Uiterlijke Verzorging

Salonmanager

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als salonmanager varieert je werk van standaardhandelingen tot relatief complexe handelingen. Je geeft leiding aan het kappersbedrijf en schakelt voortdurend tussen het uitoefenen van je kappersvak en je taken als ondernemer en leidinggevende. Je hebt te maken met complexe problemen die je moet oplossen. Je bent als leidinggevende in dienst van de zaak of je bent zelf eigenaar van de kapsalon. Je kunt alleen werken of in een bedrijf met één of meer medewerkers. 

Je werkt steeds hygiënisch, zorgvuldig en kwaliteitsbewust. Je leeft je in in wat de klant zou willen hebben en doet je werk met een dienstverlenende en een klantgerichte instelling. Je zet je vakmanschap op creatieve manier in. 

Het kan gaan om verschillende typen kappersbedrijven: gespecialiseerde dames- of herensalons, gemengde kapsalons en specifieke kapsalons. Onder specifieke kapsalons vallen de modegevoelige en trendy salons die zich richten op een bepaalde groepen klanten. De meeste kappersbedrijven zijn gemengde bedrijven. En dan zijn er ook nog de ambulante kappers: kappers die bij de klanten aan huis komen of die in bijvoorbeeld een verzorgingshuis of ziekenhuis werken.

25401, Haarverzorging (Salonmanager)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
  • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

  • Personal management
  • Economie

En wat bevat het profieldeel?

  • Behandeling voorbereiden en afronden
  • Basishaarbehandeling uitvoeren
  • Specialistische haarbehandeling uitvoeren
  • Een kapsalon leiden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 300,00
Praktijkmaterialen € 619,87
Aanvullende voorzieningen  
Oordopjes Agenda/pennen/ notitieblok 4 gaten/
ordner/ rekenmachine/ usb-stick
€ 50,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 200,00
Praktijkmaterialen € 600,00
Beroepskleding indien niet in bezit € 50,00
Aanvullende voorzieningen  
Oordopjes Agenda/pennen/ notitieblok 4 gaten/
ordner/ rekenmachine/ usb-stick indien niet in bezit
€ 50,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 100,00
Praktijkmaterialen € 150,00
Beroepskleding indien niet in bezit € 50,00
Aanvullende voorzieningen  
Oordopjes Agenda/pennen/ notitieblok 4 gaten/
ordner/ rekenmachine/ usb-stick indien niet in bezit
€ 50,00

 

Na deze opleiding op mbo-niveau 4 kun je door naar het hbo, bijvoorbeeld naar Hbo Zorg en Welzijn.

Actueel

Rijn IJssel opent vernieuwde businesswall

Selectie stagebedrijven zichtbaar op Businesswall Rijn IJssel