Toelating

Toelating

Als je niet tot een opleiding wordt toegelaten omdat je niet aan de minimumeisen voldoet of omdat het maximum aantal plaatsen bezet is, kun je je alsnog aanmelden voor een andere opleiding. Dat betekent niet dat je daar dan automatisch wel wordt aangenomen.

Aanvullende toelatingseisen worden gesteld om de kans op het succesvol voltooien van de opleiding te vergroten.

  • Met een vmbo-diploma (basisberoepsgerichte leerweg) ben je toelaatbaar tot een opleiding op niveau 2.
  • Een vmbo-diploma in de overige leerwegen (kaderberoepsgericht, gemengd en theoretisch) geeft toegang tot de opleidingen op niveau 3 en 4.
  • Met een overgangsbewijs van de havo 3/4 kun je een niveau 4-opleiding starten.
  • Met een havo-diploma op zak kun je diverse mbo-trajecten volgen in een verkorte leerroute.

Heb je geen diploma? Dan kun je prima terecht bij de Entree-opleidingen waar we diverse mogelijkheden aanbieden om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt of een beroepsopleiding.

Verder heeft een aantal opleidingen specifieke eisen die bij de opleiding vermeld staan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een auditie of een sporttest.

Een aantal opleidingen heeft specifieke eisen die bij de opleiding vermeld staan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een auditie of een sporttest.