Toerisme

Zelfstandig medewerker travel & hospitality

BOL

Dit kun je doen na je studie

Na je studie kun je aan de slag in de reiswereld. Zo kun je aan het werk bij de receptie van verschillende hotels en toeristische bedrijven. Daarnaast kun je als medewerker aan de slag bij een reisbureau of bij een touroperator. Je verwerkt reserveringen, verricht allerlei (administratieve) frontofficewerkzaamheden en dient als vraagbaak voor gasten.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25354, Travel, leisure & hospitality (Zelfstandig medewerker travel & hospitality)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
  • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
  • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
  • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
  • een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding; dit betekent dat je onderwijs volgt op school en daarnaast stageloopt in de praktijk. Dit laatste kan in binnen- en buitenland.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

 

In de opleiding krijg je te maken met een aantal praktijkvakken, denk hierbij aan Reizen, Leisure en Hospitality . Daarbij krijg je naast de verplichte talen (Nederlands en Engels, op B1 niveau) ook Frans, Spaans en Duits op A2 (naar keuze ook B1) niveau aangeboden. Hiermee onderscheidt Rijn IJssel zich van andere mbo-opleidingen.

Het eerste schooljaar volgt iedereen de zogenaamde economische vakken. Ga je verder met de niveau 3-opleiding, dan vervallen in het tweede jaar voor jou de economische vakken. Je mag hierbij denken aan bedrijfseconomie- en administratie, marketing en personeelsmanagement.

De opleiding omvat naast de beroepsgerichte onderdelen algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dit apart op het diploma te staan. Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en helpt je bij de doorstroom naar een eventuele vervolgopleiding.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 640,00
Beroepskleding circa € 270,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 295,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie nog niet bekend
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 60,00
Aanvullende voorzieningen  
Excursie nog niet bekend

 

Hierna kun je doorstromen naar de niveau 4-opleiding Luchtvaartdienstverlening.