Decanen

Decanen

Elk jaar in is er in oktober een bijeenkomst voor decanen waarin zij geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen in het mbo in het algemeen en bij Rijn IJssel in het bijzonder. Ook ontvangen decanen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief en is informatie te vinden op de website.

Voor leerlingen van de vmbo-scholen die aangesloten zijn bij de Lerende Regio Arnhem (LRA) zijn er aparte meeloopdagen. Voor de vierdeklassers is dat in week 48 t/m 50 en voor derdeklassers week 10 t/m 12. Aanmeldingen hiervoor lopen via de site van de LRA.

Als leerlingen niet op een LRA-school zitten en willen meelopen bij een opleiding, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via een formulier op de website.

Van juli t/m september organiseren de opleidingen geen meeloopdagen.

Voor leerlingen zijn er open dagen en voor decanen is er jaarlijks in oktober een informatiebijeenkomst.
Uiteraard zijn decanen ook van harte welkom op de open dagen!