Financiën

Je vindt hier alle informatie die te maken heeft met de kosten die komen kijken bij het volgen van een entree- of mbo-opleiding.

Informatie over kosten voor VAVO en alle andere cursussen en trainingen (bijvoorbeeld voor inburgering, een korte cursus of een bedrijfsopleiding) vind je bij die opleidingen vermeld.

Algemene kosten

Het volgen van een opleiding kost geld. In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heb je de volgende schoolkosten:

  • Wettelijk les- en cursusgeld
  • Benodigde leermiddelen
  • Aanvullende voorzieningen

Je kunt hier ook het magazine van JOB over schoolkosten downloaden.

De hoogte van het wettelijk les- en cursusgeld wordt bepaald door het Ministerie van OCW. Als je op 1 augustus 2020 18 jaar of ouder bent, zijn de bedragen als volgt.

Lesgeld

Het wettelijk lesgeld wordt gefactureerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en bedraagt voor het schooljaar 2021-2022 voor een BOL-opleiding: € 1.216,00

Cursusgeld

Het wettelijk cursusgeld wordt gefactureerd door Rijn IJssel en bedraagt voor het schooljaar 2021-2022 voor een BBL-opleiding op niveau 1 (Entree-opleiding) en niveau 2: € 253,00 en voor een BBL-opleiding op niveau 3 en 4 € 612,00.

Tot benodigde leermiddelen behoren onder andere:

  • (Digitale) boeken;
  • Readers;
  • Licenties;
  • Bedrijfskleding (indien van toepassing).

 

Rijn IJssel werkt samen met Studers (voorheen Van Dijk Educatie), maar je kunt je leermiddelen ook bij een andere leverancier bestellen bijvoorbeeld BOL of Marktplaats. Als je jouw leermiddelen koopt bij Studers, kun je ook gebruik maken van de professionele helpdesk. Hier kun je terecht met al je vragen en problemen. De helpdesk ondersteunt alleen de licenties die zijn aangeschaft via Studers.

Sommige leermiddelen kun je niet bestellen bij Studers maar komen van andere leveranciers. Je ontvangt hierover dan apart informatie van je opleiding.

Kijk voor bestellen ook in deze folder.

Deze kunnen bestaan uit:

Verplichte opleidingsspecifieke kosten
Dit zijn verplichte kosten voor activiteiten. Als jouw opleiding deze heeft, staan deze op jouw boekenlijst.

Keuzedelen
Jouw opleiding bestaat voor 20% uit keuzedelen. Iedere opleiding heeft een keuzedeel waar geen extra schoolkosten aan zijn verbonden. Eventuele leermiddelen worden wel in rekening gebracht.

Studiefinanciering

Heb je recht op studiefinanciering? Dat hangt af van de soort opleiding die je volgt (BOL of BBL) en je leeftijd.

Vanaf je 18e heb je recht op studiefinanciering als je een voltijd mbo-opleiding doet (BOL). Je hebt sowieso recht op een basisbeurs en het studentenreisproduct. En misschien heb je ook recht op een aanvullende beurs. Laat straks geen geld liggen en check nu alvast duo.nl/bijna18. Je leest daar alles over studiefinanciering en hoe je het aanvraagt.

BOL-opleiding voltijd

Volg je een voltijd BOL-opleiding en ben je 18 jaar of ouder? Dan heb je meestal recht op studiefinanciering. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs. Afhankelijk van het inkomen van je ouders kun je een aanvullende beurs aanvragen. Daarnaast kun je een rentedragende lening en een OV-kaart aanvragen.

BBL-opleiding

Als je een BBL-opleiding volgt, heb je geen recht op studiefinanciering. In dit geval betaalt het leerbedrijf waar je in dienst bent meestal de opleidingskosten.

Meer informatie

  • Kijk op de website van DUO. Daar kun je ook informatie vinden voor het aanvragen en stopzetten van studiefinanciering en over hoeveel je mag bijverdienen naast de studiefinanciering.
  • Je kunt ook het servicekantoor van DUO in Arnhem bezoeken. Dit is alleen op afspraak mogelijk en het is te vinden op Pels Rijckenstraat 1, 6814 DK Arnhem. Maak een afspraak.

Steunfonds of mbo-studentenfonds

Steunfonds - 18+

Voor studenten van 18 jaar of ouder met financiële problemen heeft Rijn IJssel een steunfonds.

Het steunfonds schenkt of leent geld aan een deelnemer (18 jaar of ouder) die om financiële redenen geen opleiding kan volgen.

Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de student daadwerkelijk gestart is met de opleiding.

Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de trajectbegeleider van de school/opleiding.

Meer informatie?

Mail naar steunfonds@rijnijssel.nl.


Stichting Steunfonds Rijn IJssel

mbo-studentenfonds - 18-

Het mbo-studentenfonds (voorheen noodfonds) is een regeling voor studenten onder de 18 jaar die niet in staat zijn zelf hun leermiddelen te bekostigen. Deze studenten kunnen in aanmerking komen voor steun bij de aanschaf van boeken, (bedrijfs)kleding en andere benodigde leermiddelen voor hun opleiding. Er wordt geen geld gegeven, maar de leermiddelen worden door de school betaald.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de student daadwerkelijk gestart is met de opleiding.

Een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de trajectbegeleider van de school/opleiding.

Meer informatie?

Mail naar mbostudentenfonds@rijnijssel.nl.