Ondersteuning & Studiebegeleiding

Goede studiebegeleiding & persoonlijke aandacht

Goede studiebegeleiding en persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. Vanaf de eerste kennismaking tot het moment dat je klaar bent met je opleiding. Ons onderwijs is kleinschalig. Op onze locaties kennen de docenten en studenten elkaar. Dat zorgt voor een vertrouwde sfeer in een herkenbare omgeving.

Check it!

Soms heb je vragen waar je niet helemaal uit komt. Of heb je zorgen waardoor je je op school niet kan concentreren. Je hebt misschien schulden, je piekert veel of je hebt vragen over je studie. Blijf hier dan niet mee rondlopen!
Op de portal Check it! vind je informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals bijvoorbeeld studie, geld maar ook dingen als piekeren en seks.

Download de app
Je kunt nu de app ‘Check it! Onderwijs’ vanuit de App Store of Play Store downloaden. Selecteer eenmalig ‘Rijn IJssel’ en je kunt aan de slag.

Extra aandacht

De afdeling Studentzaken helpt alle studenten die hulp en/of ondersteuning nodig hebben. Deze steun kan nodig zijn op het gebied van studie- en loopbaanbegeleiding en kan ook liggen in de persoonlijke sfeer.

Voor studenten die:

 • nog geen keuze hebben gemaakt;
 • op de ‘verkeerde’ opleiding zitten;
 • van school af moeten;
 • geen idee hebben wat ze willen;
 • problemen hebben met bijvoorbeeld: studeren, examenvrees, faalangst en contacten leggen;
 • het even niet meer zien zitten;
 • vastlopen met rekenen, taal of andere leerproblemen;
 • informatie over opleidingen willen hebben;
 • om wat voor redenen dan ook twijfelen.

Wat doet Studentzaken?

Onze medewerkers proberen jou zo goed mogelijk te helpen. Dit doen we door met je te praten, je opdrachten te laten maken of tests af te nemen. Dat kan individueel maar ook in groepsverband. Jij moet het doen, maar Studentzaken kan je wel helpen om problemen op te lossen en antwoorden te vinden op je vragen.

Wie werken er bij Studentzaken?

De mensen die er werken, zijn bijvoorbeeld studie- en loopbaanbegeleiders, psychologisch assistenten, orthopedagogen of psychologen. Op elke locatie van Rijn IJssel is een medewerker van Studentzaken aanwezig.

Hoe kom je daar terecht?

Je kunt contact opnemen met de trajectbegeleider op jouw locatie.

Dit is allemaal mogelijk bij ons:

 • studie- en loopbaanbegeleiding;
 • informatie-adviesgesprekken;
 • coachingsgesprekken;
 • beroepskeuze met behulp van interessetesten;
 • onderzoeken naar capaciteiten, interesses en persoonlijkheid;
 • onderzoek naar leerproblemen, zoals dyslexie;
 • begeleiding bij leerproblemen;
 • trainingen bij faalangst, examenvrees, studievaardigheden en sociale vaardigheden;
  sociaal-emotionele begeleiding.

Meer weten?

Voor meer informatie en vragen over kosten kun je contact opnemen met je mentor, de trajectbegeleider bij jou op school, of met de medewerker van Studentzaken.
026 3129019 of studentzaken@rijnijssel.nl

Zoek jij een opleiding die bij jou past? Een opleiding waarmee je kansen hebt op de arbeidsmarkt? Of wil je je omscholen naar een andere richting? Je bent van harte welkom bij het Leerwerkloket Midden Gelderland.

Leerwerkloket

In het Leerwerkloket werken Rijn IJssel, gemeente Arnhem en het UWV samen om jou de juiste ondersteuning te bieden. Het Leerwerkloket ondersteunt iedereen: (toekomstige) studenten, schoolverlaters, werkzoekenden en werkenden. Via een oriënterend gesprek wordt gekeken naar de mogelijkheden van de scholingswens en opleidingskeuze. De dienstverlening is geheel onafhankelijk en kosteloos.

Je krijgt onder meer:

 • Informatie over de arbeidsmarkt en beroepen;
 • Voorlichting over scholing en de combinatie van leren en werken;
 • Advies op maat, zodat je een keuze maakt die bij jou past.

