Uiterlijke Verzorging

Salonmanager

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als salonmanager varieert je werk van standaardhandelingen tot relatief complexe handelingen. Je geeft leiding aan het kappersbedrijf en schakelt voortdurend tussen het uitoefenen van je kappersvak en je taken als ondernemer en leidinggevende. Je hebt te maken met complexe problemen die je moet oplossen. Je bent als leidinggevende in dienst van de zaak of je bent zelf eigenaar van de kapsalon. Je kunt alleen werken of in een bedrijf met één of meer medewerkers. 

Je werkt steeds hygiënisch, zorgvuldig en kwaliteitsbewust. Je leeft je in in wat de klant zou willen hebben en doet je werk met een dienstverlenende en een klantgerichte instelling. Je zet je vakmanschap op creatieve manier in. 

Het kan gaan om verschillende typen kappersbedrijven: gespecialiseerde dames- of herensalons, gemengde kapsalons en specifieke kapsalons. Onder specifieke kapsalons vallen de modegevoelige en trendy salons die zich richten op een bepaalde groepen klanten. De meeste kappersbedrijven zijn gemengde bedrijven. En dan zijn er ook nog de ambulante kappers: kappers die bij de klanten aan huis komen of die in bijvoorbeeld een verzorgingshuis of ziekenhuis werken.

25401, Salonmanager

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

De BOL-opleiding duurt 3 jaar.
De BBL-opleiding duurt 1,5 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

BBL-opleiding 
Voor de BBL-opleiding is een diploma Allround kapper (niveau 3) nodig. Dan duurt de opleiding ook slechts 1,5 jaar. Bovendien is het noodzakelijk dat je een arbeidsovereenkomst (betaalde baan) hebt met een erkend leerbedrijf van minimaal 24 uur.

Wat je verder nog wilt weten

De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage). In de BBL-opleiding ga je 20% van de tijd naar les op school en ben je 80% van de tijd aan het werk in jouw leerwerkbaan.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels, Loopbaan & Burgerschap en Ondernemerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Personal management
 • Economie

En wat bevat het profieldeel?

 • Behandeling voorbereiden en afronden
 • Basishaarbehandeling uitvoeren
 • Specialistische haarbehandeling uitvoeren
 • Een kapsalon leiden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Visagie
 • Imagestyling
 • Barbier

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Bij deze opleiding betekent dit dat je kunt kiezen voor het volledige praktijkpakket of voor een (beperkt) hygiënepakket dat goedkoper is.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 243,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 588,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 250,00 € 250,00
Praktijkmaterialen (indien gewenst) vanaf € 200,00
Beroepskleding € 50,00 -
Aanvullende voorzieningen    
Laptop met Windows 10, Office 365 en internet vanaf € 250,00 -
Oordopjes Agenda/pennen/ notitieblok 4 gaten/
ordner/ rekenmachine/ usb-stick
€ 50,00 -
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 100,00 -
Praktijkmaterialen (aanvulling indien gewenst) vanaf € 200,00 -
Aanvullende voorzieningen    
Oordopjes Agenda/pennen/ notitieblok 4 gaten/
ordner/ rekenmachine/ usb-stick indien niet in bezit
€ 50,00 -
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 100,00 -
Praktijkmaterialen (indien gewenst) vanaf 200,00 -
Aanvullende voorzieningen    
Oordopjes Agenda/pennen/ notitieblok 4 gaten/
ordner/ rekenmachine/ usb-stick indien niet in bezit
€ 50,00 -

Na deze opleiding op mbo-niveau 4 kun je door naar het hbo, bijvoorbeeld naar Hbo Zorg en Welzijn.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1,5 jarige opleiding

20% op school

Aanmelden

Actueel

Selectie stagebedrijven zichtbaar op Businesswall Rijn IJssel