Podiumkunsten

Muzikant | Muziek

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je creëert zelfstandig muziek waarmee je als individu kunt optreden. Je zingt en kunt jezelf begeleiden met gitaar of toetsen, maar misschien zie je zelf nog meer mogelijkheden. Tevens biedt de opleiding goede doorstroommogelijkheden naar het hbo.

De muzikantenopleiding richt zich op eigenzinnige, creatieve solisten die zelf muziek kunnen schrijven. Je wordt opgeleid tot ondernemer in de muziekindustrie. Jouw muzikale product staat centraal en jij bepaalt zelf voor een groot deel hoe jouw opleiding eruitziet.

Online lessen
Sinds de coronacrisis zijn de meeste lessen digitaal. Docent Igor verzorgt zijn online lessen vanuit zijn eigen ISEK Studio. ISEK Studio is een productie-, schrijf- en opnamestudio die Igor zelf heeft opgezet. Hij werkt daar als producer samen met verschillende bands en artiesten. De genres lopen uiteen van reggae en drum & bass, tot urban en elektronisch!

Wat vinden wij belangrijk?

 • Ambachtelijke vaardigheden: binnen de opleiding krijg je onder andere les in vocals, performance, gitaar, piano, songwriting, muziektheorie en muziekproductie.
 • Ondernemen: als muzikant ben je ook ondernemer. Je leert je eigen muzikale product te verkopen op een manier die bij je past.
 • Persoonlijke begeleiding: je bent de ontwerper van je eigen onderwijs. Jij bepaalt wat je wilt leren en onze docenten ondersteunen je daarin.
 • Samenwerking: je wordt opgeleid als solist maar als muzikant is het ook belangrijk om te kunnen samenwerken. Je leert samenwerken met andere muzikanten en kunstenaars uit andere disciplines.
 • Praktijkervaring: door middel van optredens en stage doe je veel praktijkervaring op.

25654, Muzikant

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Duur

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Je kunt in overleg bij deze opleiding het hele jaar door instromen zolang het maximale aantal van 15 studenten nog niet is bereikt.

Auditiedata

Er zijn aanvullende auditiedata vastgesteld voor schooljaar 2021-2022: 31 mei, 21 juni en 24 juni 2021.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend
Naast bovenstaande eisen zijn er voor deze opleiding aanvullende eisen. Het gaat om stem- en/of instrumentbeheersing en om de geschiktheid voor de beroepspraktijk. Dit wordt beoordeeld in de auditieprocedure.
Het totaal aantal beschikbare plaatsen voor de opleiding Muzikant is vastgesteld op 10.
Er bestaat altijd veel belangstelling voor de opleiding. Meld je dus op tijd aan. Je krijgt dan een uitnodiging voor de auditie.

Auditie

Na je aanmelding voor deze opleiding muzikant ontvang je van ons een brief met informatie over de auditieprocedure.
De auditie bestaat uit een digitale opdracht, een gesprek en een auditiedag.

Er zijn nog geen auditiedata vastgesteld.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent.

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

De opleiding bestaat uit leereenheden. Deze leereenheden duren vijf weken en bestaan uit verschillende werkprocessen. Wat onder andere aan bod komt is het ontwikkelen van eigen songs, het performen van covers, het organiseren van een showcase, het maken van een eigen EP, het maken van een titelsong voor een film en het maken van een performance van 45 minuten.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Engels. 

Binnen de leereenheden komen de volgende onderdelen aan bod die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep:

 • Vocals
 • Backing vocals
 • Gitaar
 • Piano
 • Performance
 • Organisatie
 • Songwriting
 • Muziekproductie
 • Algemene Ondernemersvaardigheden
 • Muziekgeschiedenis
 • Loopbaan en burgerschap
 • Muziektheorie

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. 
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Ondernemerschap mbo
 • Livetechniek
 • Voorbereiding hbo

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Vanwege de coronamaatregelen heeft de minister van OCW het lesgeld voor schooljaar 2021-2022 (als je op 1 augustus 2021 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 608,00 per cursusjaar. Dat is een korting van 50% op het oorspronkelijke bedrag.

 

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 35,00
Bezoek optredens  
Pen, schrijfblok, blok muzieknotatie  
20 snelhechters, insteekhoezen en tabladen  
Oordoppen op maat gemaakt door Gehoorbescherming  
MacBook voor Windows pc voorzien van muzieksoftware  
Laptop  
Voor gitaar/bas: instrument, stemapparaat, Jack-kabels  
Voor toetsen: Jack-kabels, MIDI master keyboard (49 of 61 toetsen)  
Voor drums: clutches, bekkensets, stokken  
Voor zang: microfoon, XLR kabels  
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 35,00
Bezoek optredens  
Aanvullende voorzieningen  
Studiereis Berlijn (optioneel) € 450,00
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 20,00
Bezoek optredens  
Aanvullende voorzieningen  
Studiereis Berlijn (optioneel) € 450,00

Na het afronden van deze opleiding ben je in principe toelaatbaar tot het hbo. Oud-studenten hebben gekozen voor vervolgopleidingen in de muziek, maar ook voor bijvoorbeeld creatieve therapie, music management of bedrijfskunde. Voor hbo-muziekopleidingen geldt dat deze ieder een eigen toelatingsbeleid hebben: je zult hiervoor auditie moeten doen.

MusicXchain – Let music take you over borders

MusicXchain is een Erasmus KA2-project (strategisch partnerschap) voor instellingen die muziekeducatie aanbieden op mbo-, EQF4-, Berufsfachschule- of pre-universitair niveau.

MusicXchain

Het doel van MusicXchain is het ontwikkelen van werkwijzen om internationale samenwerking tussen partners, hun medewerkers en studenten mogelijk te maken. De uitvoering is bedoeld voor studenten om hun ondernemersgeest te bevorderen en hun vaardigheden te vergroten om vertrouwen te krijgen in het vinden van nieuwe mogelijkheden voor studie en werk op Europees niveau. Voor de medewerkers streeft MusicXchain naar het delen van ideeën, goede oefeningen en hulpmiddelen om de nieuwste pedagogische ontwikkelingen bij te houden.

Coördinatie van het project door Gradia Jyväskylä, Markku Rinta-Pollari en Suvi Uura
Projectmanagement: Rea Tuominen

https://blogit.gradia.fi/musicxchain/

MusicXchain – Let music take you over borders

MusicXchain is an Erasmus KA2 (strategic partnership) project for institutions providing music education on vocational/ EQF4/ berufsfachschule / pre-university levels.

MusicXchain

The purpose of MusicXchain is to develop practices for enabling international co-operation between partners, their staff and students. These practices are designed for students to foster their enterpreneurial mindset and boost their skills for getting confidence in finding new possibilities of study and work on European level. For the staff MusicXchain aims to share ideas, good practices and provide tools for keeping up in the newest pedagogical developments.

Coordination of project by Gradia Jyväskylä, Markku Rinta-Pollari and Suvi Uura
Project Management: Rea Tuominen

https://blogit.gradia.fi/musicxchain/

Actueel

Eén busje. Twaalf studenten Creatieve Industrie van Rijn IJssel. Hun directeur als chauffeur en tourmanager. Dat zijn de ingrediënten van een uniek zomerinitiatief....