Techniek

Allround metselaar

BBL

Dit kun je doen na je studie

Als allround metselaar werk je voor een bouwbedrijf of als kleine zelfstandige. Je werkt aan zowel grote als kleine projecten. Het gaat om nieuwbouw- maar ook om verbouwprojecten, binnenshuis en in de buitenlucht. Je maakt alle soorten metselwerk zoals schoonmetselwerk, vuilmetselwerk, voegwerk en stelwerk. Je bouwt steigers en richt je werkplek veilig in. Je werkt met gereedschap en weet dit goed te hanteren, je controleert geleverde materialen en begeleidt collega’s. Na een opdracht controleer je het gedane werk zoals het een zelfstandig werkende vakman past.

Beroepenfilmpje allround metselaar

25785, Metselen (Allround metselaar)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Deze BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Je bent ook toelaatbaar met het diploma Metselaar. In dat geval kun je deze opleiding in twee jaar afronden. Ben je een snelle leerling dan kun je deze twee opleidingen in twee keer 1,5 jaar doen.

Om aan de opleiding mee te kunnen doen, moet je een officiële arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf hebben.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BBL-opleiding. Het is in principe een driejarig traject. Je hebt een (on)betaalde baan bij een erkend leerbedrijf en gaat één dag per week naar school. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Je richt de werkplek in voor metselen.
 • Je doet eenvoudig stelwerk voor het metselen.
 • Je maakt metselwerk.
 • Je brengt bouwkundige voorzieningen aan.
 • Je brengt voegwerk aan. 
 • Je dekt het metselwerk af.
 • Je ruimt de werkplek op.
 • Je richt de werkplek in voor lijmen.
 • Je stelt de kim en verricht eenvoudige stelwerkzaamheden.
 • Je brengt bouwkundige voorzieningen in lijmwerk aan.
 • Je maakt handmatig lijmwerk.
 • Je ruimt de werkplek op.

In het profieldeel krijg je specifieke lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als allround metselaar.

Wat moet je zoal kunnen en weten?

 • Je verdeelt werkzaamheden en begeleidt collega’s.
 • Je bewaakt de kwaliteit en controleert op naleving van de voorschriften.
 • Je overlegt en stemt af met derden.
 • Je bewaakt de voortgang.
 • Je rapporteert aan je leidinggevende.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Je moet minstens één keuzedeel kiezen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Wandtegels lijmen
 • Uitzetten en maatvoeren
 • Specialist vakmanschap bij duurzaam bouwen
 • Basis restauratiewerk metselen
 • Elektro- en installatietechniek voor de bouw

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1
Driejarig Tweejarig
ná niveau 2
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/Licenties/Readers € 110,00  
Aanvullende voorzieningen    
Diversen € 265,00  
Rekenmachine    
Driehoek    
Pen, potlood, gum    
Laptop of notebook    
Leerjaar 2
   
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/Licenties/Readers € 80,00  
Aanvullende voorzieningen    
Diversen € 215,00  
Rekenmachine    
Driehoek    
Pen, potlood, gum    
Laptop of notebook    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00  
Aanvullende voorzieningen    
Diversen € 125,00  

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de mbo-opleidingen op niveau 4 Middenkaderfunctionaris Bouw BBL (assistent uitvoerder) of Middenkaderfunctionaris Bouw BOL.

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.

Bekijk ook eens..

Techniek

Techniek

28 opleidingen