Techniek

Monteur werktuigkundige installaties

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Je werkt bij een installatiebedrijf of loodgieter. Als monteur werktuigkundige installaties installeer je zowel eenvoudige als ingewikkelde werktuigkundige installaties en onderdelen daarvan. Vervolgens maak je die installaties gebruiksklaar. Je stelt besturingsprogramma’s in en regelt installaties in. Door je te presenteren als ambassadeur van je bedrijf weet je klanten te binden. Je werkt steeds samen, communiceert goed en gaat zelfverzekerd en slagvaardig je weg.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25350, Monteur werktuigkundige installaties

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Bij de BOL-opleiding is tussentijdse instroom mogelijk in oktober en februari.

Bij de BBL-opleiding is tussentijdse instroom mogelijk in oktober, november en februari.

Zowel de BOL als BBL-opleiding duurt 2 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is tot op zekere hoogte zelf in te vullen qua volgorde. Dat bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Voor het vaktechnische deel van de opleiding beoordelen we je op de volgende onderdelen:

 • Het voorbereiden van werktuigkundige installatiewerkzaamheden
 • Het demonteren en reinigen of vervangen van werktuigkundige componenten en leidingen
 • Het monteren van werktuigkundige componenten in leidingsystemen van werktuigkundige installaties
 • Het aanleggen van leidingen voor de werktuigkundige installatie
 • Het controleren van de werking van de werktuigkundige installatie
 • Het afronden van de werktuigkundige installatiewerkzaamheden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden basis
 • Rekenen 3F
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2
 • Nederlands 3F

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 175,00 € 175,00
Aanvullende voorzieningen    
Diverse € 50,00 € 50,00
Laptop of notebook    
Calculator    
Leerjaar 2 BOL BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers    
Aanvullende voorzieningen    
Diverse € 50,00 € 50,00
Laptop of notebook    
Calculator    

Na het afronden van deze opleiding kan je doorstromen naar een van de volgende mbo-opleidingen op niveau 3:

 • Eerste monteur Service en Onderhoud werktuigkundige installaties
 • Eerste monteur Woning
 • Eerste monteur Utiliteit
 • Tekenaar Werktuigkundige installaties

Schakeltraject-startklas
De startklas is een initiatief van Rijn IJssel cluster Techniek & ICT

Voor wie?
Voor studenten van wie Nederlands niet hun eerste taal is (statushouders) en die minder dan 6 jaar in Nederland zijn, maar wel beschikken over:

 • een diploma van Entree of
 • een bewijs van de ISK van minimaal taalniveau B1 (of A2)

Voordelen van de startklas
De startklas zorgt voor een vloeiende overstap naar het mbo. Deze tussenstap is cruciaal om je talenten maximaal te kunnen ontplooien. Na de Entree- en ISK-periode ben je nog niet klaar met Nederlands leren en inburgeren, integendeel dan begint de reis pas in het regulier onderwijs.
Naast de taalachterstand zijn er nog heel wat hobbels te nemen om een succesvol traject binnen het mbo te doorlopen.

Voordelen voor jou
De startklas geeft je de mogelijkheid om op een prettige manier kennis te maken met terugkerende elementen in het mbo-onderwijs. Denk aan het lezen van opdrachten, deelnemen aan de theorielessen, plannen en organiseren, omgaan met alle regels en samenwerken met anderen. Ook ervaar je de sfeer en complexiteit op het mbo en maak je kennis met de roosters en lesmethoden.

Wat leer je?
Tijdens de schakelperiode is er tijd en aandacht voor de oriëntatie op de locatie en een passende opleiding. De volgende vakken worden o.a. aangeboden:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan
 • Burgerschap
 • Sport
 • Keuzedeel

Je maakt ook veel verslagen en houdt presentaties. Dit zijn allemaal vaardigheden die je goed moet leren. Daarnaast oriënteer je je tijdens deze periode nog verder op het beroep en volg je beroepsgerichte vakken.

Hoe ziet de opleiding eruit?
De startklas duurt in principe een half jaar. We werken in kleine groepen van gemiddeld 15 studenten. Je krijgt een vaste docent als aanspreekpunt, de loopbaancoach (LBC’er). De LBC’er is de regisseur van je traject, maar ook je contactpersoon bij vragen of problemen en blijft tijdens het eerste jaar bij je betrokken. Hierdoor heb je altijd een vertrouwd persoon op wie je kan terugvallen.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Je krijgt leereenheden achter elkaar van steeds vijf weken. Allerlei leeractiviteiten wisselen elkaar af. Zo heb je bijvoorbeeld workshops, cursussen, gastlessen, praktijkinstructie, college en zelfstudie.

Wanneer maak je de doorstart?
Na een halfjaar kijken we of je klaar bent om een doorstart te gaan maken. Dit is gebaseerd op jouw ontwikkeling en geeft aan of jij op de goede weg bent om de opleiding succesvol af te ronden. Bij onvoldoende ontwikkeling op het gebied van studievoortgang, studiehouding of studievaardigheid krijg je het advies om het traject te verlengen of om het onderwijs te verlaten. Ons onderwijsteam doet er alles aan om ervoor te zorgen dat jij je zo goed mogelijk kunt ontwikkelen.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Rijn IJssel en Van Leeuwen Auto’s starten samen de Autoschadeherstel Academy. Een overeenkomst daarvoor, die mede mogelijk is gemaakt door de provincie...

Bekijk ook eens..

Techniek

Techniek

28 opleidingen