Techniek

Fietstechnicus

BBL

Dit kun je doen na je studie

Je werkt als fietsenmaker in een fietsenzaak. Je staat vooral in de werkplaats, maar helpt af en toe ook mee in de winkel bij de verkoop van fietsen en accessoires. Er zijn in Nederland meer fietsen dan inwoners. Al die (elektrische) fietsen, mountainbikes, racefietsen, kinderfietsen, trekkingfietsen, ligfietsen, bakfietsen en tandems moeten worden afgeleverd en hebben onderhoud en reparatie nodig. Daar houd jij je mee bezig. Je zorgt dat je op de hoogte blijft van de nieuwste fietsonderdelen en -modellen, want de fietstechniek gaat snel vooruit.

Beroepenfilmpje fietstechnicus

 

25231, Fietstechniek (Fietstechnicus)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Het schooljaar start in augustus 2017. Tussentijdse instroom is mogelijk.

De BBL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de basisberoepsopleiding (mbo niveau 2), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma lager beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
  theoretische leerweg: een mavo-diploma of vmbo-diploma;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: een diploma entreeopleiding.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

 

Om aan de opleiding mee te kunnen doen, moet je een officiële arbeidsovereenkomst met een leerbedrijf hebben.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BBL-opleiding. Het is in principe een tweejarig traject. Je hebt een (on)betaalde baan bij een erkend leerbedrijf en gaat één dag per week naar school. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Op school leer je het verschil tussen alle verschillende fietsen. We gaan in op de materialen, aandrijfsystemen, verlichting, elektrische ondersteuning, (hydraulische) remmen, veersystemen, accessoires et cetera. Je leert ook hoe je een fiets kunt verkopen.

Kortom, je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Het gaat dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden zoals: 

 • Fietsen onderhouden
 • Fietsen repareren
 • Begrotingen maken
 • Met klanten omgaan
 • Verkoopgesprekken voeren
 • Het magazijn bijhouden 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 236,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 573,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 236,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 573,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2015-2016)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 170,00
CARS € 230,00
Jaarlicentie € 47,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop of notebook  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 0,00
CARS € 230,00
Jaarlicentie € 47,00
Aanvullende voorzieningen  
Laptop of notebook  

 

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar de mbo-opleiding Eerste fietstechnicus op niveau 3.