Podiumkunsten

Acteur | Theater

BOL

De theateropleiding voor ambitieuze en talentvolle jongeren die alles uit zichzelf en hun opleiding willen halen. Voor jongeren die theater willen maken en willen leren. Als speler en maker. In lessen en projecten maar ook door zelfstudie, het bezoeken van voorstellingen, het lezen van toneelteksten, het kijken van films, het bezoeken van musea, het lopen van stages en ga zo maar door.

De theateropleiding van Rijn IJssel legt de verbinding tussen het vmbo en de hbo kunstvakopleidingen.

Dit kun je doen na je studie

Je werkt als speler/maker, regisseur of trainingsacteur. Je acteert in professionele theater-, film- of andere producties. Daarbij ben je met veel dingen tegelijkertijd bezig: teksten leren, repeteren, achtergrondinformatie over een stuk opzoeken en het stuk in een context plaatsen.

25651, Acteur

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
Je krijgt na aanmelding een uitnodiging voor een auditie.
Het aantal beschikbare plaatsen voor deze opleiding is vastgesteld op 23.

Auditie

Je moet auditie doen om te kunnen worden toegelaten tot de opleiding. Tijdens de selectieprocedure wordt er gekeken of je over genoeg kwaliteiten beschikt om aan onze opleiding te kunnen worden opgeleid. Er wordt gelet op aanleg, talent en geschiktheid van lichaam en stem.
Om deel te kunnen nemen aan de auditie moet je sowieso voldoen aan de wettelijke toelatingseisen.

Overige vereisten

Naast dat je talent hebt, het geweldig vindt om te spelen en theater te maken, moet je over een gezond lichaam, goede stem en grote spelfantasie beschikken. Daarnaast vragen we discipline, toewijding, nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen. Het theater heeft zijn eigen wetten en regels: je bent er altijd, je bent op tijd en je kent je tekst.

Zowel fysiek als mentaal moet je aan de bak.

Beoordelingscriteria auditie

Hier vind je een uitgebreide toelichting op de beoordelingscriteria.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Je leert artistieke vakbekwaamheid te tonen.
 • Je ontplooit vakmanschap en onderscheidend vermogen.
 • Je evalueert en reflecteert op je professioneel handelen als artiest.
 • Je positioneert jezelf als professioneel artiest en onderhoudt en organiseert je eigen (net)werk.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt je professionele netwerk.
 • Je profileert jezelf en je product (in de markt).
 • Je sluit zakelijke overeenkomsten af en voert de administratie.
 • Je verzorgt educatieve activiteiten.

In het profieldeel krijg je lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als acteur. Je acteert later in een professionele theater-, film- of andere producties. Wat komt daarbij kijken?

 • Je zorgt voor een optimale conditie.
 • Je bereidt je  voor op de voorstelling/opname/performance.
 • Je werkt onder leiding van een regisseur.
 • Je maakt een act.
 • Je voert de dramavoorstelling/uitvoering uit.

Tijdens deze opleiding werk je voornamelijk projectmatig. Je speelt en maakt voorstellingen onder begeleiding van docenten of op zelfstandige basis. Daarnaast onderhouden we nauw contact met het werkveld; onze gastdocenten zijn werkzaam als onder meer acteur, theatermaker, regisseur, choreograaf en muzikant.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn nog in ontwikkeling.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Ondernemerschap mbo
 • Livetechniek
 • Voorbereiding hbo
 • Voorbereiding hbo kunstonderwijs
 • Opzet eigen lespraktijk
 • Podiumteksten schrijven

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 15,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 15,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 0,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen  
geen  

Je kunt na het bepalen van je diploma doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld naar toneelscholen in Nederland en België, mime-opleidingen, de regieacademie en verschillende drama-docentopleidingen. Of je gaat door naar hbo-kunstvakopleidingen zoals Fotografie, Beeldende Kunst en Vrije Kunst.

Let op: je diploma geeft nooit een garantie voor de aanname bij een hbo-opleiding.

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.