Uiterlijke Verzorging

Pedicure/Voetverzorger

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je werkt als pedicure in een schoonheidssalon waar ze pedicurebehandelingen aanbieden. Of je start je eigen pedicuresalon aan huis of gaat bij mensen langs. Je kunt ook in een wellness- of saunacentrum werken als ze voetverzorging aanbieden.

25406, Voetzorg (Pedicure)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Deze BOL-opleiding duurt 1,5-3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. Dat betekent dat je zo’n 60% van de tijd les krijgt en 40% in de praktijk bezig bent.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

In speciale gevallen kun je de opleiding versneld doorlopen. Dat kan in het intakegesprek besproken worden.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

En wat bevat het profieldeel?

 • Praktijk voetverzorging
 • Theorie voetverzorging
 • Specifieke anatomie/fysiologie en orthopedie
 • Ondernemerschap
 • Sport 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

 

Overige kosten (prijspeil 2016-2017)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 360,00
Praktijkpakket € 325,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 40,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen