Alleen een keuzedeel volgen? Dat kan bij ons!

Het is bij CIOS Arnhem mogelijk om alleen een keuzedeel volgen. Dit is aantrekkelijk voor mensen die, door alleen een deel van de opleiding te volgen, bijvoorbeeld een trainersdiploma willen behalen. Je wordt dan ingeschreven als ‘externe cursist’. Als je het keuzedeel succesvol afsluit, krijg je in veel gevallen meteen ook een (bonds-)diploma. Dit helpt jou in jouw professionele leven.

Hieronder vind je meer informatie over de keuzedelen die we in schooljaar 2021-2022 aanbieden. Lees ook de onderstaande voorwaarden zodat je daarvan goed op de hoogte bent.

Voorwaarden

 • Een keuzedeel kan alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Dat aantal kan verschillen per keuzedeel. Aan het eind van het schooljaar wordt beslist welke keuzedelen doorgang kunnen vinden voor het volgende schooljaar.
 • Je komt in een klas met CIOS Arnhem studenten die een reguliere mbo-opleiding volgen. De leeftijd van de CIOS-student is 17-21 jaar.
 • Bij te veel inschrijvingen hebben CIOS Arnhem studenten voorrang.
 • De lestijden zijn overdag. Je moet dus op die betreffende dag beschikbaar zijn om de lessen te volgen.
 • De lessen worden op de onderwijslocatie van CIOS Arnhem aangeboden op maandagmiddag of woensdagochtend. Aan het eind van het schooljaar wordt besloten welke keuzedelen op maandag en welke op woensdag worden gegeven.
 • Stages (hierna te noemen BeroepsPraktijkVorming = BPV) regel je meestal in jouw eigen tijd op een door jou gekozen stageplaats, tenzij anders staat aangegeven.
 • Naast de lesuren geldt er een norm van 80-120 BPV-uren per keuzedeel. Verdeeld over een schooljaar is dat ongeveer een halve dag per week. Het aantal BPV-uren kan variëren per keuzedeel.
 • Aanmelden is mogelijk vanaf februari (voor het schooljaar daarop). Mocht het aanmeldformulier nog gesloten zijn, dan adviseren wij jou om het later nog eens te proberen. Duurt het te lang, dan kun je contact opnemen met de opleiding.

Keuzedelen

Deze opleiding vallen samen in de opleiding TC Breed (trainer coach breed)

Voor wie dit is bedoeld
Voor beginnende trainers.

Het werkveld
Uiteraard basketbalverenigingen, maar je kunt je trainerskwaliteiten uiteraard ook gebruiken binnen andere werkvelden zoals scholen, gemeenten en sportraden.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Dit is afhankelijk of je opgaat voor niveau 2 of 3. Niveau 2 richt zich op de jongere jeugd, terwijl Niveau 3 zich richt op de U16 of ouder (senioren).

Vereisten
Voldoende basiskennis van spelregels, techniek en tactiek. Competitie spelen of gespeeld hebben tot en met het afgelopen seizoen. Het trainersvak ambiëren. Gemotiveerd zijn.

Opbouw lessen
Elke week zowel theorie als praktijk. Bij de praktijk moet je er rekening mee moet houden dat zowel handbal als basketbal als korfbal als volleybal aan bod komen. Uiteraard wordt er waar mogelijk gedifferentieerd naar interesse.
Mogelijk zijn er ook verplichte workshops bij de bond, buiten de lestijden om.

Beroepspraktijkvorming
120 uur bij een zelfgekozen vereniging (basketbal).

Eindresultaat
Je bent geschoold op de volgende gebieden: geven van trainingen, coachen van wedstrijden, organiseren van activiteiten en begeleiden van kader.

Erkenning
Bondserkend diploma BT 2/3
Je krijgt pas het diploma van de bond nadat via de bond een examen is afgelegd.

Intakeprocedure
Aan kunnen geven dat je voldoet aan de eerder genoemde vereisten. Dit doe je met een zelfscan waarin je geschiktheid voor dit keuzedeel wordt aangetoond.

Info
www.basketball.nl

Kosten
€ 900,00
Het is mogelijk dat er extra reiskosten zijn.

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Maurits van de Weijer: m.v.d.weijer@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is dit bedoeld?
Voor alle mensen die geïnteresseerd zijn in trainingsleer in de breedste zin van het woord. Bij voorkeur mensen die al als trainer aan de slag zijn bij een sportaanbieder.

Het werkveld
Diverse geledingen in de sport zoals sportverenigingen en sportorganisaties.

De doelgroep waarmee je gaat werken
Van recreatie/prestatiesporters tot topsporters.

Vereisten
Een hoge mate van fysieke en mentale belastbaarheid om bijvoorbeeld een halve marathon te kunnen lopen (Je gaat dit doen met een schema wat jij leert schrijven).
Wenselijk is dat trainingsleer, zowel theorie als praktijk jouw interesse hebben.
Advies: voldoende kennis van trainingskundige facetten of gemotiveerd zijn deze eigen te maken.

Opbouw lessen
Competentiegerichte structuur. De beroepspraktijk is leidend voor kennis en vaardigheden.

Beroepspraktijkvorming
De BPV duurt circa 80 uur, afhankelijk van startcompetenties, en vindt plaats in sportverenigingen of sportorganisaties met sportrelevante doelgroepen.

Eindresultaat
Je bent in staat verantwoorde conditionele trainingen te verzorgen en je kunt het trainingsproces op korte en lange termijn cyclisch sturen. Dit binnen sport in de breedste zin van het woord.

Erkenning
Certificering kerntaak 1 (zie kwalificatiedossier SBB: www.s-bb.nl).

Aanvullende informatie
Dit keuzedeel kan goed gecombineerd worden met alle sporten.

Overig
Aan te schaffen:

 • Boek Trainingsleer A tot Z.
 • Diverse readers (via CIOS).
 • Werktrainingspak.
 • Stopwatch/hartslagmeter (aanbevolen met een hartfrequentie - intervalmeting van 5 seconden.
 • Hardloopschoenen voor buiten en sportschoeisel voor binnen.

Kosten
€ 900,00

Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Jarno Beuving: j.beuving@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is dit bedoeld?
Mensen die willen gaan werken als fitness instructeur in een sportschool.

Het werkveld
Sportcentra, sportscholen, Fitness & Health Centra.

De doelgroep waarmee je gaat werken
Beginners met een volledige belastbaarheid.

Vereisten
Affiniteit met de fitnessbranche en het werken met klanten. Affiniteit met trainingsleer, anatomie/fysiologie. Goede contactuele eigenschappen. Eigen vaardigheid, actief beoefenaar binnen een fitnesscentrum.

Opbouw lessen
Vier hoofdthema’s

 1. Intake & Assessment (incl. testen)
 2. Kracht
 3. Uithoudingsvermogen
 4. Groepslessen (buikspieren en circuittrainingen)

De lessen zijn theoretisch en praktisch ingericht. De aangeboden lesstof heeft een duidelijke relatie met het werkveld en is in de stage meteen toepasbaar. De cursist wordt opgeleid tot een zelfstandig functionerende collega.

Beroepspraktijkvorming
Bij een fitnessorganisatie.

Voorwaarden

 • De opdrachten uit de lessen moeten op de stageplaats uitgevoerd kunnen worden.
 • Er moet deskundige en structurele begeleiding zijn.
 • Je moet minimaal 80 uur stage lopen om het keuzedeel af te sluiten.

Eindresultaat
Je kunt zelfstandig functioneren binnen een fitnessorganisatie in de rol van instructor. Dit houdt in dat je fitnessactiviteiten voor beginners kunt voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Aan te schaffen
Boek 'Krachttraining' (Delavier).

Aanvullende informatie
Dit keuzedeel is een goede aanvulling op bijvoorbeeld trainer coach opleidingen

Als jij je na dit keuzedeel wilt verdiepen kun je keuzevak Fitness Health Instructor volgen. Het zijn beide niveau-3-opleidingen. Dit keuzedeel is een meerwaarde als je wilt doorstuderen in de richting van fysiotherapie, ALO en andere bewegingsstudies.

www.fitness.pagina.nl

Kosten
€ 900,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Maarten Kuppens: m.kuppens@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie dit is bedoeld
Voor beginnende trainers bij gymnastiek-/turnverenigingen.

Het werkveld
Gymnastiek- en turnverenigingen.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Iedereen in de leeftijd van 2 tot 65 jaar.

Vereisten
Eigen vaardigheid volgens beoordeling eisen eerste jaar CIOS Arnhem.
De volgende zeven onderdelen moeten minimaal beheerst worden: sprong Arabier, sprong handstandoverslag, brug/rekoefening, balkoefening, matoefening, salto voorover, salto achterover.

Opbouw lessen
Lessen praktijkgerichte uitwerking van lesmethoden, methodieken, technieken en doelgroepen. Theorie als ondersteuning van de methodieken, technieken en doelgroepen.

Beroepspraktijkvorming
80 uur. Vereniging verbonden aan de KNGU & S-BB Praktijkbegeleider met minimaal twee jaar ervaring en GLN 3 Licentie BPV. Verdeeld over 40 uur recreatieve groepen in de leeftijd 4 tot 12 jaar en 40 uur selectie, maximaal 4e divisie.

Eindresultaat
Je kunt op verantwoorde en veilige wijze lessen en trainingen verzorgen voor alle leeftijdsdoelgroepen binnen gymnastiek- en turnverenigingen tot het niveau van de regionale wedstrijdsport. Je kunt recreatieve en wedstrijd activiteiten voor turnverenigingen verzorgen. Je kunt een bestuur ondersteunen bij haar taken. Je bent in het bezit van een KSS-niveau-3-diploma met aantekening Turnen.

Erkenning
Het KSS-diploma met aantekening gymnastiek wordt bij de KNGU erkend als niveau 3 licentie.

Aanvullende informatie
Dit keuzedeel wordt gegeven bij een turnvereniging in Huissen.

Aan te schaffen

 • Mappen voor stage- en lessen.
 • Trainingspak/sportkleding.

Eis bij inschrijven
Verplicht op de KNGU-Campus voor erkenning van de KNGU.

Info
www.kngu.nl

Kosten
€ 900,00
Houd rekening met nog extra kosten in verband met kopieën en dergelijke.

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Björn Kieft: b.kieft@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Deze opleiding valt samen in de opleiding TC Breed (trainer coach breed)

Voor wie dit is bedoeld
Voor beginnende trainers.

Het werkveld
Handbalverenigingen, maar je kunt je trainerskwaliteiten uiteraard ook gebruiken binnen andere werkvelden zoals scholen, gemeenten en sportraden.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Dat is afhankelijk of je opgaat voor niveau 2 of 3. Niveau 2 richt zich op de jongere jeugd, terwijl Niveau 3 zich richt op de A-jeugd en senioren.

Vereisten
Voldoende basiskennis van spelregels, techniek en tactiek. Competitie spelen of gespeeld hebben tot en met het afgelopen seizoen. Het trainersvak ambiëren. Gemotiveerd zijn.

Opbouw lessen
Elke week zowel theorie als praktijk. Bij de praktijk moet je er rekening mee moet houden dat zowel handbal als basketbal als korfbal als volleybal aan bod komen. Uiteraard wordt er waar mogelijk gedifferentieerd naar interesse.
Mogelijk zijn er verplichte workshops bij de bond, buiten de lestijden om.

Beroepspraktijkvorming
120 uur bij een zelfgekozen vereniging (handbal).

Eindresultaat
Je bent geschoold op de volgende gebieden geven van trainingen, coachen van wedstrijden, organiseren van activiteiten en begeleiden van kader.

Erkenning
Bondserkend diploma HT 2 /3
Je krijgt pas het diploma van de bond nadat via de bond een examen is afgelegd.

Intakeprocedure
Aan kunnen geven dat je voldoet aan de eerder genoemde vereisten. Dit doe je met een zelfscan waarin je geschiktheid voor dit keuzedeel wordt aangetoond.

Info
www.nhv.nl

Kosten
€ 900,00
Mogelijk extra reiskosten.

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Maurits van de Weijer: m.v.d.weijer@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Trainer niveau 2; coachen en verzorgen van trainingen voor alle jeugdniveaus en beginnende seniorencoaches.

Voor wie dit is bedoeld
Voor beginnende hockeytrainers.

Het werkveld
Alle bij de KNHB aangesloten hockeyverenigingen. KNHB-bondsbureau.

De doelgroep waar je mee gaat werken
F-jeugd t/m A-jeugd (alle niveaus) en beginnend senioren niveau (tot 2e klasse)

Vereisten

 • Voldoende basis eigen vaardigheid . Motivatie en handelen om beter te worden. Lid zijn van een vereniging en aantoonbaar deelnemen aan een KNHB-competitie.
 • In bezit zijn van scheidsrechterskaart.

Opbouw lessen
Informatie via lessen en workshops, waarbij audiovisuele hulpmiddelen worden of moeten worden ingeschakeld. Duur een verenigingsjaar (augustus t/m begin juni).