Meer informatie

Bekijk de website van het Leerwerkloket Midden Gelderland of maak een afspraak met onderstaande adviseur:

Rozemarijn Bruinhof, 06 59836151, rozemarijn.bruinhof@leerwerkloket.nl

Voor iedere student; Passend Onderwijs
Wij hebben aandacht voor jou als student. Jouw manier van leren staat bij ons centraal. Wij willen graag dat iedere student met veel plezier zijn opleiding volgt. Samen jouw leerweg uitzetten, maakt ons onderwijs passend voor jou. Wat heb je nodig? Wat wil je leren? En hoe kunnen wij jou ondersteunen op school en in je stage? Ons en jouw doel is om met een diploma de school te verlaten.

Samen afspraken maken
Sinds 1 augustus 2014 is de regeling Passend Onderwijs van kracht. Als school gaan we samen met jou kijken wat een passend leertraject is. Als jij belemmeringen ervaart, kijken we extra goed naar jouw leertraject. Dit kan een belemmering zijn op fysiek gebied, door leer- of gedragsproblemen of door problemen op sociaal gebied. Jouw thuissituatie kan bijvoorbeeld de aanleiding zijn dat jij je moeilijk op school of op je schoolwerk kunt concentreren.

Verdiepte intake
Het is aan te raden om op het aanmeldformulier aan te geven dat er sprake is van een belemmering. Wij plannen dan met jou een gesprek in; de verdiepte intake. Je ouders/verzorgers zijn van harte welkom bij dit gesprek. Samen bekijken we wat jij nodig hebt om een diploma te halen.

In de verdiepte intake kijken we samen op welke manier het onderwijs aangepast kan worden in de opleiding van jouw keuze. Ook bespreken we welke ondersteuning jij in de opleiding nodig hebt bij de belemmering die jij ervaart.

De procedure na je aanmelding kun je hier lezen.

Wat mag je verwachten?
We regelen extra ondersteuning voor jou als uit de verdiepte intake blijkt dat dat wenselijk is. Soms biedt een opleiding zelf ondersteuning. Maar de school kan ook interne deskundigen inzetten van afdeling Studentzaken, zoals een orthopedagoog of een schoolpsycholoog.

Er zijn verschillende aanpassingen en vormen van ondersteuning mogelijk op school. Zoals:

 • Inzet van hulpmiddelen voor bijvoorbeeld slechtziendheid of slechthorendheid.
 • Aanpassingen van het lesrooster of je studieprogramma.
 • Extra hulp voor het plannen en organiseren van je taken.
 • Inzet van een doventolk.
 • Meer tijd en aandacht voor jouw studievoortgang.
 • Je plek in de klas of gebruik maken van een time-out moment.
 • Diverse trainingen waaronder leren omgaan met faalangst.

Ook zijn er verschillende aanpassingen en vormen van ondersteuning mogelijk tijdens de stage. Zoals:

 • Extra voorbereiding in verband met jouw specifieke omstandigheid.
 • Zorgvuldige afstemming met begeleider(s) in het stagebedrijf.
 • Extra bezoeken, vaker contact tijdens de stage.
 • Extra pauze.
 • Aanpassingen van de werkplek.
 • Inzet van extra deskundigheid.

Mocht je aanpassingen nodig hebben bij toetsing en examens, dan kan dat ook. Zoals:

 • Aanpassing van de toets.
 • Extra tijd.
 •  Prikkelarme ruimte.
 •  Aanpassingen voor doven en slechthorenden.
 • Langere onderbrekingen tussen toetsen. 

Let op: Voor de aanpassingen bij toetsing en examens is altijd instemming nodig van de Examen Commissie. Denk jij dat je een aanpassing nodig zou kunnen hebben? Bespreek dit dan tijdens de intake. Vraag op welke manier jij de aanpassing kunt aanvragen bij de Examen Commissie.

Staat de ondersteuning of aanpassing die jij nodig hebt hier niet bij? Je kunt je gerust aanmelden, wij gaan namelijk graag met jou in gesprek.

Externe deskundigen
Wij werken ook samen met externe organisaties om jou optimaal te ondersteunen of om de juiste aanpassingen te kunnen doen. Onze partners zijn:

KAIRO
Studenten met autisme kunnen het traject KAIRO volgen. Dit is een onderwijs- behandeltraject, een vorm van training (behandeling) en ondersteuning in het reguliere onderwijs. In dit traject werken wij samen met het Dr Leo Kannerhuis in Oosterbeek.

