Techniek

Monteur elektrotechnische installaties

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Jij zorgt ervoor dat apparatuur en installaties in huizen, kantoren en fabrieken worden geïnstalleerd en goed blijven functioneren. Je doet vooral elektrotechnisch werk. Afhankelijk van het product kun je ook in aanraking komen met meet- en regeltechniek, besturingstechniek, werktuigbouwkunde, ICT-pompen en motoren. Je werkt meestal bij elektrotechnische installatiebedrijven of bedrijven die industriële producten maken.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25333, Monteur elektrotechnische installaties

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Bij de BOL-opleiding is tussentijdse instroom mogelijk in oktober en februari.

Bij de BBL-opleiding is tussentijdse instroom mogelijk in oktober, november en februari.

Zowel de BOL als BBL-opleiding duurt 2 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

BBL-opleiding
Als je de BBL-opleiding volgt heb je ook een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Voor het vaktechnische deel van de opleiding beoordelen we je op de volgende onderdelen:

 • Voorbereiden van elektrotechnische installatiewerkzaamheden
 • Demonteren en repareren van elektrotechnische componenten en leidingen 
 • Controleren en monteren van componenten in elektrotechnische installaties en systemen
 • Aanleggen van bekabeling voor elektrotechnische installaties en systemen
 • Afronden van de elektrotechnische installatiewerkzaamheden

Je krijgt lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als monteur elektrotechnische installaties.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Uitvoeren van en assisteren bij elektrotechnisch installatiewerk
 • Samenstellen van (eenvoudige) deelproducten voor elektrotechnische systemen
 • Oriënteren op en assisteren bij de aanleg van elektrotechnische systemen
 • Assisteren bij het testen van elektrotechnische systemen

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden basis
 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening voor niveau 2
 • Rekenen 3F
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Cursusgeld per jaar - BBL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het cursusgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 126,50 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 306,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen Leermiddelenlijst Leermiddelenlijst
Boeken/Licenties/Readers € 420,00 € 120,00
Aanvullende voorzieningen    
Diversen € 100,00 € 75,00
Laptop of notebook    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 0,00 € 0,00
Aanvullende voorzieningen    
Laptop of notebook    

Na het afronden van deze opleiding kan je doorstromen naar de opleiding Eerste monteur elektrotechnische industriële installaties en systemen op niveau 3.

Schakeltraject-startklas
De startklas is een initiatief van Rijn IJssel cluster Techniek & ICT

Voor wie?
Voor studenten van wie Nederlands niet hun eerste taal is (statushouders) en die minder dan 6 jaar in Nederland zijn, maar wel beschikken over:

 • een diploma van Entree of
 • een bewijs van de ISK van minimaal taalniveau B1 (of A2)

Voordelen van de startklas
De startklas zorgt voor een vloeiende overstap naar het mbo. Deze tussenstap is cruciaal om je talenten maximaal te kunnen ontplooien. Na de Entree- en ISK-periode ben je nog niet klaar met Nederlands leren en inburgeren, integendeel dan begint de reis pas in het regulier onderwijs.
Naast de taalachterstand zijn er nog heel wat hobbels te nemen om een succesvol traject binnen het mbo te doorlopen.

Voordelen voor jou
De startklas geeft je de mogelijkheid om op een prettige manier kennis te maken met terugkerende elementen in het mbo-onderwijs. Denk aan het lezen van opdrachten, deelnemen aan de theorielessen, plannen en organiseren, omgaan met alle regels en samenwerken met anderen. Ook ervaar je de sfeer en complexiteit op het mbo en maak je kennis met de roosters en lesmethoden.

Wat leer je?
Tijdens de schakelperiode is er tijd en aandacht voor de oriëntatie op de locatie en een passende opleiding. De volgende vakken worden o.a. aangeboden:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan
 • Burgerschap
 • Sport
 • Keuzedeel

Je maakt ook veel verslagen en houdt presentaties. Dit zijn allemaal vaardigheden die je goed moet leren. Daarnaast oriënteer je je tijdens deze periode nog verder op het beroep en volg je beroepsgerichte vakken.

Hoe ziet de opleiding eruit?
De startklas duurt in principe een half jaar. We werken in kleine groepen van gemiddeld 15 studenten. Je krijgt een vaste docent als aanspreekpunt, de loopbaancoach (LBC’er). De LBC’er is de regisseur van je traject, maar ook je contactpersoon bij vragen of problemen en blijft tijdens het eerste jaar bij je betrokken. Hierdoor heb je altijd een vertrouwd persoon op wie je kan terugvallen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Je krijgt leereenheden achter elkaar van steeds vijf weken. Allerlei leeractiviteiten wisselen elkaar af. Zo heb je bijvoorbeeld workshops, cursussen, gastlessen, praktijkinstructie, college en zelfstudie.

Wanneer maak je de doorstart?
Na een halfjaar kijken we of je klaar bent om een doorstart te gaan maken. Dit is gebaseerd op jouw ontwikkeling en geeft aan of jij op de goede weg bent om de opleiding succesvol af te ronden. Bij onvoldoende ontwikkeling op het gebied van studievoortgang, studiehouding of studievaardigheid krijg je het advies om het traject te verlengen of om het onderwijs te verlaten. Ons onderwijsteam doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jij je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Gelderland krijgt een innovatief regionaal opleidingscentrum voor autoschadeherstellers. Het gaat om een initiatief van Rijn IJssel, waaraan ruim veertig...