Beroepspraktijkvorming
Dit keuzedeel vindt plaats bij CIOS Arnhem. Stageplaatsen gaan altijd in overleg met de docent en zullen bij hockeyverenigingen gelopen worden.

Eindresultaat

 • De student kan het HT2-diploma van de KNHB behalen, indien aan alle eisen is voldaan. Aan de kwalificatie zijn een aantal beroepsproducten en opdrachten(PGO’s) gekoppeld, die voldoende moeten worden afgesloten.
 • De afsluitende Proeve van Bekwaamheid (training verzorgen op inhoudelijk niveau en begeleiding) bepaalt of je bent geslaagd of niet. Aan deze proeve gaat een planningsinterview vooraf. Achteraf vindt een reflectiegesprek plaats.
 • Het HT2-diploma wordt door de KNHB afgegeven en erkend, wanneer de kandidaat aan alle KNHB-eisen heeft voldaan. Daarnaast zal de student meerdere onderdelen en volledige trainingen moeten geven om het keuzedeel te behalen (Dus de HT2 is een onderdeel van het keuzedeel!)
 • Je portfolio moet je binnen 4 weken na de laatste les hebben ingeleverd om je HT2 te kunnen behalen.

Erkenning
Het keuzedeel HT2 wordt door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
erkend (opname in register).

Intakeprocedure
Niet iedereen wordt zomaar aangenomen; motivatie en zelfstandigheid spelen hierbij een belangrijke rol.

Benodigdheden
Alle info komt via de site van de KNHB waar je een inlogcode voor krijgt, daarnaast zal je kunstgrasschoenen en sportkleding moeten hebben,(bitje en verzorgde stick zijn een vereiste).

Kosten
€ 900,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Maarten Horsting: m.horsting@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor is dit bedoeld?
Voor mensen die houden van bewegen op muziek, ritmische zijn aangelegd en het leuk vinden om daarin les te gaan geven?

Het werkveld
De fitnessbranche. Een multifunctioneel centrum. Turnverenigingen. Algemene sportverenigingen. Of Sportkampen, Scholen, Campings, Hotels, Buurthuizen, Recreatieve centra en Instellingen.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Beginners en gevorderden, zowel jong als oud, maar met volledige belastbaarheid.

Vereisten
Affiniteit met bewegen op muziek, ritmisch gevoel, doorzettingsvermogen, met kritiek kunnen omgaan, initiatief kunnen nemen tot creatieve bewegingslessen en natuurlijk het leuk vinden om mensen op muziek te laten bewegen.

Opbouw lessen
Eigenvaardigheid, basis informatie om korte oefenstof verantwoord in elkaar te zetten. Instructie leren geven ofwel cuen. Trainingsleer koppelen aan bewegen, doelstellingen en doelgroepen. Corrigeren, motiveren en stimuleren tijdens het lesgeven.

Beroepspraktijkvorming
In Fitness- of multifunctioneel centrum óf turn- of algemene sportvereniging.

Eindresultaat
Je wordt instructeur bewegen op muziek. Het is een praktijkgericht keuzedeel, je bent als cursist na het afsluiten van het keuzedeel direct inzetbaar in het werkveld en bent op de hoogte van de verschillende trends. Je bent in staat om op kwalitatieve, afwisselende en verantwoorde manier bewegen op muziek lessen te verzorgen.

Erkenning
Er zit op dit moment nog geen externe erkenning aan gekoppeld.

Aanvullende informatie
Het uitoefenen van het beroep vindt veelal in de avonduren plaats.

Aan te schaffen

 • Readers (aan te schaffen via CIOS).
 • Muziek CD’s (eventueel via stage-adressen).
 • Dansschoenen.
 • Praktijk kleding en handdoek.

Kosten
€ 900,00
Er zijn extra kosten verbonden aan het bezoeken van workshops en conventies.

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Marck Wolters: m.wolters@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is het bedoeld?
Voor mensen die affiniteit hebben met budosporten en daar ook les/training in willen gaan geven.

Het werkveld
Buurthuizen, Onderwijs, Sportscholen, Verenigingen.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Beginnende jiu-jitsuka’s en beginners binnen zelfverdediging.

Vereisten
Je dient affiniteit te hebben met zelfverdediging en je moet zelf de sport beoefenen of beoefend hebben.

Opbouw lessen
90% praktijk en 10 % theorie. Het fysieke element van Budosport is het uitgangspunt.
Het eerste semester wordt voornamelijk de nadruk gelegd op het werken aan de fysieke vaardigheden. Daarna wordt er meer gericht gewerkt op het lesgeven hierin. De technieken worden gehaald uit het jiu-jitsu (Japans).

Beroepspraktijkvorming
Vanaf het begin van het studiejaar vindt de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats in het werkveld. Je moet minimaal 80 uur stage lopen om het keuzedeel af te sluiten.

Eindresultaat
Men kan een lessenreeks Jiu-jitsu/ZVD geven aan beginners. Daarnaast kan men binnen een jiu-jitsu les aan kleine groepjes instructie geven o.l.v. de sensei. Je ontvangt een JBN-erkend diploma niveau 2.

Aanvullende informatie
Sportleiders die leiding geven aan agressieve leerlingen worden geadviseerd om deel te nemen aan dit keuzedeel.

Aan te schaffen

 • Judogi
 • Binnenhandschoenen
 • Bitje
 • Het kyu-graden boekje van de JBN (jiu-jitsu)
 • Lid worden van de JBN

Kosten
€ 900,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Tom Gerkema: t.gerkema@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is het bedoeld?
Het keuzedeel Outdoor leidt instructeurs op die mensen willen begeleiden bij laagdrempelige outdoor sportactiviteiten.

Het werkveld
Het keuzedeel richt zich op het aanbieden van laagdrempelige outdoor sportactiviteiten voor uiteenlopende organisaties die zich bezighouden met sportieve recreatie.

De doelgroep waar je mee gaat werken
De doelgroepen die je kunt bereiken middels Outdoor activiteiten zijn zeer divers. Het keuzedeel richt zich hoofdzakelijk op het aanbieden van deze activiteiten als doel. Het gaat hierbij dan vooral om de beleving van de activiteit.

Vereisten
Het keuzedeel Outdoor activiteiten hanteert geen instroomeisen.
Het is wel belangrijk dat je beschikt over:

 • Een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Een flexibele instelling
 • De wil om uitdagingen te delen met uiteenlopende deelnemers(groepen)

Beroepspraktijkvorming
Je BPV-uren vervul je binnen categorie één (low risk) en twee (medium risk). Deze categorieën zijn, op basis van risicobeoordeling, samengesteld door de vakgroep buitensport van CIOS Arnhem. Er worden verschillende BPV-plaatsen beschikbaar gesteld door het keuzedeel. Het begeleiden van Outdoorkamp voor de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar is hiervan een voorbeeld. Velen zullen echter een externe stage lopen. De Outdoor docenten zullen, bij het zoeken naar een gepaste stageplaats, je voorzien van advies.