Visueel beperkt (cluster 1)
Voor de begeleiding van jongeren met een visuele belemmering kan (externe) ambulante begeleiding van cluster 1 worden ingezet. Wij werken samen met Visio.
Bij Visio kan iedereen terecht met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

Doof/slechthorend (cluster 2)
Voor de begeleiding van jongeren met een auditieve belemmering kan (externe) ambulante begeleiding ingezet worden van cluster 2. Wij werken samen met Kentalis.
Kentalis is er voor mensen (en hun omgeving) die slechthorend of doof zijn en mensen met een taalontwikkelingsstoornis of doofblindheid.

Epilepsie
Voor de begeleiding van jongeren met epilepsie werken wij samen met deskundigen op dit gebied, zoals De Berkenschutse.

Onderwijsconsulenten
Soms is het lastig is om een passende opleiding te vinden.  Dan kun je advies en ondersteuning vragen bij de onderwijsconsulenten. Zij zijn op de hoogte van de regelgeving én zij hebben contact met verschillende mbo-instellingen.

Opleiding niet passend?
Het kan zijn dat de opleiding de ondersteuning of aanpassing die jij nodig hebt niet kan bieden. In dat geval helpen wij jou graag verder in het maken van een passende keuze voor een andere opleiding.

Ben jij het niet eens met de afspraken die school wil maken? Of geeft een opleiding aan dat de ondersteuning of aanpassing niet geboden kan worden en ben jij het daar niet mee eens? Dan kun je een klacht indienen.

Heb je vragen over Passend Onderwijs?
Neem contact op met het Steunpunt Passend Onderwijs (voorheen Steunpunt Studie en Handicap). Telefoon 06 41313305 of mail naar Linda van Silfhout l.v.silfhout@rijnijssel.nl

Let op: Het initiatief ligt bij de student om de onderwijsinstelling te vertellen dat er sprake is van een belemmering én behoefte is aan aanpassing en/of ondersteuning in het onderwijs. Jij, of jouw vertegenwoordiger, moet daarbij aangeven welke aanpassing en/of ondersteuning gewenst is in de bewuste situatie. De onderwijsinstelling hoeft niet altijd rekening te houden met de beperking die het gevolg is van handicaps of chronische ziekte. De Wet Gelijke Behandeling gaat uit van een aanpassing in een concrete  individuele situatie, waarbij steeds gekeken wordt of de aanpassing of ondersteuning geboden kan worden.

Ons dyslexiebeleid

Heb je gekozen voor een opleiding bij Rijn IJssel en beschik je over een dyslexieverklaring? Dan is het belangrijk dat je de dyslexieverklaring zo snel mogelijk inlevert, het liefst al tijdens de intake. De deelnemersadministratie registreert jouw dyslexieverklaring.

Onderwijs

Het is belangrijk dat je weet hoe wij met dyslexie omgaan, wat wel en wat niet mogelijk is voor jou. In de eerste schoolperiode voor de herfstvakantie nodigen wij daarom alle eerstejaarsstudenten met dyslexie uit voor een informatiebijeenkomst. Je ontvangt alleen een uitnodiging als jouw dyslexieverklaring is geregistreerd bij de examencommissie. Bij jouw Loopbaancoach kun jij bij de start van de opleiding aangeven dat jij dyslexie hebt. De Loopbaancoach kan dan in jouw dossier vermelden dat je gebruik wilt maken van ClaroRead en/of dat je een dyslexieverklaring hebt. Samen met de Loopbaancoach kun jij ook een aanvraag bij de examencommissie doen voor een aanpassing van de school- en landelijke toetsen en examens. In het begin van het schooljaar wordt een bijeenkomst georganiseerd over het gebruik van ClaroRead. Deze bijeenkomst is verplicht als je gebruik wilt maken van verklanking bij toetsen/examens. Dat wil zeggen dat de tekst wordt voorgelezen door de computer.

