Ondersteuning

Jongeren met autisme (KAIRO)

Ondersteuning nodig bij je mbo-opleiding?

Er zijn steeds meer jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) die een middelbare beroepsopleiding volgen. Vaak gaat dat zonder al te grote problemen. Maar soms lopen deze jongeren tegen knelpunten aan. Dat kan verschillende oorzaken hebben:

  • vaak zitten er veel meer studenten op school dan je gewend bent;
  • er wordt vaak met grotere groepen gewerkt;
  • er wordt veel in groepjes samengewerkt;
  • het onderwijs op school is niet aangepast op studenten met autisme;
  • er wordt van studenten verwacht dat ze min of meer zelfstandig kunnen werken.

Dat zorgt ervoor dat het volgen van een middelbare beroepsopleiding voor jongeren met autisme niet gemakkelijk is. Bovendien zijn de docenten van de opleidingen niet specifiek opgeleid om les te geven aan jongeren met autisme. Ook is het lesmateriaal meestal onvoldoende aangepast.

KAIRO

Toch vinden wij dat jongeren met autisme een kans verdienen op een goede middelbare beroepsopleiding. Daarom werken wij samen met het dr. Leo Kannerhuis. Dit centrum voor autisme ontwikkelde voor studenten van Rijn IJssel een onderwijs-, trainings- en begeleidingsprogramma, KAIRO.
Het dr. Leo Kannerhuis traint en begeleidt jongeren zodat ze beter zijn voorbereid op het volgen van de beroepsopleiding. Samen maken wij opleidingen geschikter voor jongeren met autisme. We trainen docenten en passen de lessen en de leeromgeving aan Op deze manier wordt het voor jongeren met autisme beter mogelijk om een beroepsopleiding te volgen.

Voor wie?

KAIRO is voor jongeren van 16 tot en met 25 jaar met de diagnose ASS die bij ons een beroepsopleiding willen volgen en daarbij extra begeleiding nodig hebben. Deelname aan KAIRO is mogelijk wanneer de deelnemer:

  • voldoet aan de vereiste vooropleiding of een aantoonbaar vergelijkbaar niveau heeft;
  • gemotiveerd is om aan het programma deel te nemen (dit geldt zowel voor de jongeren zelf als voor ouders of verzorgers)
  • voldoende perspectief lijkt te hebben op het succesvol volgen en afronden van de opleiding.

De eventuele toelating is afhankelijk van de intake door de opleiding.

Aanmelding en intake

Je kunt je niet zelf aanmelden. Dat kunnen alleen erkende verwijzers. Dit zijn de huisarts en de psychiater bij jongeren boven de 18 jaar. Voor jongeren onder de 18 verwijzen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar het Leo Kannerhuis.

Meer informatie? Neem contact op met het aanmeldbureau, 088 3574430 of secretariaatkairo@leokannerhuis.nl.

Na aanmelding word je met je ouders/verzorgers voor een intake uitgenodigd. Er vindt zowel een intake vanuit het dr. Leo Kannerhuis als vanuit Rijn IJssel plaats. In deze intakegesprekken worden de motivatie en mogelijkheden voor deelname aan KAIRO nader onderzocht.
Neuropsychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van dit intaketraject. Door het intaketeam wordt besloten of een jongere aan KAIRO kan deelnemen.

Nog vragen?