Eindresultaat
Het afsluiten van het keuzedeel betekent dat je in staat wordt geacht, zelfstandig of onder leiding van een buitensport-instructeur, uiteenlopende Outdoor activiteiten te begeleiden. Hieronder vallen:

 • Vlakwaterkajakken
 • Kaart & kompas
 • WOMT-A (Werken Op en Met Touwen)
 • Toprope Sportklimmen
 • All Terrain Biking
 • Tochtbegeleiding

Benodigdheden
Tevens dien je te kunnen beschikken over:

 • wetsuit
 • wandelschoenen
 • regenkleding

Deze materialen dien je dus niet speciaal voor het keuzedeel aan te schaffen, maar moeten wel gedurende de beoefening van de verschillende disciplines aanwezig zijn.

Kosten
€ 900,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Menno Weimer: m.weimer@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is het bedoeld?
Iedereen die les wil geven en werkzaam wil zijn in de wielersport. Van amateur- tot topsportniveau.

Het werkveld
Wielersportverenigingen, outdoorbedrijven, fiets- en reparatiebedrijven, bonden, wedstrijdteams, wielersport BMX, RACE, Veldrijden en Moutainbike (enduro).

De doelgroep waar je mee gaat werken
Beginnende mountainbikers en/of wegracers.

Vereisten
Motivatie met CV waarom dit keuzedeel te willen volgen.

Opbouw lessen

 • Lessen mountainbike, Enduro, wegrace en Trial en BMX. Opbouw volgens het leerplan in samenwerking met de Wieleracademie.
 • Lessen vinden plaats op de Veluwe, Papendal (rockgarden), Nederland en België.
 • Toertochten in Nederland en een drie daagse in België en Luxemburg.
 • Kennismaking met fietstechniek en onderhoudt en kennismaking met E-Biking.
 • Samenwerking met de Wieleracademie.

Beroepspraktijkvorming
De BPV verloopt via één of meerdere projecten in de wielersport (GIRO, VELOCITY) en BPV bij een wielervereniging of bond.

Eindresultaat
Je kunt volgens de Bondseisen lesgeven aan/ begeleiden van groepen in een van de disciplines Mountainbike of wegrace volgens de eisen van de wieleracademie.
Je behaalt een licentie Wielertrainer 2 en kan na intake doorstromen naar wielertrainer 3.

Erkenning
Wielertrainer 2 en 3 zijn erkende licenties van de Wieleracademie (NTFU en KNWU)

Intakeprocedure
Volgen van de voorlichting en motivatie met CV van je wielerervaring.

Info
www.wieleracademie.nl
Ben je een enthousiast en gepassioneerd fietser in welke discipline dan ook vraag dan ook eens informatie op bij studenten van voorgaande jaren.

Kosten
€ 900,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: p.klotz@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is het bedoeld?
Voor judoka’s die ambitie hebben om training te gaan geven in judo.

Het werkveld
Sportscholen, Sportverenigingen, Buurthuizen, Defensie, Politie, Justitiële Inrichtingen, Verslavingszorg, Jeugd Internaten, Scholen voor speciaal onderwijs.

De doelgroep waar je mee gaat weken
Judoleraar A Jeugd en volwassenen, Gradueringbevoegdheid t/m bruine band.
Judoleraar B Idem als Judoleraar A + bevoegdheid tot opleiden zwarte band.

Vereisten
In het bezit zijn van de zwarte band Judo.
Indien in het bezit van de bruine band kan op verzoek een intake plaatsvinden met de Judodocent.

Opbouw lessen
Competentiegericht leersysteem, Interactiesysteem, Methodiekboom, Integraal studeren/ Praktijk/theorie.

Beroepspraktijkvorming
80 uur In clubs en sportscholen naar keuze. Club/buurthuizen, Internaten, Basisscholen kennismakingscursussen.

Eindresultaat
Hoge fysieke competentie; 2e Dan niveau. Volgens richtlijnen van de JBN; Niveau JLA/3;
Bevoegd voor alle doelgroepen; Niveau JLB/ 4, 3e Dan niveau.

Intakeprocedure
Externe cursisten Lid zijn van de Judobond Nederland, zwarte band vereist.

Aan te schaffen

 • Boek ‘Alles over Judo’
 • Judogi
 • Judoreader

Aanvullende informatie
Voor de Judoleraar B cursus kan men intekenen na het afronden van het Judoleraar A cursus. Het keuzedeel JLA/JLB wordt niet jaarlijks aangeboden.

Kosten
Judoleraar A: € 1130,00
Judoleraar B: € 1185,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Maarten Kuppens: m.kuppens@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Deze opleiding valt samen in de opleiding TC Breed (trainer coach breed)

Voor wie dit is bedoeld
Voor beginnende trainers bij één van de genoemde sporten.

Het werkveld
Korfbalverenigingen, maar je kunt je trainerskwaliteiten uiteraard ook gebruiken binnen andere werkvelden zoals scholen, gemeenten en sportraden.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Het is afhankelijk of je opgaat voor niveau 2 of 3. Niveau 2 richt zich op alle jeugd en dan met name het didactische gedeelte en bij niveau 3 komt coaching en begeleiden van trainers erbij.

Vereisten
Voldoende basiskennis van spelregels, techniek en tactiek. Competitie spelen of gespeeld hebben tot en met het afgelopen seizoen. Het trainersvak ambiëren. Gemotiveerd zijn.

Opbouw lessen
Elke week zowel theorie als praktijk. Bij de praktijk moet je er rekening mee moet houden dat zowel handbal als basketbal als korfbal als volleybal aan bod komen. Uiteraard wordt er waar mogelijk gedifferentieerd naar interesse.
Mogelijk zijn er verplichte workshops bij de bond, buiten de lestijden om.

Beroepspraktijkvorming
120 uur bij een zelfgekozen korfbalvereniging.

Eindresultaat
Je bent geschoold op de volgende gebieden: geven van trainingen, coachen van wedstrijden, organiseren van activiteiten en begeleiden van kader.

Erkenning
Bondserkend diploma KT 2/3
Je krijgt pas het diploma van de bond nadat via de bond een examen is afgelegd.

