruiseschepen, tv-programma’s, dinnershows en evenementen, zoals festivals, modeshows, openingen en bedrijfsfeesten. Je vindt niet alleen je weg in de creatieve industrie maar ook in het bedrijfsleven.

Als ondernemer kun je jezelf als danser en jouw diensten in de markt zetten en zo je eigen werk creëren. Ook kun je workshops of lessen bij een amateurschool geven of meewerken aan een project in het basis- of voortgezet onderwijs. 

Afgestudeerden van deze opleiding kwamen onder meer terecht bij de dinnershows van Studio’s Aalsmeer/Studio21, Stage Entertainment, modeshows van Nike en Asics, MTV Awards, Dreamgirls, de Toppers, Isabelle Beernaert, diverse tv-programma’s en de hbo-vervolgopleiding Urdang in Londen. 

De opleiding Rijn IJssel Dans Show wordt samen met Studio26, podium voor creatieve industrie, uitgevoerd.

 

25495, Artiesten (Danser)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren aan het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Data

Voor schooljaar 2018-2019 zijn de data voor de audities als volgt ingepland:

Eerste ronde
Vrijdag 9 februari 2018: 08:30-11:00 uur
Vrijdag 23 maart 2018: 08:30-11:00 uur

Tweede ronde
Woensdag 25 april 2018: 11:30-16:30 uur
Donderdag 26 april 2018: 11:30-16:30 uur

Programma

De auditie bestaat uit een jazzles, een klassieke les, een fysieke test en een eigen presentatie van één minuut.
Sluit je deze dag af met een positief resultaat, dan word je uitgenodigd om de toelating te vervolgen. Je hebt een intakegesprek en aan het einde van het intakegesprek hoor je of je wordt toegelaten tot de opleiding.

Beoordelingscriteria

Wij zijn op zoek naar technisch sterke dansers. Daarnaast letten we op je motivatie, persoonlijkheid en natuurlijke uitstraling, creativiteit, fysieke flexibiliteit, coördinatie, conditie en kracht, opnamecapaciteit, lichaamsbewustzijn, concentratie en ademhaling.

Alleen bij een positieve beoordeling in de eerste ronde mag je door naar de tweede ronde. De uitslag van de auditie volgt na de tweede ronde.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Auditie

Er bestaat altijd veel belangstelling voor deze opleiding. Meld je dus zo snel mogelijk aan. Je krijgt dan een uitnodiging voor de auditie.

 

Meld je aan vóór 1 april 2018
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan aan vóór 1 april 2018. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden op een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld vóór 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je ongeveer 70% van de tijd les krijgt en 30% in de praktijk bezig bent. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Wij werken met beroepstaken die een reële weergave zijn van het beroep dat je hebt gekozen. Die beroepstaken doorloop je in een aantal leereenheden. Elke leereenheid duurt vijf weken, hierin krijg je een dilemma voorgelegd. Na vijf weken lever je een beroepsproduct op. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld een showcase, een lesopzet voor een workshop of een marketingcommunicatieplan voor een dienst die je in de markt wilt gaan zetten.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je loopt stage in een aantal verplichte projecten, zoals een stage op West End in Londen, projecten op een middelbare school, een dinnershow en showcases tijdens evenementen. Ook kun je zelf een stageplaats zoeken, passend bij jouw wensen en kwaliteiten. 

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je wordt getraind in het artiest zijn. Je leert verschillende dansstijlen en –technieken. Ook leer je om je eigen werk te maken en te presenteren, dansworkshops te geven en samen te werken. Als artiest werk je over het algemeen niet in loondienst en je zult dus vaak je eigen werk moeten creëren. Daarom leer je zelfstandig te ondernemen, een netwerk op te bouwen en jezelf goed in de markt te zetten. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, Engels  en loopbaan & burgerschap. 

Wat zit er in het profieldeel?

 • Klassiek ballet
 • Moderne dans
 • Jazz 
 • Repertoire/showdans
 • Tap
 • Basisprincipes van de dans
 • Improvisatie/compositie
 • Diverse urban stijlen (onder andere hiphop, catwalk)
 • Didactische vaardigheden
 • Algemene ondernemerschapsvaardigheden
 • Grime, kostuums & theatertechniek 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. 

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Welke keuzedelen zijn er bijvoorbeeld:

 • Doorstroom hbo
 • Doorstroom hbo-kunstonderwijs
 • Ondernemerschap
 • Engels
 • Duits

Lees meer over keuzedelen

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 BOL 
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 100,00
Borg kluis € 10,00
Borg zelfstandig/in vrije tijd gebruik oefenruimte  
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Bijdrage producties € 50,00 
Workshops € 250,00
Trainingsjas voorzien van opleidingslogo € 50,00
Werken met de choreograaf € 150,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 100,00 
Borg kluis € 10,00
Borg zelfstandig/in vrije tijd gebruik oefenruimte  
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Bijdrage producties € 50,00 
Workshops € 2500,00
Werken met de choreograaf € 150,00
Leerjaar 3  
Boeken/licenties/readers € 0,00
Borg kluis € 10,00
Borg zelfstandig/in vrije tijd gebruik oefenruimte  
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Bijdrage producties € 50,00 
Workshops € 250,00
Werken met de choreograaf € 150,00

Na deze driejarige opleiding kun je een hbo-opleiding gaan doen, bijvoorbeeld:

 • Hbo-dansopleidingen, nationaal en internationaal
 • Hbo-musicalopleidingen
 • Hbo Creatieve Therapie (dans)
 • Hbo Fysiotherapie
 • Hbo Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
 • Hbo Kunst en Economie
 • Hbo Voeding en Diëtetiek
 • Hbo Pabo

Actueel

Onze Artiest-opleidingen de beste van Nederland!

Zes opleidingen van Rijn IJssel zijn bestempeld als topopleiding.