Decanen

Decanen

Elk jaar in is er in oktober/november een bijeenkomst voor decanen waarin zij geïnformeerd worden over nieuwe ontwikkelingen in het mbo in het algemeen en bij Rijn IJssel in het bijzonder. Ook ontvangen decanen een aantal keer per jaar een nieuwsbrief en is informatie te vinden op de website.
Voor leerlingen van de scholen die aangesloten zijn bij de LRA zijn er de oriëntatieweken waar zij zich kunnen informeren. Als leerlingen niet op een LRA-school zitten en willen meelopen bij een opleiding, kunnen zij zich hiervoor aanmelden via een formulier op de website.
Voor leerlingen zijn er open dagen en voor decanen is er jaarlijks in oktober/november een informatiebijeenkomst.