Horeca & Bakkerij (Vakschool Wageningen)

Uitvoerend bakker

BOL

Dit kun je doen na de bakkersopleiding

Je bent als Uitvoerend bakker in staat om allerlei bakkerijproducten te maken. Werkzaamheden plannen en voorbereiden is daarbij een belangrijke eerste stap. Je maakt brood, taart en gebak aan de hand van vaste recepten. Je gebruikt je creativiteit bij het decoreren, modelleren en snijden. Als de producten klaar zijn, beoordeel je de kwaliteit ervan. Daarnaast moet je de producten netjes kunnen verpakken. Werken in de bakkerij betekent ook dat je na het bakken aan de slag gaat met het schoonmaken van je gereedschap en het opruimen van de werkruimten. Je gaat hierbij zorgvuldig en hygiënisch te werk.

Kijk naar het filmpje van de mbo-opleiding Uitvoerend bakker voor meer informatie.

25721, Uitvoerend bakker

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Deze BOL-opleiding duurt 2 jaar.

Je kunt bij deze opleiding ook in januari starten.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding; dit betekent dat je onderwijs volgt op school en daarnaast stage loopt in de praktijk. Een opleidingsjaar bestaat uit 8 periodes van 5 weken. De periodes noemen we bij Rijn IJssel leereenheden. Tijdens zo’n leereenheid van 5 weken werk je aan een taak die je later in je beroep gaat uitvoeren. Je krijgt daarvoor allerlei leeractiviteiten aangeboden. Leeractiviteiten zijn bijvoorbeeld theorie- of vaardigheidslessen, workshops en hoorcolleges.

Je krijgt in de eerste fase van de opleiding praktijklessen op het gebied van brood, banket en sierwerk! Dé stevige basis waar Vakschool Wageningen bekend om staat en waar je later veel plezier van hebt!

Je doet niet alleen in de praktijk werkervaring op. Ook op school werk je mee in de projectbakkerij, bakkerijwinkel en lunchroom. Je leert daardoor op school wat je later in je beroep nodig hebt. Dat maakt je extra aantrekkelijk voor toekomstige werkgevers: je kunt immers direct aan het werk!

Je verwerft kennis over:

 • bakkerijproducten en -grondstoffen
 • gebruikte gereedschap en apparaten
 • recepturen
 • bereidingstechnieken
 • rijs- en bakprocessen
 • richtlijnen omtrent veiligheid, hygiëne en kwaliteit

Je verwerft vaardigheden die je nodig hebt om bakkerijproducten te maken en om allerlei procedures en richtlijnen in de bakkerij toe te passen. In deze opleiding leer je vooral de basisvaardigheden van de bakkerij. Je krijgt brood-, banket- en sierwerklessen. Je leert afwegen, hoe je degen/beslagen moet maken en hoe je deze moet verwerken. Na het maken van een product leer je ook hoe je moet bakken en decoreren.

In de opleiding krijg je naast de bovengenoemde beroepsgerichte onderdelen ook algemene vakken zoals Nederlands, rekenen, ICT, loopbaan en burgerschap.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken voor je beroep leren via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Dit vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en helpt je bij de doorstroom naar een vervolgopleiding.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Digitale vaardigheden basis
 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
 • Engels A2/B1
 • Duurzaamheid in het beroep B
 • Engels in de beroepscontext A2
 • Streekproducten

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL 
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 500,00
Readers keuzedelen (optioneel) € 20,00-40,00
Beroepskleding  vanaf € 190,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 110,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar de niveau 3-opleiding Zelfstandig werkend bakker.

Actueel

Goede voeding bereiden. Voedsel waar een topsporter nóg beter van presteert. Dat is waar het in de kern om draait bij het keuzedeel Topsportkok. Dankzij...