Verklanking: ClaroRead
Al onze studenten kunnen in het onderwijs gebruikmaken van de verklankingssoftware ClaroRead. Dit is tekst-naar-spraak software. Meer informatie over ClaroRead is te vinden op www.claroread.nu. ClaroRead is op school beschikbaar en daarnaast kun je dit programma kosteloos op je eigen laptop of computer installeren.
Elk cluster van Rijn IJssel heeft één of meer contactpersonen voor het werken met ClaroRead. Deze kun je bereiken via het trajectbureau van je opleiding.

Toetsing en examinering

Wil je gebruik maken van aanpassingen bij toetsen en examens, dan moet je zo snel mogelijk een schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie. De examencommissie beoordeelt welke aanpassingen je krijgt bij de examens. Je ontvangt per post het besluit van de examencommissie. Pas als je deze brief hebt ontvangen, is het definitief. Bij ontwikkelingsgerichte toetsen bepaalt het onderwijsteam welke aanpassingen je mag gebruiken. Meestal is het besluit van de examencommissie leidend.

Mogelijke aanpassingen bij dyslexie

Code A: Extra tijd
Code B: Vergroot lettertype
Code C: Verklanking
Code Z: Overige aanpassingen, specifiek vastgesteld door de examencommissie en passend bij de student

Voor toekenning van deze aanpassingen, moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

Code A: Extra tijd

 • Dyslexieverklaring.

Code B: Vergroot lettertype

 • Dyslexieverklaring.
 • Vergroot lettertype (vergroting) wordt geadviseerd in de dyslexieverklaring, een bijlage daarvan of een aanvullend schrijven van een bevoegd deskundige. Alle kwalificerende toetsen en examens worden standaard aangeleverd in lettergrootte 12.

Code C: Verklanking

 • Dyslexieverklaring.
 • Verklanking wordt geadviseerd in de dyslexieverklaring, een bijlage daarvan of een aanvullend schrijven van een bevoegd deskundige.
 • De student werkt in het onderwijs met verklanking.
  Niet iedereen die verklanking toegekend heeft gekregen, wil bij elke toets verklanking gebruiken. Je moet zelf daarom altijd vooraf (minimaal twee weken voor een toets) bij de docent aangeven of je gebruik wilt maken van verklanking.

Code Z: Overige aanpassingen, specifiek vastgesteld door de examencommissie en passend bij de student

 • Dyslexieverklaring.
 • Aanpassing wordt geadviseerd in de dyslexieverklaring, een bijlage daarvan of een aanvullend schrijven van een bevoegd deskundige.
 • Beoordeling door de examencommissie of de aanpassing gerealiseerd kan worden.

Informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het trajectbureau van jouw opleiding.

Ondersteuning nodig bij je mbo-opleiding?

Er zijn steeds meer jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) die een middelbare beroepsopleiding volgen. Vaak gaat dat zonder al te grote problemen. Maar soms lopen deze jongeren tegen knelpunten aan. Dat kan verschillende oorzaken hebben:

 • vaak zitten er veel meer studenten op school dan je gewend bent;
 • er wordt vaak met grotere groepen gewerkt;
 • er wordt veel in groepjes samengewerkt;
 • het onderwijs op school is niet aangepast op studenten met autisme;
 • er wordt van studenten verwacht dat ze min of meer zelfstandig kunnen werken.

Dat zorgt ervoor dat het volgen van een middelbare beroepsopleiding voor jongeren met autisme niet gemakkelijk is. Bovendien zijn de docenten van de opleidingen niet specifiek opgeleid om les te geven aan jongeren met autisme. Ook is het lesmateriaal meestal onvoldoende aangepast.

KAIRO

Toch vinden wij dat jongeren met autisme een kans verdienen op een goede middelbare beroepsopleiding. Daarom werken wij samen met het dr. Leo Kannerhuis. Dit centrum voor autisme ontwikkelde voor studenten van Rijn IJssel een onderwijs-, trainings- en begeleidingsprogramma, KAIRO.
Het dr. Leo Kannerhuis traint en begeleidt jongeren zodat ze beter zijn voorbereid op het volgen van de beroepsopleiding. Samen maken wij opleidingen geschikter voor jongeren met autisme. We trainen docenten en passen de lessen en de leeromgeving aan Op deze manier wordt het voor jongeren met autisme beter mogelijk om een beroepsopleiding te volgen.

