Techniek

Middenkaderfunctionaris bouw

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als middenkaderfunctionaris bouw werk je als opzichter, calculator, werkvoorbereider, tekenaar of uitvoerder bij een bouwbedrijf. Je bent bezig met alles wat nodig is om een gebouw te bedenken, te bouwen of te beheren en onderhouden. Bij elke fase in het bouwproces ben je betrokken: de voorbereiding, de uitvoering en het beheer en onderhoud. Zo werk je bijvoorbeeld ontwerpen uit, doe je projecten en metingen en houd je je bezig met de planning en de kosten. Je weet dus overal wat vanaf. Je precieze werkzaamheden hangen af van het bedrijf en de functie waarin je werkt: bij grote bedrijven specialiseer je je vaak, bij kleinere bedrijven zijn je taken breder.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25104, Middenkaderfunctionaris bouw

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 4 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
  • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage). De opleiding bestaat uit een basisdeel en een profieldeel en biedt keuzedelen aan die het mogelijk maken de opleiding kleur te geven in de richting van jouw belangstelling. Daarbij is het keuzedeel 'Duurzaamheid in het beroep', dat is toegespitst op bouwkunde, verplicht.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je klaar bent om aan het werk te gaan of verder te leren. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, doe je examen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

In het algemene deel van de opleiding leer je vooral het bouwproces kennen. Via verschillende bouwfases en projectwerk leer je werken als professioneel bouwkundige met alles wat erbij hoort. Bij architectuur besteden we ook veel aandacht aan ontwerpen. Je leert hoe je een gebouw ontwerpt door te beginnen met een plattegrond van je toekomstige woning. Echte architectenwerkzaamheden dus!

In het profieldeel van de opleiding worden de projecten groter en uitdagender. Je hebt specifiekere kennis en vaardigheden nodig om, naast woningbouw, ook aan de slag te kunnen gaan met vernieuwbouw, renovatie en zelfs utiliteitsbouw!

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Wij bieden de volgende keuzedelen aan:

  • Duurzaamheid in het beroep D
  • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening voor niveau 4
  • Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek
  • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
  • Engels B1/B2
  • Voorbereiding hbo mechanica

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 460,00
Laptop of notebook  
Aanvullende voorzieningen € 110,00
Rekenmachine  
Veiligheidsschoenen  
Office 2013 of later  
Autocad  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 370,00
Aanvullende voorzieningen  
Diversen € 35,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 410,00
Aanvullende voorzieningen  
Diversen € 50,00
Leerjaar 4  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/Licenties/Readers € 135,00
Aanvullende voorzieningen  
Diversen  € 35,00

Na het afronden van deze opleiding kun je doorstromen naar bijvoorbeeld de hbo-opleiding Bouwkunde.

Actueel

Rijn IJssel en Van Leeuwen Auto’s starten samen de Autoschadeherstel Academy. Een overeenkomst daarvoor, die mede mogelijk is gemaakt door de provincie...

Bekijk ook eens..

Techniek

Techniek

28 opleidingen