Ouders

Ouders

Iedere klas kent een mentor bij wie een student terecht kan. Kan de mentor niet helpen (is de vraag te complex) dan kan de mentor een beroep doen op een trajectbegeleider die onderdeel is van het team Cursisten Service van Studentzaken. Cursisten Service kan steun bieden middels bijvoorbeeld een studieloopbaanbegeleider, psycholoog, orthopedagoog of een logopedist.

Heeft uw kind een fysieke of psychische beperking, dan kan in overleg met Cursisten Service ook gekeken worden naar de mogelijkheden die er voor uw kind zijn.

Verder zijn er vier vertrouwenspersonen actief binnen Rijn IJssel bij wie een student zich kan melden voor hulp als er sprake is van bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie. Meer informatie en contactgegevens vind je onderĀ Ondersteuning.

De lesroosters staan in SBIS. Studenten krijgen hiervoor een inlogcode. OudersĀ kunnen met hun zoon of dochter meekijken.

De studieresultaten voor de mbo-opleidingen staan in SBIS. Ouders kunnen met hun zoon of dochter meekijken. Voor VAVO staan ze op N@tschool.

Als uw kind nog geen 18 is, wordt correspondentie nog aan u gericht. Is uw kind 18 jaar of ouder, dan vragen wij hem/haar om toestemming de ouders op de hoogte te houden.

De meeste opleidingen houden in het begin van het schooljaar een informatieve avond voor de ouders.