Techniek

Technicus engineering elektrotechniek

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als technicus engineering elektrotechniek werk je bij bedrijven in de elektrotechniek, onderhoud of industrie. Je bent bezig met bedenken, ontwerpen én maken. Wij willen graag dat onze spullen betrouwbaar zijn en niet zo maar kapot gaan. Of dit nu een machine, elektrotechnische installatie of beveiligingsinstallatie is, maakt daarbij niet uit. Bedenken is één, maar producten goed laten functioneren is een tweede. 

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25297, Technicus engineering

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Zowel de BOL- als BBL-opleiding duurt 4 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Het onderwijsprogramma dat je volgt ligt niet precies vast: het is qua volgorde gedeeltelijk zelf te bepalen. Die bepaal je samen met je studieloopbaanbegeleider.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Het gaat daarbij om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Daarnaast krijg je ook les in de vakken Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Je doet uiteenlopende kennis en vaardigheden op over elektrotechniek, besturingstechniek en werktuigbouwkunde, bijvoorbeeld over:

 • Het verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens
 • Het uitwerken van ontwerpen
 • Het kiezen van materialen en onderdelen
 • Het maken van een kostenberekening
 • Het begeleiden van het werkproces
 • Het bewaken van de begroting
 • Het uitvoeren van kwaliteitscontroles
 • Het opleveren van het werk
 • Het verzamelen en verwerken van productiegegevens
 • Het maken van een tekening(pakket)
 • Het organiseren van mensen en middelen
 • Het begeleiden en testen van producten en systemen
 • Het begeleiden van de uitvoering van onderhoudsopdrachten
 • Het doen van voorstellen voor commercieel beleid
 • Het onderhouden van contacten met klanten
 • Het beheren van de voorraad

Je kunt tijdens de opleiding via keuzedelen bovendien extra vaardigheden voor je beroep ontwikkelen.

Als je een keuzedeel met goed gevolg afsluit, dan wordt dat op het diploma vermeld. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en vergemakkelijkt de doorstroom naar een eventuele vervolgstudie.

We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden basis
 • Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening voor niveau 4
 • Voorbereiding hbo wiskunde voor de techniek
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Engels B1/B2
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 243,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 588,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1 BOL BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 850,00 € 850,00
Veiligheidsschoenen    
Blauwe overall of stofjas    
Werkplaatsset: schuifmaat,veiligheidsbril, kraspen, rolmaat    
Gereedschapset    
Laptop    
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 0,00 € 0,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 0,00 € 0,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 4    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers - -
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Als je het diploma Middenkader Engineering Techniek hebt behaald kun je doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

4 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

4 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden