Techniek

Fietstechnicus

BBL

Dit kun je doen na je studie

Je werkt als fietsenmaker in een fietsenzaak. Je staat vooral in de werkplaats, maar helpt af en toe ook mee in de winkel bij de verkoop van fietsen en accessoires. Er zijn in Nederland meer fietsen dan inwoners. Al die (elektrische) fietsen, mountainbikes, racefietsen, kinderfietsen, trekkingfietsen, ligfietsen, bakfietsen en tandems moeten worden afgeleverd en hebben onderhoud en reparatie nodig. Daar houd jij je mee bezig. Je zorgt dat je op de hoogte blijft van de nieuwste fietsonderdelen en -modellen, want de fietstechniek gaat snel vooruit.


Aanmelden Try-out

Beroepenfilmpje fietstechnicus

Met ingang van 1 september leiden we in samenwerking met fietsenfabriek Gazelle per jaar zes jongeren tussen de 16 en 23 jaar op tot fietstechnicus. De opleiding en een fulltime salaris worden door Gazelle betaald en een baan is gegarandeerd na het behalen van het diploma. Kijk hier voor meer details.

25231, Fietstechnicus

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Het schooljaar start in augustus. Tussentijdse instroom is mogelijk.

Deze BBL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk voor details van deze opleiding de studiegids.

Kijk hier voor de Onderwijs- en Examenregeling.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Om aan de opleiding mee te kunnen doen, moet je een officiële arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf hebben.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BBL-opleiding. Het is in principe een tweejarig traject. Je hebt een (on)betaalde baan bij een erkend leerbedrijf en gaat één dag per week naar school. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Op school leer je het verschil tussen alle verschillende fietsen. We gaan in op de materialen, aandrijfsystemen, verlichting, elektrische ondersteuning, (hydraulische) remmen, veersystemen, accessoires et cetera. Je leert ook hoe je een fiets kunt verkopen.

Kortom, je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Het gaat dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden zoals: 

 • Fietsen onderhouden
 • Fietsen repareren
 • Begrotingen maken
 • Met klanten omgaan
 • Verkoopgesprekken voeren
 • Het magazijn bijhouden 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden basis
 • Klantcontact en verkoop
 • Rekenen 3F
 • Oriëntatie op ondernemerschap

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 105,00
Learningbox € 200,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop of notebook  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 80,00
MCT-Live € 200,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop of notebook  

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de mbo-opleiding Eerste fietstechnicus op niveau 3.

Actueel

Tijdens de Techniekdag op zaterdag 21 mei beleven kinderen van 8 tot en met 14 jaar spelenderwijs allerlei techniekavonturen.

Bekijk ook eens..

Techniek

Techniek

28 opleidingen