Privacybeleid

Aanmelden

Voor de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan een opleiding, cursus of training of andersoortig opleidingstraject bij Rijn IJssel geldt het Privacyreglement verwerking deelnemersgegevens. Dit reglement is van toepassing op zowel geautomatiseerde als handmatige verwerking van persoonsgegevens. Rijn IJssel heeft een informatieplicht. Wij informeren jou actief over de persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doel we dat doen, wie toegang heeft tot de gegevens, aan wie de gegevens worden verstrekt en wie in of namens Rijn IJssel gerechtigd is om jouw persoonsgegevens te gebruiken, te beheren of te bewerken. Wij zullen in de onderwijsovereenkomst naar dit reglement verwijzen, omdat het onze plicht is ons ervan te overtuigen dat jij als student weet hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.

Rijn IJssel zal studenten informeren over het verwerken van persoonsgegevens, voorafgaand aan de verzameling van de persoonsgegevens of, als de gegevens van derden afkomstig zijn, voorafgaand aan de verwerking.