Intakeprocedure
Aan kunnen geven dat je voldoet aan de eerder genoemde vereisten. Dit doe je met een zelfscan waarin je geschiktheid voor dit keuzedeel wordt aangetoond.

Info
wwww.knkv.nl

Kosten
€ 900,00
Mogelijk extra reiskosten.

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Maurits van de Weijer: m.v.d.weijer@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is dit bedoeld?
Voor cursisten die zich willen verdiepen in revalidatie, personal training, blessures en sportspecifieke begeleiding.

Het werkveld
Fitness- en healthcentra, fysiofitness. Crossfit bedrijven.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Sporters die na een blessure weer terug willen komen en met een specifiek doel willen gaan trainen.

Vereisten
Affiniteit met fitness en gezondheid.

Opbouw lessen
De lessen zijn theoretisch en praktisch ingericht. De aangeboden lesstof heeft een duidelijke relatie met het werkveld en is in de stage meteen toepasbaar. Van student/stagiair(e) word je in een jaar tijd opgeleid tot een zelfstandig functionerende collega.

Beroepspraktijkvorming
Vanaf het begin van het studiejaar vindt de beroepspraktijkvorming (BPV) plaats in het werkveld. Dit betekent bij fitnesscentra onder begeleiding van vakbekwame begeleiders, de juiste fitnesscompetenties en werkervaring ontwikkelen. Goedgekeurde BPV-bedrijven vind je op www.s-bb.nl
Cursisten kunnen ook door bijvoorbeeld een vakbekwame fysiotherapeut worden begeleid. Je moet minimaal 80 uur stage lopen om het keuzedeel af te sluiten.

Eindresultaat
De term ‘Revalidatie’ houdt in dat je geschoold bent voor specifieke doelgroepen. Denk hierbij aan blessures en sportspecifieke begeleiding. Kortom, je wordt veelzijdig en doelgericht opgeleid, voor wat de markt vraagt.

Erkenning
De fitnessbranche is een vrij beroep en werkt met verschillende erkenningen.
Als revalidatietrainer in de praktijk betekent dit dat je breed inzetbaar bent binnen de fitness- & health branche als ondersteuning van bijvoorbeeld fysiotherapeuten en voedingsconsulenten.

Info
Op verschillende sites kun je jezelf al oriënteren op het werkveld
www.fitness.pagina.nl
www.fitness-island.com
www.fitnessnet.nl
http3dfitness.homeip.net
www.fitness.nl
Op alle sites zijn nog meer links te vinden.

Kosten
Op te vragen bij het CIOS

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Maarten Kuppens: m.kuppens@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is het bedoeld?
Voor mensen die zelf al de sport onder de knie hebben, liefhebber zijn van de wintersport en de ambitie hebben om hierin les te gaan geven.

Het werkveld
Indoor skihallen, Indoor skibanen, Alpenlanden Europa.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Beginners in skiën.

Vereisten
Voldoende eigen vaardigheid.

Opbouw lessen
Lessen Indoor sneeuwbaan, lessen Duits taalondersteuning, lessen methodiek/didactiek en een opleiding sneeuwsport in Nederland en in Oostenrijk (in december) gegeven door TSLV (Tiroler Skilehrerverband).

Beroepspraktijkvorming
De opleiding in Oostenrijk wordt aansluitend gevolgd door 2 weken stage in Oostenrijk en twee weken BPV tijdens de krokusperiode.

Eindresultaat
Je kunt volgens de internationale eisen Skiles geven aan groepen beginners in de Alpenlanden in dienst van een skischool (kinderen en volwassenen).
Je bent in het bezit van het Anwärter diploma, uitgegeven door TSLV. Zie www.tslv.at.
Er zijn doorgroeimogelijkheden naar Landeslehrer. Deze mogelijkheid is beperkt door de hoge eis die gesteld wordt aan de eigen vaardigheden.

Erkenning
Officieel erkend Europees diploma Anwärter dat de mogelijkheid biedt te werken in de landen van de EU maar ook daarbuiten.

Intakeprocedure
Behalen van de test in een Sneeuwhal ( Alpincenter Bottrop Duitsland.)
Inschrijvingen voor het keuzedeel Snowsport krijgen een uitnodiging.

Aanvullende informatie
Je hebt de mogelijkheid om Anwärter snowboard en/of Landes 1 te volgen ná het behalen van Anwärter Ski.

Info
www.tslv.at
Daarnaast raden we je aan uitgebreid informatie in te winnen bij de studenten die de opleiding de afgelopen jaren hebben gedaan of via de keuzedeelcoördinator.
En tot besluit: door de nauwkeurige selectie zitten we op een slagingspercentage van bijna 100% over de afgelopen 14 jaar.
Let wel; dit is in een aantal gevallen na een herexamen.

Kosten
€ 2000,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: p.klotz@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is het bedoeld?
Voor mensen die zelf al de sport onder de knie hebben, liefhebber zijn van de wintersport en de ambitie hebben om hierin les te gaan geven.

Het werkveld
Indoor skihallen, Indoor skibanen, Alpenlanden Europa.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Beginners in skiën.

Vereisten
Voldoende eigen vaardigheid. Kan alleen gevolgd worden ná het behalen van Anwärter ski met positief advies.

Opbouw lessen
Lessen Indoor sneeuwbaan, lessen Duits taalondersteuning, lessen methodiek/didactiek en een opleiding sneeuwsport in Nederland en in Oostenrijk (in december) gegeven door TSLV (Tiroler Skilehrerverband).

Beroepspraktijkvorming
De opleiding in Oostenrijk wordt aansluitend gevolgd door 2 weken stage in Oostenrijk en twee weken BPV tijdens de krokusperiode.

Eindresultaat
Je kunt volgens de internationale eisen Skiles geven aan groepen beginners in de Alpenlanden in dienst van een skischool (kinderen en volwassenen).
Deze mogelijkheid is beperkt door de hoge eis die gesteld wordt aan de eigen vaardigheden. Er wordt een toelatingstest in Oostenrijk afgenomen.

Erkenning
Officieel erkend Europees diploma dat de mogelijkheid biedt te werken in de landen van de EU maar ook daarbuiten.

Intakeprocedure
Behalen van de test in een Sneeuwhal (Alpincenter Bottrop Duitsland.)
Inschrijvingen voor het keuzedeel Snowsport krijgen een uitnodiging.

Info
www.tslv.at
Daarnaast raden we je aan uitgebreid informatie in te winnen bij de studenten die de opleiding de afgelopen jaren hebben gedaan of via de keuzedeelcoördinator.
En tot besluit door de nauwkeurige selectie zitten we op een slagingspercentage van bijna 100% over de afgelopen 14 jaar. Let wel; dit is in een aantal gevallen na een herexamen.

