Algemeen

Algemeen

Lees de volledige instructiefolder over het digitale werken bij Rijn IJssel voor studenten.

Voor uitleg hierover kun je contact opnemen met jouw studieloopbaanbegeleider (SLB’er).

Je kunt terecht bij de examencommissie van je opleiding. Het diploma wordt maar één keer uitgereikt dus je ontvangt geen nieuw diploma. Je krijgt dan wel een bewijs dat je de opleiding hebt afgerond.

Dat is afhankelijk van het soort klacht.

  • Gaat het om een klacht van een zittende student dan zijn er twee verschillende procedures. Eén procedure voor klachten over school (klachtenprocedure voor studenten) over het doen en laten van medewerkers van Rijn IJssel of de gang van zaken op school en één voor klachten over toetsen en examens als je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of met een beslissing over je examinering, bijvoorbeeld een cijfer of een beoordeling. Deze procedures vind je hier.
  • Als het gaat om een externe klacht over de missie, het beleid of de doelstellingen van Rijn IJssel of over het profiel en het concrete opleidingsaanbod en de dienstverlening van Rijn IJssel of over de intakeprocedure en/of (een bezwaar tegen) de afwijzing voor een opleiding van Rijn IJssel of over de sollicitatieprocedure, staat de procedure hier vermeld.

Als je een havo-diploma hebt kun je een aantal opleidingen versneld of verkort volgen.

Dit is niet in het algemeen te beantwoorden. Dit hangt af van jouw vooropleiding en komt aan de orde in het intakegesprek.

Je vindt jouw lesrooster en meer gegevens op SBIS, de elektronische leeromgeving (ELO) van Rijn IJssel. Kijk voor meer informatie op SBIS.

Schooljaar 2018-2019 begint officieel op 27 augustus 2018. Je wordt tijdig geïnformeerd over jouw rooster en wanneer je verwacht wordt voor de introductie en/of eerste lesdag.

Je vind de schoolvakanties hier op de website.

CIOS Arnhem is een van de vijf CIOS opleidingen in Nederland en werkt samen met de andere vier. CIOS Arnhem heeft mede door die samenwerking een breder scala aan keuzevakken en streams (uitstroomrichtingen) dan de andere opleidingen Sport en Bewegen.