Ondersteuning

Passend Onderwijs

Voor iedere student; Passend Onderwijs

Wij hebben aandacht voor jou als student. Jouw manier van leren staat bij ons centraal. Wij willen graag dat iedere student met veel plezier zijn opleiding volgt. Samen jouw leerweg uitzetten, maakt ons onderwijs passend voor jou. Wat heb je nodig? Wat wil je leren? En hoe kunnen wij jou ondersteunen op school en in je stage? Ons en jouw doel is om met een diploma de school te verlaten.

Samen afspraken maken

Sinds 1 augustus 2014 is de regeling Passend Onderwijs van kracht. Als school gaan we samen met jou kijken wat een passend leertraject is. Als jij belemmeringen ervaart, kijken we extra goed naar jouw leertraject. Dit kan een belemmering zijn op fysiek gebied, door leer- of gedragsproblemen of door problemen op sociaal gebied. Jouw thuissituatie kan bijvoorbeeld de aanleiding zijn dat jij je moeilijk op school of op je schoolwerk kunt concentreren.

Verdiepte intake

Het is aan te raden om op het aanmeldformulier aan te geven dat er sprake is van een belemmering. Wij plannen dan met jou een gesprek in; de verdiepte intake. Je ouders/verzorgers zijn van harte welkom bij dit gesprek. Samen bekijken we wat jij nodig hebt om een diploma te halen.

In de verdiepte intake kijken we samen op welke manier het onderwijs aangepast kan worden in de opleiding van jouw keuze. Ook bespreken we welke ondersteuning jij in de opleiding nodig hebt bij de belemmering die jij ervaart.

De procedure na je aanmelding kun je hier lezen bij de button 'Intakeprocedure'.

Wat mag je verwachten?

We regelen extra ondersteuning voor jou als uit de verdiepte intake blijkt dat dat wenselijk is. Soms biedt een opleiding zelf ondersteuning. Maar de school kan ook interne deskundigen inzetten van afdeling Studentzaken, zoals een orthopedagoog of een schoolpsycholoog.

Er zijn verschillende aanpassingen en vormen van ondersteuning mogelijk op school. Zoals:

 • Inzet van hulpmiddelen voor bijvoorbeeld slechtziendheid of slechthorendheid.
 • Aanpassingen van het lesrooster of je studieprogramma.
 • Extra hulp voor het plannen en organiseren van je taken.
 • Inzet van een doventolk.
 • Meer tijd en aandacht voor jouw studievoortgang.
 • Je plek in de klas of gebruik maken van een time-out moment.
 • Diverse trainingen waaronder leren omgaan met faalangst.

Ook zijn er verschillende aanpassingen en vormen van ondersteuning mogelijk tijdens de stage. Zoals:

 • Extra voorbereiding in verband met jouw specifieke omstandigheid.
 • Zorgvuldige afstemming met begeleider(s) in het stagebedrijf.
 • Extra bezoeken, vaker contact tijdens de stage.
 • Extra pauze.
 • Aanpassingen van de werkplek.
 • Inzet van extra deskundigheid.

Mocht je aanpassingen nodig hebben bij toetsing en examens, dan kan dat ook. Zoals:

 • Aanpassing van de toets.
 • Extra tijd.
 • Prikkelarme ruimte.
 • Aanpassingen voor doven en slechthorenden.
 • Langere onderbrekingen tussen toetsen. 

Let op: Voor de aanpassingen bij toetsing en examens is altijd instemming nodig van de Examen Commissie. Denk jij dat je een aanpassing nodig zou kunnen hebben? Bespreek dit dan tijdens de intake. Vraag op welke manier jij de aanpassing kunt aanvragen bij de Examen Commissie.

Heb jij op je huidige school al een aanpassing in het examen? Vraag dan een verklaring aan jouw mentor. Dan kan de opleiding eventueel aansluiten bij dit besluit.

Staat de ondersteuning of aanpassing die jij nodig hebt hier niet bij? Je kunt je gerust aanmelden, wij gaan namelijk graag met jou in gesprek.

Externe deskundigen

Wij werken ook samen met externe organisaties om jou optimaal te ondersteunen of om de juiste aanpassingen te kunnen doen. Onze partners zijn:

KAIRO

Studenten met autisme kunnen het traject KAIRO volgen. Dit is een onderwijs- behandeltraject, een vorm van training (behandeling) en ondersteuning in het reguliere onderwijs. In dit traject werken wij samen met het Dr Leo Kannerhuis in Oosterbeek.

Visueel beperkt (cluster 1)

Voor de begeleiding van jongeren met een visuele belemmering kan (externe) ambulante begeleiding van cluster 1 worden ingezet. Wij werken samen met Visio.
Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

Doof/slechthorend (cluster 2)

Voor de begeleiding van jongeren met een auditieve belemmering kan (externe) ambulante begeleiding ingezet worden van cluster 2. Wij werken samen met Kentalis.
Kentalis is er voor mensen (en hun omgeving) die slechthorend of doof zijn en mensen met een taalontwikkelingsstoornis of doofblindheid.

Epilepsie

Voor de begeleiding van jongeren met epilepsie werken wij samen met deskundigen op dit gebied, zoals De Berkenschutse.

Onderwijsconsulenten

Soms is het lastig is om een passende opleiding te vinden.  Dan kun je advies en ondersteuning vragen bij de onderwijsconsulenten. Zij zijn op de hoogte van de regelgeving én zij hebben contact met verschillende mbo-instellingen.

Opleiding niet passend?

Het kan zijn dat de opleiding de ondersteuning of aanpassing die jij nodig hebt niet kan bieden. In dat geval helpen wij jou graag verder in het maken van een passende keuze voor een andere opleiding.

Ben jij het niet eens met de afspraken die school wil maken? Of geeft een opleiding aan dat de ondersteuning of aanpassing niet geboden kan worden en ben jij het daar niet mee eens? Dan kun je een klacht indienen.

Heb je vragen over Passend Onderwijs?

Neem dan contact met ons op

Let op: Het initiatief ligt bij de student om de onderwijsinstelling te vertellen dat er sprake is van een belemmering én behoefte is aan aanpassing en/of ondersteuning in het onderwijs. Jij, of jouw vertegenwoordiger, moet daarbij aangeven welke aanpassing en/of ondersteuning gewenst is in de bewuste situatie. De onderwijsinstelling hoeft niet altijd rekening te houden met de beperking die het gevolg is van handicaps of chronische ziekte. De Wet Gelijke Behandeling gaat uit van een aanpassing in een concrete  individuele situatie, waarbij steeds gekeken wordt of de aanpassing of ondersteuning geboden kan worden.