Kosten
€ 2500,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: p.klotz@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is het bedoeld?
Voor mensen die zelf al de sport onder de knie hebben, liefhebber zijn van de wintersport en de ambitie hebben om hierin les te gaan geven.

Het werkveld
Indoor skihallen, Indoor skibanen, Alpenlanden Europa.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Beginners in snowboarden.

Vereisten
Voldoende eigen vaardigheid, Kan alleen gevolgd worden ná het behalen van Anwärter Ski.

Opbouw lessen
Lessen Indoor sneeuwbaan, lessen Duits taalondersteuning, lessen methodiek/didactiek en een opleiding sneeuwsport in Nederland en in Oostenrijk (in december) gegeven door TSLV (Tiroler Skilehrerverband).

Beroepspraktijkvorming
De opleiding in Oostenrijk wordt aansluitend gevolgd door 2 weken stage in Oostenrijk en twee weken BPV tijdens de krokusperiode.

Eindresultaat
Je kunt volgens de internationale eisen snowboardles geven aan groepen beginners in de Alpenlanden in dienst van een skischool (kinderen en volwassenen).
Je bent in het bezit van het diploma Snowboardleraar, uitgegeven door TSLV. Zie www.tslv.at.
Er wordt een toelatingstest in Oostenrijk afgenomen.

Erkenning
Officieel erkend Europees diploma dat de mogelijkheid biedt te werken in de landen van de EU maar ook daarbuiten.

Intakeprocedure
Behalen van de test in een Sneeuwhal ( Alpincenter Bottrop Duitsland.)
Inschrijvingen voor het keuzedeel Snowsport krijgen een uitnodiging.

Aanvullende informatie
Je hebt de mogelijkheid om snowboard te volgen ná het behalen van Anwärter Ski .

Info
www.tslv.at
Daarnaast raden we je aan uitgebreid informatie in te winnen bij de studenten die de opleiding de afgelopen jaren hebben gedaan of via de keuzedeelcoördinator.
En tot besluit door de nauwkeurige selectie zitten we op een slagingspercentage van bijna 100% over de afgelopen 14 jaar. Let wel; dit is in een aantal gevallen na een herexamen.

Kosten
€ 2000,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Paul Klotz: p.klotz@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is dit bedoeld?
Heb je zelf veel plezier in sport en bewegen en wil je deze ervaring delen met sporters met een beperking? Ben je creatief en hou je van afwisselende sport -en spellessen? Lessen waar plezier, humor en het met elkaar sporten centraal staan? Wil jij leren hoe je leiding geeft aan recreatieve sport- en bewegingsactiviteiten voor groepen sporters met een beperking? Dan is het keuzedeel Sportleider Aangepast Sporten (SAS) echt iets voor jou!

Het werkveld
Sportverenigingen en organisaties met een sport- of bewegingsaanbod voor groepen sporters met een beperking.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Sporters met een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperking en sporters met een chronische aandoening.

Vereisten

 • Je vindt recreatieve sport -en spelactiviteiten leuk.
 • Je wilt je inleven in de sporter met een beperking.
 • Je vindt het leuk om te improviseren.
 • Je bent creatief.
 • Je vindt het leuk om zelf aangepaste bewegingsactiviteiten te ontwerpen.
 • Je wilt leren om vanuit de rolstoel te sporten.
 • Je wilt leren om zittend op de vloer te sporten.
 • Je wilt leren hoe je sporters met een beperking begeleidt.

Opbouw lessen
Het zelf ervaren van ‘aangepast sporten’ staat centraal in de praktijklessen. Hierbij komen veel rolstoel- en zitsporten aan bod. Ook leer je hoe je sporters met een beperking moet begeleiden. Tijdens de kenniscolleges leren we jou hoe je sport- en spelactiviteiten moet aanbieden aan de verschillende doelgroepen sporters met een beperking. In de lessen onderlinge instructie geef jij een les aangepast sporten aan jouw eigen medestudenten.

Beroepspraktijkvorming
Je BPV vindt plaats bij een sportorganisatie die wekelijks sport- en bewegingsactiviteiten organiseert voor sporters met een beperking. Daarnaast ben je als vrijwilliger één week actief bij een organisatie die sport-/spelvakantiereizen organiseert voor mensen met een beperking.

Eindresultaat
Je bent in staat om jouw omgangsvormen af te stemmen op doelgroepen sporters met een beperking in sport -en bewegingssituaties en daarnaast ben je in staat om leiding te geven aan recreatieve sport- en bewegingsactiviteiten voor doelgroepen sporters met een beperking.

Erkenning
Het keuzedeel is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld en beroepsorganisaties.
Er is geen bondsdiploma.

Intakeprocedure
Je woont de voorlichtingsbijeenkomst over het keuzedeel Sportleider aangepast sporten bij. Je volgt het college over de BPV. Hier wordt verteld hoe je geheel zelfstandig een geschikte BPV-organisatie kunt vinden.

Aanvullende informatie
Dit keuzedeel is een prima voorbereiding/verdieping voor alle profielen die aangeboden worden op CIOS Arnhem omdat je binnen elk profiel in aanraking kunt komen met een speciale doelgroep. Echter sluit het keuzedeel het best aan bij het profiel Bewegingsagogie.

Info
www.gehandicaptensport.nl
www.specialolympics.nl
www.sportiefbewegen.nl
www.dovensport.net
www.gezondheidsplein.nl
www.schikorganisatie.nl
www.sailwise.nl
www.wielewaal.nl

Kosten
€ 900,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Josje Peters, j.peters@rijnijssel.nl, en Bart Gieling, b.gieling@rijnijssel.nl.

Aanmeldformulier

Voor wie is dit bedoeld?
Voor mensen die gediplomeerd sportmasseur willen worden.

Het werkveld
Sportverenigingen, fitnesscentra, sauna’s, eigen praktijk.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Gezonde sporters.

Vereisten
Je moet beschikken over goede sociale, contactuele en communicatieve vaardigheden. Daarnaast moet je initiatief tonen en affiniteit hebben mensen te willen helpen. De vakken anatomie, fysiologie, EHBO en trainingsleer moet je boeiend vinden.

Intakeprocedure
Er kan een intakegesprek plaatsvinden waarin de geschiktheid wordt getoetst.

Inhoud lessen

 • Theorie massage, verzorging, anatomie, fysiologie en kwaliteitszorg
 • Praktijk massage en sportverzorging onderste extremiteit.
 • Massage en sportverzorging romp.
 • Massage en sportverzorging bovenste extremiteit.
 • Examentraining.