Voor wie?

KAIRO is voor jongeren van 16 tot en met 25 jaar met de diagnose ASS die bij ons een beroepsopleiding willen volgen en daarbij extra begeleiding nodig hebben. Deelname aan KAIRO is mogelijk wanneer de deelnemer:

 • voldoet aan de vereiste vooropleiding of een aantoonbaar vergelijkbaar niveau heeft;
 • gemotiveerd is om aan het programma deel te nemen (dit geldt zowel voor de jongeren zelf als voor ouders of verzorgers)
 • voldoende perspectief lijkt te hebben op het succesvol volgen en afronden van de opleiding.

De eventuele toelating is afhankelijk van de intake door de opleiding.

Aanmelding en intake

Je kunt je niet zelf aanmelden. Dat kunnen alleen erkende verwijzers. Dit zijn de huisarts en de psychiater bij jongeren boven de 18 jaar. Voor jongeren onder de 18 verwijzen de sociale wijkteams en zorgloketten van de gemeenten naar het Leo Kannerhuis.

Meer informatie? Neem contact op met het aanmeldbureau, 088 3574580 of aanmeldbureau@leokannerhuis.nl.

Na aanmelding word je met je ouders/verzorgers voor een intake uitgenodigd. Er vindt zowel een intake vanuit het dr. Leo Kannerhuis als vanuit Rijn IJssel plaats. In deze intakegesprekken worden de motivatie en mogelijkheden voor deelname aan KAIRO nader onderzocht.
Neuropsychologisch onderzoek kan onderdeel uitmaken van dit intaketraject. Door het intaketeam wordt besloten of een jongere aan KAIRO kan deelnemen.

Nog vragen?

Neem dan contact op met:
Linda van Silfhout
Steunpunt Passend Onderwijs 
Rijn IJssel
06 41313305
l.v.silfhout@rijnijssel.nl

Waarom?

Omdat je:

 • weet dat je talent hebt, maar het toch niet goed gaat met je opleiding
 • niet lekker meedraait op school
 • niet lekker in je vel zit
 • te veel toestanden hebt
 • niet precies weet wat je wilt
 • alles eens op een rijtje wilt zetten
 • gemotiveerd wilt blijven voor je studie
 • iemand zoekt met wie je goed kunt praten, los van school of thuis.

Waar gaat het over?

Je krijgt regelmatig begeleiding van een maatje, iemand bij wie je jouw verhaal kwijt kunt, die met je meedenkt, je steunt en aanmoedigt.

Deze vorm van ondersteuning is bedoeld voor alle Rijn IJssel studenten (BOL en BBL) tussen de 16 en 28 jaar.

Wat doe je dan precies?

Je spreekt elke week op een vast moment met jouw maatje af. Je kunt de tijd nemen om samen te praten, maar ook samen iets ondernemen.
Het is geen huiswerkbegeleiding, maar een maatje kan je af en toe wel helpen met opdrachten van school.

Hoeveel tijd vraagt het?

Gemiddeld vraagt het anderhalf uur per week. Het contact met een maatje is voor een jaar. Wanneer jij en je maatje dat willen, kan het langer duren.

Hoe is het georganiseerd?

Je krijgt een kennismakingsgesprek waarin je vertelt waarom je een maatje wilt en wat je interesses, wensen en verwachtingen zijn.
Wanneer aan jouw wens kan worden voldaan, zoeken wij naar een goede match voor jou. Vervolgens maak je kennis met hem of haar. Je bespreekt wat je samen wilt doen.
Na een proefperiode van een paar weken besluiten jullie of je voor een langere periode samen verder wilt.

Wij hebben regelmatig contact met jou en je maatje.

Meer informatie?

Neem contact op met de medewerker van het Studiemaatjesproject.

Erik Leus (projectmedewerker), 06 34204688, studiemaatjes@rijnijssel.nl

Financiën

Voor al je vragen over geld!

Als student krijg je met veel soorten inkomsten en uitgaven te maken: studiefinanciering van DUO, zorgverzekering, zorgtoeslag, lesgeld en studieboeken. Je hebt misschien extra inkomsten uit een bijbaantje en vaste uitgaven voor je smartphone-abonnement. Goed omgaan met je geld is dan best lastig. Hoe krijg je al die geldzaken op orde?

