Techniek

Chemisch-fysisch analist

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als chemisch-fysisch analist ben je opgeleid om te gaan werken in laboratoria van de chemische industrie, universiteiten, diagnostische centra, keuringsdiensten en onderzoeksinstituten.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25046, Analisten (Chemisch-fysisch analist)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • lbo-, vbo- of mavo-diploma
 • vmbo KL, GL of TL
 • vakopleiding (mbo) niveau 3
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Aanbevolen is vmbo GL of TL, met ten minste twee van de vier exacte vakken, wiskunde, natuurkunde, chemie of biologie.  
Met een diploma allround laborant niveau 3 kun je instromen in de tweede helft van het tweede leerjaar.

Versnelde opleiding
Je kunt de opleiding sneller doorlopen (minimal 3 jaar) met:

 • diploma havo, met profiel natuur en techniek of profiel natuur en gezondheid, of
 • overgangsbewijs van jaar 1 naar jaar 2 (niveau 4) van een andere laboratoriumschool, of
 • aantoonbaar goede cijfers op het vmbo voor wiskunde, natuurkunde, scheikunde en eventueel biologie.

 

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% theoretische ondersteuning en 40% praktijklessen hebt. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het is mogelijk om de opleiding sneller te doen. Dan kun je na 2,5 jaar doorstromen naar het HLO en de opleiding in drie jaar afsluiten.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

Leereenheden in een chemische, biologische of medische beroepscontext met daarin

 • Lab- en studievaardigheden 
 • Procedures rondom veiligheid, gezondheid en milieu
 • Materiaalkennis en opslagmethoden
 • Kwaliteitscontrole
 • Werkplek en voorraadbeheer
 • Algemene chemische, biologisch en natuurkundige kennis en vaardigheden

En welke profieldelen zijn er?

Leereenheden in een chemische beroepscontext met daarin

 • Chromatografie
 • Spectrometrie
 • Instrumentele analyse
 • Organische chemie
 • Fysische chemie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn nog niet bekend.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

 

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 625,00
Praktijkmaterialen € 65,00
Aanvullende voorzieningen  
Activiteit/Excursie € 95,00
Laptop of notebook circa € 250,00 
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 500,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie/werkweek Terschelling € 200,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 100,00
Jaarlicentie € 65,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 4  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Je kunt na het behalen van je diploma doorstromen naar de hbo-opleidingen chemie of bioinformatica.

Actueel

Pim Janssen uit Oosterhout naar finale vakwedstrijd elektrotechniek

Student elektrotechniek Rijn IJssel naar finale Skills Heroes