Beroepspraktijkvorming
Uitgegaan wordt van 80 uur BPV binnen een door de docent goedgekeurde organisatie. Voorwaarden BPV-opdrachten kunnen gedaan worden en er is deskundige begeleiding aanwezig.

Eindresultaat
Je bent vakbekwaam, je hebt een adviserende rol als het gaat om blessurepreventie/nazorg en je kunt zelfstandig functioneren als sportmasseur, sportverzorger.

Erkenning
Je kan het diploma van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) behalen mits je aan de eisen hiervan voldaan hebt. Ben je in het bezit van dit diploma dan kun je lid worden van het NGS en in het kwalificatieregister komen.

Aanvullende informatie
Dit keuzedeel is een goede voorbereiding op de opleiding Fysiotherapie.

Benodigdheden

 • Twee dictaten anatomie/fysiologie en massage/sportverzorging (bij aanvang van het schooljaar op het CIOS te verkrijgen.)
 • Handdoeken
 • Ogpotlood
 • Praktijkkleding waaronder een wit T-shirt
 • Examen-/diplomaregistratie NGS.

Info
http//www.ngsmassage.nl/

Kosten
€ 1200,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Maarten Kuppens: m.kuppens@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is dit bedoeld?
Voor mensen die tennisleraar willen worden met een erkende KNLTB licentie A.

Het werkveld
Tennisverenigingen, tennisscholen, tennishallen.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Mensen die op recreatief en prestatief tennisniveau willen leren spelen.

Vereisten
Minimale tennisvaardigheid op niveau 6 (toelatingsniveau 7).

Opbouw lessen
Theorie 30%, praktijk 70%.

Beroepspraktijkvorming
Tennisvereniging, tennisschool ed. Stagetijden vinden plaats in overleg met de stageplek. Er zal minimaal 120 uur BPV per leerjaar worden gelopen.

Eindresultaat
Je kunt klassikale en individuele tennistrainingen verzorgen met als doel de (recreatieve) spelers tot beginnende wedstrijdspelers op te leiden. Je hebt een sporttechnische, beleidsmatige en PR-taak.

Erkenning
Na het volgen en afronden van het keuzedeel Tennisleraar A ben je in bezit van een erkende licentie Tennisleraar A van de KNLTB. Als erkend Tennisleraar A kan je bij alle verenigingen en tennisscholen in Nederland aan het werk.

Overig
De duur van het keuzedeel Tennisleraar A is 2 jaar, 68 weken.

Info
www.knltb.nl.

Kosten
€ 900,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Maarten Kuppens: m.kuppens@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is het bedoeld?
Voor mensen die trainingen en wedstrijdbegeleiding willen verzorgen voor dames selectiegroepen bij een turnvereniging tot en met nationaal niveau. Het ondersteunen van het verenigingsbestuur als professioneel werker in de turnsport.

Het werkveld
Gymnastiek- en turnverenigingen.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Dames selectiegroepen bij gymnastiek en turnverenigingen.

Vereisten
Gymnastiek leider niveau 3 CIOS of Turnleider niveau 3 KNGU – licentie behaald.

Opbouw lessen
Lessen praktijkgerichte uitwerking van turndynamica/biomechanica, technieken, methodieken, mentale training. Theorie als ondersteuning van de methodieken, technieken en doelgroepen.

Beroepspraktijkvorming
Interne opleiding bij turnschool. Bestaat uit 2 blokken van 4 uur training in de week.
Vakanties wordt door getraind en wordt ook een beroep op je gedaan er dan zo vaak als mogelijk is te zijn. Niveau 2de divisie en hoger.

Eindresultaat
Je kunt op verantwoorde en veilige wijze trainingen verzorgen voor de nationale wedstrijdsport. Afhankelijk van je BPV voor het damesturnen. Je kunt de turnster begeleiden naar en op een wedstrijd. Je kunt bestuur ondersteunen met technische beleidsplannen. Je kan plannen en periodiseren voor de selectiegroep. Je bent in het bezit van een volledige turnen niveau 4 licentie.

Erkenning
De turnleider niveau 4 wordt erkend door de KNGU.

Aanvullende informatie
Dit keuzedeel gaat diep in op het analyseren van bewegingen en het komen tot juiste methodische stappen om de fouten te herstellen.
Dit keuzedeel wordt gegeven bij een turnvereniging in Huissen.

Aan te schaffen

 • Mappen voor stage- en schoollessen.
 • Trainingspak/sportkleding

Info
www.kngu.nl

Kosten
€ 900,00
Houd rekening met extra kosten in verband met bezoek wedstrijden en dergelijke.

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Maarten Kuppens: m.kuppens@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is dit bedoeld?
Voor mensen die voetbaltrainer en coach willen worden binnen de jeugdafdeling van een voetbalvereniging.

Het werkveld
Amateurvoetbalverenigingen.

De doelgroep waar je mee gaat werken
In eerste instantie krijg je als trainer/coach te maken met kinderen/jongeren die lid zijn van de voetbalvereniging waar jij als trainer/coach werkzaam bent.

Vereisten
Voldoende voetbalvaardigheden, zelfstandig kunnen functioneren en afspraken nakomen, kunnen omgaan met vormen van feedback, motivatie vanuit het vak voetbal.

Opbouw lessen
De lessen zijn een mix van praktijklessen ondersteund door theorie.
50 % praktijk en 50 % theorie.

Beroepspraktijkvorming
BPV vindt gedeeltelijk plaats in het weekend maar natuurlijk ook in de avonduren. Als CIOS vinden we het van groot belang dat je een stageplaats zoekt die bij je past en waarbij je het gevoel hebt dat je veel kunt leren. Aan de stageplek worden niveaueisen gesteld: O13-O19, niveau stageteam minimaal 1e klasse jongens (O13-O19) of hoofdklasse meiden (O15-O19).

Erkenning
KNVB diploma UEFA C Youth.

Eindresultaat
Je kunt een wedstrijd analyseren, een wedstrijd coachen, een training voorbereiden, een training geven, de training evalueren en reflecteren, je begeleidingsteam aansturen, achtergronden van training en coaching beschrijven en individuele spelers begeleiden.

Aan te schaffen

 • Het boek 'Coachen van voetballen - het jeugdvoetballeerproces' (in de digitale leeromgeving van de KNVB digitaal aangeboden en bij het cursusgeld inbegrepen)
 • Sportkleding (verplicht op de stage).
 • Voetbalschoenen.