Wijzer met geld

Weet je niet precies hoe het zit met lenen, zorgtoeslag, bijverdiensten en meer van dat soort zaken? Of kom je geld tekort, weet je niet waar je recht op hebt en verlies je het overzicht? Dan kun je natuurlijk het internet afstruinen naar antwoorden op je vragen of… je neemt contact op met het Geldwijzerloket van Rijn IJssel. Een stuk eenvoudiger, want je hoeft het echt niet alleen uit te zoeken!

Wanneer Geldwijzer?

Je kunt bij Geldwijzer terecht met al jouw vragen over de financiële kanten van studeren en wat daar allemaal bij komt kijken. Ook als je behoefte hebt aan concrete hulp omdat je betalingsachterstanden hebt, staan we voor je klaar. Bij Geldwijzer geven we je informatie en advies en kijken wij samen met jou hoe je financiële zaken goed kunt organiseren, onder controle krijgt en dat zo houdt. Want als je financiën een puinhoop worden, ontstaan gemakkelijk schulden. De zorgen die je daarvan hebt werken weer door in je schoolprestaties en dat is wel het laatste wat je wilt!

Hoe werkt het?

Stuur een app of mail met je vraag naar Geldwijzer. Meestal kunnen we je vraag ook per mail of app beantwoorden, maar soms ligt het wat ingewikkelder. Dan maken we een afspraak met je voor een gesprek. Als het mogelijk is helpen we je direct of we verwijzen je door naar de juiste instantie.

Whatsapp: 06 14215988
E-mail: geldwijzer@rijnijssel.nl

Voorbeeldvragen

 • Kan mijn studiefinanciering verlengd worden?
 • Waarom krijg ik geen aanvullende beurs?
 • Ik heb geen geld. Hoe betaal ik mijn lesgeld en of boeken?
 • Waar moet ik op letten als ik kies voor een DUO-lening?
 • Ik heb schulden. Hoe kom ik daar uit?
 • Welke inkomsten kan ik verwachten?
 • Waar moet ik aan denken als ik op kamers ga?
 • Hoeveel kost het studentenleven eigenlijk per maand?
 • Wat moet ik regelen als ik 18 word?
 • Hoe kan ik mijn uitgaven budgetteren?

Het mbo-studentenfonds is een regeling voor studenten die niet in staat zijn zelf hun leermiddelen te bekostigen. Deze studenten kunnen in aanmerking komen voor steun bij de aanschaf van boeken, (bedrijfs)kleding en andere benodigde leermiddelen voor hun opleiding. Er wordt geen geld gegeven, maar de leermiddelen worden door de school betaald.
Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de student daadwerkelijk gestart is met de opleiding.

Er zijn twee aanvraagformulieren, één voor 18- en één voor 18+. Op de formulieren staat duidelijk aangegeven wat er ingevuld moet worden en welke bijlagen en welk bewijsmateriaal er bij de aanvraag moet worden toegevoegd als je 18- of als je 18+ bent. Als je op 1 augustus nog geen 18 bent dan kun je gebruik maken van het mbo-studentenfonds 18-.
Een aanvraagformulier voor het mbo-studentenfonds is te verkrijgen bij de trajectbegeleider van de opleiding.

Afhandeling aanvragen
Voor een student 18- is er geen maximum ingesteld. Deze student kan een aanvraag indienen voor alle verplicht gestelde leermiddelen nodig voor de gekozen opleiding. Aanvragen van 18- studenten die in het bezit zijn van een GelrePas worden direct toegekend en afgehandeld.

Het maximaal aan te vragen bedrag voor een 18+ student is in totaal € 1239,00 oftewel de hoogte van het lesgeld 2022-2023. Eventuele toekenning is in principe eenmalig gedurende de studieduur.
Iedere student 18+ die een aanvraag indient bij het mbo-studentenfonds kan een budgetgesprek aanvragen bij het geldwijzerloket en (indien nodig) een gesprek met een begeleider vanuit Opre€ht (voor een inwoner van Arnhem). Doel van dit gesprek is om samen met de student een budgetplan  te maken, eventuele schuldenproblematiek inzichtelijk te krijgen en, zo nodig, door te verwijzen naar hulpverlenende instanties.