Minister Van Engelshoven luistert naar Zorg & Welzijn Rijn IJssel

22

januari

2020

Welzijnsstudenten mogen vijf weken per jaar doen wat ze leuk vinden

De minister van Onderwijs die langskomt om te luisteren. En een zaal vol mensen uit het onderwijsveld die vragen op de twee sprekers afvuren. Mark Meijering, teamleider Pedagogisch Werk, en Francien Griffioen, teamleider Maatschappelijke Zorg, hebben deze week een publiek dat aan hun lippen hangt. Onderwerp van gesprek zijn keuzedelen en hoe het cluster Zorg & Welzijn hier vorm en inhoud aan geeft.
Minister Van Engelshoven wil de regels voor keuzedelen versoepelen. Wat houdt dat in? Welke ruimte hebben scholen straks? Hierover organiseerde de MBO Brigade een bijeenkomst. De MBO Brigade, opgericht om overbodige regels op te ruimen, gaat in gesprek om te horen of scholen voldoende ruimte hebben om de keuzedelen goed in te zetten.

Hamvraag
Griffioen: “De hamvraag voor ons luidde ‘voor wie zijn die keuzedelen eigenlijk, voor de werkgevers of voor studenten?’ “Wij kiezen voor de student. Die staat centraal. Of het keuzedeel nu verbredend of verdiepend is. We geven BBL’ers wel mee dat ze zich kunnen laten adviseren door hun werkgever, maar dat ze zelf een keuze maken.”

De welzijnsstudenten volgen jaarlijks in één periode van vijf weken een keuzedeel. Dit doen ze in de zevende periode in een leerjaar (een leerjaar bestaat uit acht periodes van vijf weken). In die vijf weken volgen de studenten minimaal één excursie, krijgen ze één keer een gastdocent op bezoek en zijn ze interactief bezig. De examens worden in de vijfde week afgenomen.
Over de plaatsing zegt Meijering: “We kiezen ervoor om alle leerjaren en alle niveaus door elkaar te plaatsen. We laten studenten in periode twee van het schooljaar uit 25 keuzedelen kiezen.”

Patronen
Minister Van Engelshoven vraagt: “Zitten er patronen in de keuzes die studenten maken?” Meijering antwoordt: “Dat er dit jaar zoveel animo zou zijn voor het keuzedeel Verslavingszorg hadden we niet verwacht. We kijken heel kritisch naar ons aanbod. Zo bieden we nu het keuzedeel programmeren aan. Wij vinden dat een belangrijk onderdeel, vanwege huidige technologische ontwikkelingen in de zorg. Maar er staan maar acht studenten op ingeschreven. Dat is weinig. Toch vinden we het zo belangrijk, dat we het wel aanbieden.” Dat de plaatsing bijna geen problemen oplevert, blijkt wel uit het feit dat slechts vier van de 1375 studenten niet staan ingeschreven op hun eerste keuze.
Het aanbod aan keuzedelen kan jaarlijks veranderen. Griffioen: “We kijken ook naar de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB); welke keuzedelen komen er op de markt? En we stellen vragen aan het bedrijfsleven. Als we merken dat werkgevers gaan duwen, dan gaan we in gesprek en vragen we waarom een keuzedeel zo belangrijk is. Onze visie is namelijk dat als een keuzedeel zo belangrijk is, het een plek moet krijgen in het gewone curriculum. Dan is het dus geen keuze meer. Zo halen we de druk af van de keuzedelen.”

Visie
Zorg & Welzijn richt zich de komende jaren op aanscherping van de visie op keuzedelen. Meijering: “Enerzijds heeft onze visie te maken met de persoonlijke ontwikkeling van studenten en anderzijds met een voorbereiding op de arbeidsmarkt. Daarnaast zoeken we graag aansluiten met andere clusters.” Griffioen vult aan: “Hoe gaaf is het als je een keuzedeel op een ander cluster of zelfs een andere school kunt volgen? We kunnen ontzettend veel van elkaar leren en zo verbreden we het keuzeaanbod voor onze studenten. We hebben gezien dat onze studenten ontzettend blij worden als ze mogen kiezen. We laten vijf weken per jaar het onderwijs los. Studenten mogen dan iets doen wat ze leuk vinden. Hoe geweldig is dat!”