Kosten
€ 900,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Gerrit Willems: g.willems@rijnijssel.nl

Aanmelden
UEFA C Youth op een onderwijsinstelling | KNVB

Voor wie is het bedoeld?
Voor mensen die video-analist willen worden binnen de teamsporten.

Het werkveld
Amateurverenigingen en professionele verenigingen.De doelgroep waar je mee gaat werken.
Selectieteams, zowel jeugd als senioren van alle teamsporten.

Vereisten

 • Voldoende inzichtelijke kennis van 'jouw' teamsport.
 • In het bezit van een 'Windows' laptop.
 • Zelfstandig kunnen functioneren, afspraken nakomen en kunnen omgaan met vormen van feedback.
 • Affiniteit met het vak video-analist

Opbouw lessen
Je hebt gedurende 1 semester lang theorielessen en daarnaast 2 wedstrijdbezoeken en een werkveldbezoek.
Let op: dit keuzedeel wordt in een half schooljaar gegeven.

Beroepspraktijkvorming
BPV vindt hoofdzakelijk in de weekenden plaats. Je bent vooral bezig om de wedstrijden achteraf verder te analyseren middels beeldmaterialen en het uitwerken van presentaties, dit kan natuurlijk op elk geschikt moment. Het is van belang dat je een stagevereniging vindt die zelf een video-analist heeft of waarvan trainers affiniteit met video-analyse hebben en die jou goed kunnen en willen begeleiden.

Erkenning
Er is vooralsnog geen erkenning vanuit bonden of andere organisaties.

Eindresultaat
Je kunt een uitgebreide sjabloon maken, wedstrijden filmen, live wedstrijden annoteren, analyses en presentaties maken aan de trainers, het team en de spelers. Daarnaast heb je een goed beeld van de diverse programma’s die er zijn om video-analyses te maken.

Kosten
€ 1050,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Jeroen de Hoop: j.d.hoop@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Deze opleiding valt samen in de opleiding TC Breed (trainer coach breed)

Voor wie dit is bedoeld
Voor beginnende trainers bij één van de genoemde sporten.

Het werkveld
Handbalverenigingen, basketbalverenigingen, volleybalverenigingen en korfbalverenigingen. Maar je kunt je trainerskwaliteiten uiteraard ook gebruiken binnen andere werkvelden zoals scholen, gemeenten en sportraden.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Afhankelijk of je opgaat voor niveau 2 of 3. Niveau 2 richt zich op alle jeugd en senioren t/m de 2de klasse, terwijl Niveau 3 zich richt op senioren vanaf de 1ste klasse en jeugd A of B topklasse.

Vereisten
Voldoende basiskennis van spelregels, techniek en tactiek. Competitie spelen of gespeeld hebben tot en met het afgelopen seizoen. Het trainersvak ambiëren. Gemotiveerd zijn.

Opbouw lessen
Elke week zowel theorie als praktijk. Bij de praktijk moet je er rekening mee moet houden dat zowel handbal als basketbal als korfbal als volleybal aan bod komen. Uiteraard wordt er waar mogelijk gedifferentieerd naar interesse.
Mogelijk verplichte workshops bij de bond, buiten de lestijden om.

Beroepspraktijkvorming
120 uur bij een zelfgekozen volleybalvereniging.

Eindresultaat
Je bent geschoold op de volgende gebieden geven van trainingen, coachen van wedstrijden, organiseren van activiteiten en begeleiden van kader.

Erkenning
Bondserkend diploma VT 2/3
Je krijgt pas het diploma van de bond nadat via de bond een examen is afgelegd.

Intakeprocedure
Aan kunnen geven dat je voldoet aan de eerder genoemde vereisten. Dit doe je met een zelfscan waarin je geschiktheid voor dit keuzedeel wordt aangetoond.

Info
www.nevobo.nl

Kosten
€ 900,00
Mogelijk extra reiskosten.

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij Maurits van de Weijer: m.v.d.weijer@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier

Voor wie is het bedoeld?
De cursus zwemonderwijzer is voor elke cursist die affiniteit heeft met water én ambitie heeft om te werken binnen een zwembadorganisatie. Hij/zij is in staat om aan diverse groepen les te geven.

Het werkveld
Zwemverenigingen, Particuliere zwembaden, Gemeentelijke zwembaden.

De doelgroep waar je mee gaat werken
Vooral kinderen die les krijgen in het zwem-ABC.

Vereisten

 • Affiniteit hebben met zwemmen.
 • Een BPV-plaats hebben binnen een zwembadorganisatie waar lessen worden gegeven in het elementaire zwemmen (zwem ABC en zwemvaardigheid, ABC-licentie NRZ, 25 meter bad.).
 • Beschikken over doorzettingsvermogen en de juiste motivatie.

Goed kunnen zwemmen is geen noodzaak!

Opbouw lessen
De lessen zijn opgebouwd rondom de voorbereidende opdrachten van A t/m F van de NRZ. De 2,5 lesuren per week bestaan onder andere uit het volgen van hoorcolleges, werkcolleges en praktijklessen gericht op het leren lesgeven, technieken, methodieken en het organiseren van diploma zwemmen. We starten met het geven van lesdelen naar hele lessen en uiteindelijk lessenreeksen waarin je ook een examen aflegt.
Zijn al de voorbereidende opdrachten voldoende afgesloten mag je op voor je PvB (praktijkexamen, Proeve van Bekwaamheid) die uit drie leereenheden bestaat.

Gedurende het schooljaar wordt gewerkt aan de competenties gericht op het vak van zwemonderwijzer. De competenties komen terug in de lesopdrachten en voorbereidende opdrachten (NRZ) die je voorbereiden op de 3 leereenheden (de PvB).

Beroepspraktijkvorming
De BPV beslaat in totaal uit minimaal 120 uur (3,5 uur per week).
Je zoekt een eigen stageplaats waar lesgegeven wordt in het zwem-ABC en waar zwemvaardigheidsdiploma’s en diploma’s afgenomen worden (minimaal 120 uur). Ook moet het zwembad in bezit zijn van een ABC-licentie NRZ en een 25 meter bad.

Eindresultaat
Je behaalt het NRZ-certifiaat 3 (CE3). Direct na het voldoende afronden van je keuzedeel en PvB, ontvang je het certificaat.
Je bent doorgaans werkzaam bij zwemverenigingen, zwembaden en zwemscholen.
Je primaire taak is het zelfstandig geven van veilige en verantwoorde zwemlessen aan kinderen gericht op het zwem-ABC en de zwemvaardigheidseisen.

Kosten
€ 900,00

Meer weten?
Meer informatie is te verkrijgen bij William Verweij: w.verweij@rijnijssel.nl

Aanmeldformulier