Zorg

Helpende Zorg & Welzijn Arnhem (Dienstverlening)

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als helpende in de zorg en welzijn kun je bij cliënten thuis werken, in een zorg- of welzijnsinstelling, de kinderopvang of een buurthuis. Je verleent zorg en ondersteuning en begeleidt mensen bij hun dagelijkse activiteiten die te maken hebben met wonen en welzijn. In je werk toon je een warm hart voor mensen die zorg nodig hebben.

De BOL-opleiding kun je ook volgen in Elst, Einsteinweg 8a.

De opleiding Dienstverlening bestaat uit drie uitstroomprofielen. Dit zijn: Helpende zorg & welzijn, Medewerker facilitaire dienstverlening en Medewerker sport en recreatie. De opleiding begint met een oriëntatiefase van twintig weken. In de eerste vijf weken maak je kennis met de drie uitstroomprofielen. Meer hierover lees je onder ‘Hoe is de opleiding opgebouwd?’

Aanmelden

Voor schooljaar 2018-2019 kun je je vanaf 1 oktober 2017  aanmelden.
In november 2017 beginnen de intakegesprekken voor dat schooljaar.

25498, Helpende Zorg & Welzijn (Dienstverlening)

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

De BOL-opleiding start zowel in februari 2017 (als er genoeg aanmeldingen zijn) als in augustus 2017.

De BBL-opleiding start weer in augustus 2017.

De BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden, heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • lbo-, vbo- of mavo-diploma
 • vmbo BB, KL, GL of TL
 • overgangsbewijs havo 3 naar havo 4
 • overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4
 • diploma entreeopleiding (niveau 1)
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Let op: Voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) inleveren.

Aanvullend
We kunnen maximaal 100 studenten plaatsen.

Wat je verder nog wilt weten

Je meldt je aan met een voorkeur voor een bepaalde opleidingsrichting binnen de opleiding Dienstverlening. Je kunt kiezen uit:

 • Helpende zorg & welzijn (Kronenburgsingel in Arnhem of Einsteinweg in Elst)
 • Facilitaire dienstverlening (Apeldoornseweg in Arnhem of Marijkeweg in Wageningen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen)
 • Sport en recreatie (Beukenlaan in Arnhem).

Na de oriëntatiefase van twintig weken maak je een definitieve keuze voor de opleidingsrichting die het beste bij je past. 

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, rekenen, ICT  en loopbaan & burgerschap.

Behalve deze algemene vakken volg je ook beroepsspecifieke vakken.

In het basisdeel krijg je lesstof gericht op verlenen van diensten.

Wat leer je verder nog in je opleiding Helpende zorg & welzijn?

 • Ondersteunen bij wonen en huishouden.
 • Bieden van persoonlijke zorg.
 • Ondersteunen van cliënten bij zelfstandig wonen.
 • Assisteren bij allerlei activiteiten.
 • Uitvoeren van andere dienstverlenende taken:
  • voorraadbeheer
  • eenvoudige administratieve vaardigheden
  • herstelwerkzaamheden

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2017-2018 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2017 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1137,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1 en leerjaar 2 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/Licenties/Readers € 280,00 € 280,00
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Heb je het diploma Helpende Zorg en Welzijn dan kun je doorstromen naar allerlei opleidingen op niveau 3, zoals de opleiding Verzorgende IG.

De opleiding Dienstverlening wordt gegeven op de volgende locaties

Helpende zorg en welzijn: Kronenburgsingel in Arnhem en Einsteinweg in Elst
Medewerker facilitaire dienstverlening*: Apeldoornseweg in Arnhem of Marijkeweg in Wageningen (dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen)
Medewerker sport en recreatie: Beukenlaan in Arnhem

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Voor de opleiding Helpende Zorg en Welzijn heb je Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig, ook al tijdens je stage. Kun je geen VOG aan je stage-instelling laten zien, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de afronding van je opleiding.

Dragen van geschikte (beroeps)kleding

Tijdens de opleiding leer je aan welke eisen/kledingvoorschriften je je moet houden voor je toekomstige beroep. Beroepen in de zorg stellen strikte hygiënische eisen, in de lessen word je daarop voorbereid. Houd er rekening mee dat je bijvoorbeeld tijdens vaardigheidslessen een deel van je lichaam (bijvoorbeeld je armen) vrij moet kunnen maken en dat je geschikte beroepskleding, bijvoorbeeld een lange broek, draagt.
Daarnaast is het belangrijk dat je weet dat sommige stagebedrijven eisen kunnen stellen aan je uiterlijk. Een stagebedrijf kan bijvoorbeeld aangeven dat zij niet willen dat een stagiair zichtbare tatoeages of piercings heeft.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

80% op school

Stage (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Voor toelating is het, naast de andere voorwaarden nodig, dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om de opleiding versneld af te ronden.

Aanmelden

Actueel

Eerste zorgprofessionals studeren af aan Opella Academie

Een feestje voor de Opella Academie en Rijn IJssel, maar vooral voor de vijf studenten (zie foto) die woensdag 12 april hun diploma Verzorgende IG hebben...