Subsidie voor project Ieder Talent Telt

22

oktober

2020

Rijn IJssel en Scalabor gaan de komende jaren samen met het bedrijfsleven in de regio aan de slag voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij bieden deze mensen met het project Ieder Talent Telt een gepersonaliseerd en flexibel arbeidsontwikkeltraject dat sterk gericht is op een leven lang ontwikkelen. Deze week ontving Rijn IJssel bericht van het ministerie van OC&W dat de aanvraag voor het project is gehonoreerd, in het kader van het Regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022. Het gaat om een bedrag van ruim 800.000 euro.

Bijzonder is dat het bedrijfsleven en de andere stakeholders in de regio (zoals Werkgeversservicepunt, gemeenten, Activerend Werk, LeerWerkLoket) van de inclusieve arbeidsmarkt in dit project gezamenlijk gaan voor duurzame plaatsingen op de arbeidsmarkt. Ook Helicon MBO Velp is aangesloten als het gaat om de ‘groene opleidingen’.

Drie thema’s

De RIF-aanvraag ‘Ieder Talent Telt’ heeft betrekking op drie van de thema’s, namelijk:

  1. het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt van jongeren in een entreeopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs;
  2. de professionalisering van docenten;
  3. invulling geven aan een leven lang ontwikkelen voor de inclusieve arbeidsmarkt

Focus
Het project heeft een focus op 23-plussers, waarbij kandidaten onder de 23 jaar niet worden uitgesloten. Het traject bereidt de deelnemers voor op een duurzame arbeidsplaats bij regionale werkgevers of op de doorstroming naar een mbo-niveau 2 opleiding. Het arbeidsontwikkeltraject duurt voor iedere deelnemer een jaar

Meerwaarde voor regio
Het Publiek Private Samenwerkingsverband (PPS) en haar arbeidsontwikkeltraject levert op vier punten meerwaarde voor de regio:

  • Er is in de regio Midden-Gelderland momenteel nog geen infrastructuur ingericht om structureel en duurzaam te kunnen blijven voorzien in de behoefte aan specifiek laagopgeleid personeel. De samenwerking tussen de verschillende partijen ontbreekt (nog).
  • Het ontbreekt (nog) aan toegesneden opleidings- en scholingstrajecten. Deze moeten op maat gemaakt worden om de verbinding tussen de wensen en vereisten van de werkgevers en de leerpotentie van de studenten op elkaar aan te laten sluiten.
  • Een gerichte werving van banen voor entreedeelnemers bij werkgevers in kansrijke beroepen zorgt voor een verbetering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
  • Het traject levert een bijdrage aan de – door corona – vergrote groep uitkeringsgerechtigden in de gemeente Arnhem.

Integratie
Het project is een integratie van twee reeds bestaande trajecten namelijk: De ENTREE-BBL opleiding van Rijn IJssel en het arbeidsontwikkeltraject van Scalabor.

Door deze integratie ontstaat een sluitende aanpak voor de inclusieve arbeidsmarkt die mensen toeleidt naar de arbeidsmarkt en tevens voorziet van een waardering van hetgeen ze in dit traject hebben geleerd in de vorm van een diploma of een praktijkverklaring.